Finansal Ekonomi 2017-2018 Final Sınavı

Finansal Ekonomi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin temel unsurlarından biri değildir?

A
Finansal araçlar
B
Finansal aracılar
C
Reel sektör
D
Fon talep edenler
E
Fon arz edenler
Soru 2

Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa değeri
B
Tasfiye değeri
C
Defter değeri
D
Reel değer
E
Nominal değer
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulunun gözetim ve denetimine tabii değildir?

A
Katılım bankaları
B
Yatırım bankaları
C
Yatırım ortaklıkları
D
Mevduat bankaları
E
Factoring şirketleri
Soru 4

I. Bu teoriye göre, kısa vadeli faiz oranları ile uzun vadeli faiz oranları aynı piyasalarda belirlenmektedir.
II. Herhangi bir vadedeki faizi oluşturan arz ve talep unsurlarında değişiklikler, diğer vadelerdeki arz ve talep koşullarını etkilemez.
III. Bölünmüş piyasalar teorisi, beklentiler teorisi ile aynı sonuçları üretir.
Bölünmüş Piyasalar Teorisine göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5

1 yıl vadeli hazine bonosunun faizinin %5 ve yıllık enflasyon oranının %2,2 olduğu bir durumda reel faiz oranı yüzde kaçtır?

A
1 ,70
B
2 ,73
C
2 ,80
D
3 ,65
E
1 1
Soru 6

%15 basit faizle, 3 yıl vadeli 5.000 TL tutarındaki borcun faizi kaç TL'dir?

A
2.000
B
2.250
C
2.350
D
2.500
E
2.750
Soru 7

Fethi'nin %20 faizle bankaya yatırmış olduğu parası, 3 yılın sonunda 20.000 TL değerine ulaşmıştır. Basit faizde bugünkü değer yöntemine göre, Fethi'nin başlangıçta bankaya yatırdığı paranın tutarı kaç TL'dir?

A
4.500
B
5.000
C
10.500
D
12.500
E
14.600
Soru 8

Piyasa faiz oranın %20 kabul edildiği bir ekonomide devamlı olarak yılda 3.000 TL kâr payı ödemesi taahhüt edilen bir imtiyazlı hisse senedinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
3.600
B
7.500
C
12.500
D
15.000
E
25.000
Soru 9

Yerli paranın diğer yabancı para cinsinden değerinin, resmi otorite tarafından belli bir düzeyde belirlendiği döviz kuru sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit kur
B
Sürünen bantlar
C
Yönetimli kur
D
Sürünen pariteler
E
Esnek kur
Soru 10

İşlemin iki tarafının karşılıklı olarak ödemeleri takas ettikleri finansal sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Swap
B
Futures
C
Opsiyon
D
Vadeli sözleşme
E
Forward
Soru 11

Döviz denge fiyatının, ithalat ve ihracattan kaynaklanan döviz arz ve talebine göre belirlendiğini ifade eden geleneksel döviz kuramı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış ticaret akımları
B
Satın alma gücü paritesi
C
Faiz paritesi
D
Sürünen parite
E
Sürünen bantlar
Soru 12

Ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinde meydana gelebilecek değişmeler sebebiyle karşılaşılan risk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Volatilité riski
B
Enflasyon riski
C
Faiz riski
D
Ülke riski
E
Döviz kuru riski
Soru 13

Yatırımın standart sapmasının, aynı yatırımın beklenen getiri değerine bölünmesiyle bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olası getiri
B
Varyans değeri
C
Değişim katsayısı
D
Beta katsayısı
E
Yatırım değişkenliği
Soru 14

Piyasa getirisi ile menkul kıymet getirisi arasındaki ilişkiyi ifade eden değer olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standart sapma
B
Değişim katsayısı
C
Beta katsayısı
D
Korelasyon katsayısı
E
Getiri katsayısı
Soru 15

İyi çeşitlendirilmiş bir portföyle sıfırlanamavan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş riski
B
Endüstri riski
C
Yönetim riski
D
Finansal risk
E
Faiz oranı riski
Soru 16

Hem ulusal hem de uluslararası alanda diplomatik veya uluslararası ilişkilerde meydana gelen önemli bir gelişme sonucu, menkul kıymet getirilerinin değişmesi anlamına gelen sistematik risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satın alma gücü riski
B
Kur riski
C
Faiz oranı riski
D
Piyasa riski
E
Politik risk
Soru 17

İşletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payı ve sermaye yapısı gibi faktörlere göre belirlenen hisse senedi değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçek değer
B
işleyen teşebbüs değeri
C
Tasfiye değeri
D
Piyasa değeri
E
Defter değeri
Soru 18


Yukarıdaki tabloda imalat sektöründe faaliyet gösteren Oytun AŞ hisse senedinin gelecek yıl hisse senedi başına net kârının 0,80 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu hisse senedinin geçmiş 3 yıla ait verileri verilmiştir. Veriler doğrultusunda Oytun AŞ'nin hisse senedi değeri kaç TL'dir?

A
5,75
B
7,50
C
9,00
D
10,40
E
11,00
Soru 19

Kalender AŞ hisse senedini elinde bulunduran bir yatırımcı, hisse senedinden önümüzdeki 2 yıl için sırasıyla 2,00 TL ve 3,00 TL kar payı (temettü) elde etmeyi beklemektedir.
Buna göre, minimum getiri oranının %20 olduğu varsayımı altında, ilgili hisse senedinin gerçek değeri kaç TL'dir?

A
3,25
B
3,74
C
4,00
D
5,00
E
6,00
Soru 20

I. Faiz oranları değiştikçe tahvilin piyasa fiyatı da değişir.
II. Piyasa faiz oranları ile tahvillerin piyasa değerleri arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
III. Piyasa faiz oranındaki değişimin tahvillerin piyasa değeri üzerindeki etkisi, kısa vadeli tahvillerde daha fazla, uzun vadeli tahvillerde ise daha azdır.
Piyasa faiz oranları ile tahvillerin piyasa değerleri arasındaki ilişkiyi açıklayan yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...