Etkili İletişim Teknikleri 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Etkili İletişim Teknikleri 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanın bir takım olaylar ve olumsuzluklar karşısında kızmasına neden olur?

A
Amigdala
B
Nötrofil
C
Lenfosit
D
Prefrontal lob
E
Matriks
Soru 2

Glass'ın biçimsel olarak kadın-erkek konuşma farklılıkları araştırmasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Erkekler görüşmeyi canlandırmak için kadınlara göre daha fazla soru sorarlar.
B
Erkekler konuşurken yüksek ses tonuyla konuşurlar.
C
Kadınların konuşması erkeklere göre daha monotondur.
D
Erkekler dolaylı yoldan suçlayıcı konuşur.
E
Kadınlar deklare edici cümle kuruluşlarını tercih ederler.
Soru 3

________ , duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
iletişim
B
Dikkat
C
Bilinç
D
Öğrenme
E
Algı
Soru 4

Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi erkeklerden beklenen davranışlardan biri değildir?

A
Başarılı olmak
B
Kabullenici olmak
C
Bağımsız olmak
D
Etkin olmak
E
Hırslı olmak
Soru 5

İletişimde en fazla rol oynayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ses tonu
B
Yazı
C
Beden dili
D
Konuşmanın akıcılığı
E
Çevre
Soru 6

Bilgi Toplumu Kuramını ortaya atan iletişim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigmund Freud
B
Auguste Comte
C
Daniel Bell
D
Max Weber
E
Kari Marx
Soru 7

Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan güncelleme sistemine ne ad verilir?

A
NET
B
EDU
C
ORG
D
COM
E
RSS
Soru 8

— Hazırladığın proje oldukça başarılı, hatalı olan yerleri de düzeltirsen daha iyi olacak.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Sen dili
B
Gecikmeli yansıma
C
Olumlu ilgi
D
Kendini açma davranışı
E
Ben dili
Soru 9

Konuşmacının, dinleyenlerin dünya görüşlerini, inançlarını ve değer yargılarını göz önünde tutması gerekliliğini açıklayan konuşma niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyi bir konuşmanın belli bir amaca yönelik olması
B
iyi bir konuşmanın sağlam bilgilere dayanması
C
iyi bir konuşmanın dinleyenlerin ilgi ve dikkatini toplaması
D
iyi bir konuşmanın yıkıcı değil yapıcı olması
E
iyi bir konuşmanın ilginç ve değerli konuları kapsaması
Soru 10

Transaksiyonel Analiz yaklaşımını ortaya atan kişi kimdir?

A
Elton Mayo
B
Mary Parker
C
Theodore Levitt
D
Eric Berne
E
Sydney Jourard
Soru 11

Bireyin tüm davranış örüntülerini ve tecrübelerinin sonuçlarını içeren kişilik kesimi hangisidir?

A
Farklı benlik
B
Toplumsal benlik
C
Duygusal benlik
D
Ön kabullü benlik
E
Bilişsel benlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın niteliklerinden biri değildir?

A
Konuşmacının kişiliği ile bütünleşmesi
B
Belli bir amaca yönelik olması
C
Hareketsiz bir üslupla yapılması
D
Yıkıcı değil yapıcı olması
E
Değerli konuları kapsaması
Soru 13

Düşüncenin belli işaret ve simgelerle tespit edilmesine ne ad verilir?

A
Yazı
B
Anlatı
C
Boğumlanma
D
Ses
E
Biçem
Soru 14

Başka kültürlere mensup kişilerin farklı düşünce tarzlarına şaşırmak, aşağıdaki hangi benmerkezcilik türüne bir örnektir?

A
Görsel benmerkezcilik
B
Algısal benmerkezcilik
C
Kültürel benmerkezcilik
D
Duygusal benmerkezcilik
E
Bilişsel benmerkezcilik
Soru 15

Var olan davranışın devamını teşvik etme amacı taşıyan ikna edici mesaja ne ad verilir?

A
Süreklilik mesajı
B
Benimsetme mesajı
C
Kesilme mesajı
D
Güvenilirlik mesajı
E
Tasdik mesajı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir satış elemanında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Kolay anlaşılır bir İletişimci olmak
B
Müşteri ihtiyaçlarına duyarlı olmak
C
Ürün veya hizmet konusunda bilgili olmak
D
Ürün veya hizmet satışında ısrarcı olmak
E
Satışın ahlâki yönlerine dikkat etmek
Soru 17

“İknaya direnme” kavramı, ikna sürecinin aşağıdaki karakteristik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Davranış
B
Alıkoyma
C
idrak
D
Dikkat
E
Kabul
Soru 18

Bir kişinin kapalı ve geri vücut duruşunun verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyarlı
B
Kaçak
C
Uyumlu
D
Hevesli
E
Hırçın
Soru 19

İletişimin iki tarafına da düşünme süresi tanıma işlevi olan susma tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkileşimsel susma
B
Denetimsel susma
C
Kültürel susma
D
Psikolinguistik susma
E
Sosyal susma
Soru 20

“Başı evet anlamında sallamak” aşağıdaki sözsüz iletişim işlevlerinden hangisine bir örnektir?

A
Yerini alma
B
Resmetme
C
Tekrarlama
D
Çelişme
E
Vurgulama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...