Finansal Ekonomi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Finansal Ekonomi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların faiz oranlarının yapısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Risk
B
Vade
C
Emisyon
D
Vergi ayrıcalıkları
E
Likidite
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk finansal sisteminde yer alan banka dışı mali aracılardan biri değildir?

A
Finansal kiralama şirketleri
B
Factoring şirketleri
C
Sigorta şirketleri
D
Kalkınma ve yatırım bankaları
E
Varlık yönetimi şirketleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin fonksiyonlarından biri değildir?

A
Likidite sağlaması
B
Ekonominin reel çıktı düzeyini artırması
C
Tasarruf hacmini artırması
D
Risk yönetimi ve kontrolünü sağlaması
E
Ödemelerde kolaylık sağlaması
Soru 4

Literatürde esham veya aksiyon senedi olarak isimlendirilen ve anonim şirketlerin sermaye paylarını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip senetlere ne ad verilir?

A
Tahvil
B
Hisse senedi
C
Mevduat sertifikası
D
Poliçe
E
Finansman bonosu
Soru 5

Eşit zaman aralıklarıyla eşit miktarlarda yapılan ödemeler serisi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanır?

A
Aktüerya
B
Eşdeğer nakit akışı
C
Anüite
D
itfa
E
iskonto
Soru 6

Vadeli mevduata %8 faiz ödeyen bir bankadan her yılın sonunda 10.000 Türk Lirası kazanmak isteyen bir kişinin bankaya bugün yatırması gereken para kaç Türk Lirasıdır?

A
125.000
B
177.000
C
179.500
D
180.000
E
275.000
Soru 7

Elindeki parasını gelecek dönem harcamayı kabul eden kişilere sunulan fazla tüketebilme olanağına ne ad verilir?

A
Enflasyon
B
Paranın kirası
C
Opsiyon
D
Swap
E
Paranın zaman değeri
Soru 8

Bir kişi %10 basit faizle aldığı bir borç için 6 ay sonra 30.000 Türk Lirası ödeyecektir. Bu kişinin almış olduğu borç kaç Türk Lirasıdır?

A
28.571,42
B
29.145,63
C
32.317,48
D
39.400,23
E
44.666,21
Soru 9

Nominal döviz kurunun, belirli bir zaman içerisinde, yabancı ülkedeki enflasyon oranı (Pf) ile yurtiçi enflasyon oranına (P) göre düzeltilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırmalı döviz kuru
B
Reel döviz kuru
C
Sabit döviz kuru
D
Dalgalı döviz kuru
E
Cari döviz kuru
Soru 10

Yabancı ülke faiz oranının %8 olduğu ve yerli paranın %3 oranında değer kaybetmesinin beklendiği bir ekonomide, faiz paritesi koşuluna göre yerli faiz oranı yüzde kaçtır?

A
3
B
5
C
8
D
11
E
24
Soru 11

Bir ülkenin döviz kurlarını ve ulusal parasının değerini belirleyen temel etkenin o ülkenin mal ihracatı ve ithalatı olduğunu öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faiz paritesi koşulu
B
Satın alma gücü paritesi
C
Dış ticaret akımları yaklaşımı
D
Portföy dengesi yaklaşımı
E
Mali akımlar yaklaşımı
Soru 12

Future ve opsiyon sözleşmeler taşıdıkları temel özellikler açısından karşılaştırıldığında bu iki tür sözleşmenin birbirinden farklı olduğu özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaldıraç etkisi
B
Hak ve yükümlülük birlikteliği
C
Riskten korunma aracı
D
Kredi riski
E
Standart sözleşmeler
Soru 13

Bir işletmenin yönetim hatalarından kaynaklanan menkul kıymetlerinin değer kaybetmesi aşağıdaki risk türlerinden hangisiyle açıklanır?

A
iş ve Endüstri Riski
B
Finansal Risk
C
Piyasa Riski
D
Yönetim Riski
E
Satın Alma Gücü Riski
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi portföy tercihinin belirleyicilerinden biri değildir?

A
Beklenen getiri
B
Likidite
C
Servet
D
Operasyonel beklenti
E
Risk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi portföy tercihinin belirleyicileri arasında yer almaz?

A
Servet
B
Bilgi Edinme Maliyeti
C
Likidite
D
Beklenen Getiri
E
Gelir
Soru 16

Yatırımcının belirli bir zaman diliminde, bir yatırımdan elde ettiği kazanç ya da kayıpları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beklenti
B
Finansal karar
C
Fayda
D
Portföy
E
Getiri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin gerçek değerini bulmak için kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Fiyat/Risk Modeli
B
Kar Payı (Temettü) iskonto Modeli
C
Değişken Oran Analizi Modeli
D
Karşılaştırmalı Defter/Temettü Modeli
E
Yüzde Analiz Modeli
Soru 18

Değer muhafaza etme özelliği taşıyan, mülkiyet unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal karar
B
Finans tekniği
C
Tasarruf
D
Gelir
E
Varlık
Soru 19

X Gıda A.Ş’nin, 14.000 Türk liralık nominal değerli, 3 yıl vadeli, %16 yıllık faiz ödemeli tahvilinin, istenen getiri oranı %20 olduğu kabul edildiğinde, piyasa değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
4718
B
5203
C
5809
D
6102
E
6547
Soru 20

B İşletmesi’ne ait bir hisse senedinden, 3 yıl boyunca, sırasıyla 12 Türk liralık, 20 Türk liralık ve 24 Türk liralık kâr payı beklenmektedir. Elinde bu hisse senedi bulunan bir yatırımcının, hisse senedinden beklediği minimum getiri oranı %10 ise, bu hisse senedinin gerçek değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
27,4
B
34,2
C
41,8
D
48,7
E
53,6
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...