Etkili İletişim Teknikleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Etkili İletişim Teknikleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurdek ve Rodgon’un tanımladığı perspektif alma şekillerine göre, “diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme” olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel perspektif alma
B
Algısal perspektif alma
C
Duygusal perspektif alma
D
Fiziksel perspektif alma
E
Gözlemsel perspektif alma
Soru 2

I. Saç biçimi
II. Giyim tarzı
III. Susmak
Yukarıdakilerden hangileri iletişim sözcüğünün anlamı içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

İnsanlarda benmerkezcilik düşüncesinin kazanıldığı yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
0-1
B
2-7
C
8-12
D
13-17
E
18-20
Soru 4

Herzberg’in Motivasyon-Hijyen Kuramı’na göre aşağıdakilerden hangisi hijyen faktörlerden biridir?

A
Tanınma
B
Başarı
C
Çalışma koşulları
D
Yetki ve sorumluluk
E
Yapılan işin niteliği
Soru 5

Konuşmaktan uzak durmak için uyumak, başka şeylerle meşgul olmak gibi davranışların gösterildiği kızgınlığı dışa vurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öç almak
B
Akıl okumak
C
Suçlu hissettirmek
D
Eleştirmek
E
Kaçınmak
Soru 6

Mesajın sunumu sırasında yaratılan güvenilirliğe ne ad verilir?

A
Algılanan güvenilirlik
B
Türetilmiş güvenilirlik
C
Bilişsel güvenilirlik
D
Alışılmış güvenilirlik
E
Kişisel güvenilirlik
Soru 7

Genellenebilir duygular kapsamında, aşağıdakilerden hangisi soğuk renklerin insanlarda meydana getirdiği psikolojik etkilerden biridir?

A
Uyarma
B
Gevşetme
C
Neşelendirme
D
Hareketlendirme
E
Kızdırma
Soru 8

Duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işine ne ad verilir?

A
Okuma
B
Dinleme
C
Yazma
D
Konuşma
E
Sözsüz iletişim
Soru 9

Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Erkekler kabullenici olmalıdır.
B
Erkekler edilgen olmalıdır.
C
Kadınlar yargılayıcı olmalıdır.
D
Kadınlar yumuşak olmalıdır.
E
Kadınlar hırslı olmalıdır.
Soru 10

Ortaya konan düşüncelerin kişisel olmayan, cansız, kuru ve bulanık bir görüntü verdiği konuşmalarda eksik olan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnekler
B
Sayılar
C
Dipnotlar
D
Görüşmeler
E
istatistikler
Soru 11

Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaya ne ad verilir?

A
Olumlu ilgi
B
Özsaygı
C
Ben dili
D
Sempati
E
Sen dili
Soru 12

Yorgun olunduğunda bile misafirlere karşı güler yüz takınmak aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Anlatım jest ve mimikleri
B
Bireysel jest ve mimikler
C
Mimik jestler
D
Toplumsal jest ve mimikler
E
Grup jest ve mimikler
Soru 13

Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişiklikleri otomatik olarak almalarını sağlayan güncelleme sistemine ne ad verilir?

A
Badoo
B
Weblog
C
RSS
D
Wiki
E
Xing
Soru 14

Elle kaçan balığın büyüklüğünü ya da bir kitabın kalınlığını göstermek aşağıdaki sözsüz iletişim işlevlerinden hangisini ifade eder?

A
Düzenleme
B
Yerini alma
C
Resmetme
D
Tamamlama
E
Vurgulama
Soru 15

Yeni medya araçları ile yapılan iletişime ne ad verilir?

A
Sanal iletişim
B
Modern iletişim
C
Şebeke iletişimi
D
Geleneksel iletişim
E
Klasik iletişim
Soru 16

Amígdala nedir?

A
Beyinde bulunan ve insanlara empati duygusu aşılayan yerdir.
B
Beyinde bulunan ve insanların sevinmesini sağlayan yerdir.
C
Beyinde bulunan ve insanların kızmasına neden olan yerdir.
D
Beyinde bulunan ve insanlara sempati duygusu aşılayan yerdir.
E
Beyinde bulunan ve bilgilerin toplanıp ne yapılacağına karar verildiği yerdir.
Soru 17

Bireyin tüm davranış örüntülerini ve tecrübelerinin sonuçlarını içeren iletişim benliğine ne ad verilir?

A
Ön kabullü benlik
B
Toplumsal benlik
C
Bilişsel benlik
D
Duygusal benlik
E
Farklı benlik
Soru 18

Toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşturulmasında etkili olan, kültürün ve aile tarihinin taşıyıp yinelediği kadın ve erkek olma davranış biçimleri ile ilintili olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal süreç
B
Biyolojik süreç
C
Anatomik süreç
D
Siyasi süreç
E
Tarihsel süreç
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşma sesinin özelliklerinden biridir?

A
Hoşa giderlik
B
Biçem
C
Telaffuz
D
Konuşma dinamiği
E
Sözcük hâzinesi
Soru 20

Liderin göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türüne ne ad verilir?

A
Cezalandırma gücü
B
Ödüllendirme gücü
C
iletişim gücü
D
Karizmatik güç
E
Uzmanlık gücü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...