Etkili İletişim Teknikleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Etkili İletişim Teknikleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir şeyin nasıl yapıldığı, nasıl çalıştığı gibi konularda bilgi veren konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Objeler hakkında konuşma
B
Olaylar hakkında konuşma
C
Süreçler hakkında konuşma
D
Kavramlar hakkında konuşma
E
Teknikler hakkında konuşma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Sosyal faktörler
B
Çevresel faktörler
C
Kişisel faktörler
D
Ekonomik faktörler
E
Amaç ilişkili faktörler
Soru 3

Glass’ın biçimsel olarak kadın ve erkek konuşma farklılıkları araştırmasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Erkekler konuşurken vurgu yapmak için seslerini yükseltir.
B
Erkekler bir konu hakkında konuşurken dolaylı ifadeler kullanır.
C
Kadınlar bir görüşmeyi canlandırmak için daha az soru sorma eğilimi gösterir.
D
Kadınlar deklare edici cümle kuruluşlarını yeğlerler.
E
Erkekler konuşma sırasında kendileri hakkında daha çok bilgi verme eğilimi gösterirler.
Soru 4

Konuşmayı oluşturan etmenlerden biri olan ve deyiş-söyleyiş özelliği olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boğumlanma
B
işitebilirlik
C
Biçem
D
Akıcılık
E
Hoşa giderlik
Soru 5

Var olan davranışın değişimini amaçlayan ikna edici mesaja ne ad verilir?

A
Süreklilik mesajı
B
Benimsetme mesajı
C
Engelleme mesajı
D
Güvenirlik mesajı
E
Kesilme mesajı
Soru 6

Bir cenaze evi ortamındaki iletişimi açıklayan iletişim bağlamı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziksel boyut
B
Kültürel boyut
C
Felsefi boyut
D
Sosyo-psikolojik boyut
E
Zamansal boyut
Soru 7

Kültürü oluşturan öğeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Karşıt kültür - Manevi kültür
B
Manevi kültür - Alt kültür
C
Genel kültür - Maddi kültür
D
Alt kültür - Genel kültür
E
Maddi kültür - Manevi kültür
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ford’un benmerkezcilik sınıflandırmasında yer alır?

A
Sözlü benmerkezcilik
B
Sözsüz benmerkezcilik
C
Bilişsel benmerkezcilik
D
işlevsel benmerkezcilik
E
işitsel benmerkezcilik
Soru 9

Beyinde bulunan ve insanların bir takım olaylar karşısında kızmasına sebep olan yere ne ad verilir?

A
Lamina
B
Pedikül
C
Transvers
D
Prefrontal lob
E
Amigdala
Soru 10

Dinleme sürecinin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletiye odaklanma
B
Hatırlama
C
işitme
D
Anlama
E
Cevaplama
Soru 11

İstendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen iletişim biçimine ne ad verilir?

A
Oluk
B
ikna
C
Brifing
D
ileti
E
idrak
Soru 12

Mobbing ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurbanı yalıtan ve ümitsizlik nedeniyle intihara kadar götürebilen davranışlardır.
B
işyerinde mobbing psikolojik taciz içerdiği için kurban üzerinde psikolojik ve patolojik sorunlara yol açmaktadır.
C
Bir kişiye yönelik olarak sistematik biçimde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde psikolojik bir terördür.
D
Çatışma ve mobbing kavramları arasında bir bağ yoktur.
E
Hayvanların bir yabancıyı veya avlanmakta olan bir düşmanı kaçırmak için yaptıkları davranışlardır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık ifade edilirken kullanılan sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden biri değildir?

A
Akıl okumak
B
Ben dili kullanmak
C
ima etmek
D
Kaçınmak
E
Eleştirmek
Soru 14

Richmond ve McCroskey’in kadın-erkek iletişiminde sözsüz iletişim davranışları araştırmasına göre aşağıdakilerden hangisi kadınların sözsüz iletişim davranışlarından biri değildir?

A
Daha yumuşak konuşur.
B
Daha fazla gülümser.
C
Daha olumlu jestlere sahiptir.
D
Daha geniş alan kaplar.
E
Daha az söz keser.
Soru 15

Vücuttan itibaren 80 cm ve 2 metre arası olarak kabul edilen, resmi ve ikincil ilişkilerin gerçekleştiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samimi mesafe
B
Toplumsal mesafe
C
içli-dışlı mesafe
D
Grup mesafesi
E
Kamusal mesafe
Soru 16

İletişim sistemini etkileyen ve iletileri bozan duruma ne ad verilir?

A
Gürültü
B
Jest
C
Yansıma
D
Kodlama
E
Kod açma
Soru 17

Yeni medya araçları ile yapılan iletişime ne ad verilir?

A
Sanal iletişim
B
Modern iletişim
C
Klasik iletişim
D
Geleneksel iletişim
E
Şebeke iletişimi
Soru 18

I. Özgeçmiş
II. Kültürel değerler
III. Fizyolojik nedenler
Yukarıdakilerden hangileri algının farklılaşmasının nedenler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Empatinin birinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olayları karşımızdaki kişi gibi algılamaya çalışmak
B
Karşımızdaki kişinin duygularını doğru anlamak
C
Karşımızdaki kişiyi anladığımızı sözcüklerle ifade etmek
D
Karşımızdaki kişiyi dikkatli bir şekilde dinlemek
E
Kişiyi anladığımızı beden dilimizle ifade etmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çekingen davranış biçiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Kendi duygularına önem vermeme
B
ilişkilerde kaygılı olma
C
Çevreye karşı suçlayıcı olma
D
Kendi içinde öfke duygusu yaşama
E
Başkalarının kendi adına seçim yapmasına izin verme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...