Felsefe 2015-2016 Vize Sınavı

Felsefe 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Thales’in ilk bilim adamı-filozof olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğa olaylarını salt felsefi nedenlerle açıklaması
B
Matematik ve astronomi çalışmaları yapması
C
Doğa olaylarını mitoslar ve tanrılar ekseninde açıklaması
D
Doğa olaylarını doğal nedenlerle açıklaması
E
Doğa olaylarını efsanelerle açıklaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, felsefe etkinliğini belirleyen, onun kurucu unsurlarını inşa eden boyutlardan biri değildir?

A
Kurucu boyut
B
Bütünleştirici boyut
C
Yaratıcı boyut
D
Eleştirel boyut
E
Analitik boyut
Soru 3

“Tanrı her zihne, kişinin gerçeklik ile rahat bir yaşam arasında kendi tercihini yapması için bir imkân sunar; bunlardan hangisini seçeceği insana kalmış bir şeydir. Ama o, ikisini birden asla seçemez.”
Bu söz, aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Benedictus Spinoza’ya
B
Ralph Waldo Emerson’a
C
Johann Wolfgang von Goethe’ye
D
Karl Marx’a
E
René Descartes’a
Soru 4

Felsefenin değerini, onun hem bireysel hem de toplumsal anlamdaki katkıları karakterize eder.
Aşağıdakilerden hangisi, felsefenin toplumsal bir katkısını ifade eder?

A
Kendimizi tanıma
B
Yaşamı anlamlandırma
C
Günümüzün sınırlarını anlama
D
Mutluluk
E
Farklılıklara saygı gösterme
Soru 5

İkinci düzey bir sorunun yanıtı olmaya uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasama, yürütme ve yargının sınırlarını hukuk bilimi çizer.
B
iki nokta arasındaki en kısa mesafeye doğru denir.
C
Ruh hastalıkları, bilinçaltında yerleşen sorunların birikmesinin sonucudur.
D
Özgürlük, bireyin eylemlerinde engellenmemesi veya eylemlerinin efendisi olmasıdır.
E
Bir cismin kuvveti, o cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımıdır.
Soru 6

Genel-geçer bilgi ve doğruların olanaksız olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Realizm
C
idealizm
D
Materyalizm
E
Rölativizm
Soru 7

Epistemolojinin konusunu, “bilincin belirli bir durumdan daha yüksek bilinç durumlarına ilerleyişinin incelenmesi” olarak ifade eden filozof kimdir?

A
Locke
B
Descartes
C
Hegel
D
Platon
E
Aristoteles
Soru 8

Platon’un hakiki bilgi olarak görmediği duyu algılarına dayalı bilmeyi ifade etmek için kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Episteme
B
Aletheia
C
Doxa
D
Logos
E
Mythos
Soru 9

Doğruların bilgisini şeylerin veya nesnelerin bilgisinden betimleme yoluyla bilgi ve tanışıklık yoluyla bilgi biçiminde ayıran düşünür kimdir?

A
Mili
B
Wittgenstein
C
Moore
D
James
E
Russell
Soru 10

Deneyimcilerin, insan zihninin deneyim öncesi durumunu betimlemek üzere kullandıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cognitio confusa
B
Tabula rasa
C
Cognitio dara
D
Scientia animi
E
Cognitio vaga
Soru 11

Varlığı insan odaklı bir perspektifle ele alan ve insanı nesneleştiren varlık anlayışlarına eleştirel yaklaşan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinamik ontoloji
B
Varoluş felsefesi
C
Süreç felsefesi
D
Axioloji
E
Töz metafiziği
Soru 12

Görünüşleri aşarak maddeye de ruha da erişemeyeceğimizi, bu yüzden gerçekten var olduğunu söyleyebileceğimiz yegâne şeyin görünüşler olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fenomenalizm
B
idealizm
C
Monizm
D
Materyalizm
E
Dualizm
Soru 13

Sartre’ın insan varlığına ilişkin kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendinde varlık
B
Dasein
C
Yönelimli varlık
D
Kendisi için varlık
E
Mutlak varlık
Soru 14

“Metafiziğin kapsamındaki konular, ne deney bilimleri tarafından, ne de saf aklın kavramları kullanılarak bilinebilir” biçiminde ifade edilebilecek düşünceyi savunan filozof kimdir?

A
Hume
B
Aquinas
C
Descartes
D
Comte
E
Aristoteles
Soru 15

Ontolojinin tarihinde uzun süre etkili olmuş töz metafiziğini “varlığın soyutlanarak kılıfa sokulması” benzetmesiyle eleştiren düşünür kimdir?

A
Whitehead
B
Marx
C
Russell
D
Wittgenstein
E
Comte
Soru 16

Gerçekliği oluşturan öğelerin sınırlı sayıda olduğunu; varlığın esas itibarıyla tek bir malzemeden oluştuğunu, bu malzemenin de madde olduğunu varsayan mantıkçı pozitivistlerin bu varsayımları, onları en çok aşağıdaki düşüncelerden hangisine yöneltmiştir?

A
Felsefenin görevinin sınırlı olduğu düşüncesine
B
Yalnızca bilimin doğru bilgi verdiği düşüncesine
C
Toplum bilimlerinin kesin bilgi veremeyeceği düşüncesine
D
Bilimin birliği düşüncesine
E
Mantığın bilimin başlıca aracı olduğu düşüncesine
Soru 17

Bilim felsefesinde içselcilik ve dışsalcılıkla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Dışsalcılık-Mantıkçı Pozitivizm
B
Dışsalcılık-Çoğulcu Bilim Görüşü
C
Dışsalcılık-Devrimci Bilim Görüşü
D
İçselcilik-Yanlışlamacılık
E
İçselcilik-Mantıkçı Pozitivizm
Soru 18

Doğru önerme ya da teorinin bilim adamları topluluğu tarafından doğruluğuna inanılan önerme olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağdaşımcı doğruluk görüşü
B
Mutabakatçı doğruluk görüşü
C
Mutlakçı doğruluk görüşü
D
Devrimci doğruluk görüşü
E
Mutlak göreci doğruluk görüşü
Soru 19

I. Anomaliler sayıca artmaya başlar
II. Araştırmanın temel kuralları gevşer
III. Paradigmanın bağlayıcılığı ortadan kalkar ve bilimsel etkinlik unutulur.
Yukarıdaki özellikler Kuhn’a göre aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Devrimci bilime
B
Bunalım dönemine
C
Bilim öncesine
D
Normal bilime
E
Anomalilere
Soru 20

Kuhn’un, iki paradigmanın/teorinin birbiriyle karşılaştırılmasının ya da hangisinin daha doğru olduğunun belirlenmesinin olanaksızlığına işaret etmek üzere kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devrimsel sıçrayış
B
Teori yüklülük
C
Disipliner matrix
D
Eş ölçülemezlik
E
Bunalım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x