Finansal Ekonomi 2017-2018 Vize Sınavı

Finansal Ekonomi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Genel anlamda sistem ve finansal sistem ile ilgili tanımda ortaya çıkan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fon talep edenlerin özelliği olması
B
Finansal araçların yer alması
C
Finansal fonların çok olması
D
Aralarında ilişkiler bulunan ve birbirilerini etkileyen unsurların var olması
E
Finansal piyasaların rekabet ediyor olması
Soru 2

Fonların süreleri açısından yapılan piyasa sınıflandırması içinde yer alan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organize olmayan piyasalar
B
Sermaye piyasaları
C
Organize piyasalar
D
Tezgah üstü piyasalar
E
Birincil piyasalar
Soru 3

Finansal piyasalarda işlem yapanlar arasındaki bilgi eşitsizliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlaki tehlike
B
Kötü niyet
C
Asimetrik bilgi
D
Likidite
E
Ters seçim
Soru 4

Doğrudan finansman yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Finansal aracılar kullanılır.
B
Transfer masraflarından dolaylı finansmana göre düşüktür.
C
Fon transferinin zamanında gerçekleşememe riski vardır.
D
Günümüzde daha çok sermaye piyasalarında kullanılan bir yöntemdir.
E
istenilen büyüklükte fonlara ulaşamama riski vardır.
Soru 5

Bankalara yatırılan vadeli mevduatlar karşılığında mevduat sahibine, yatırdığı para miktarını ve vadesini göstermek üzere verilen, ikincil piyasası olan ve bu anlamda ihtiyaç duyulması halinde paraya çevrilmesi kolay olan belgeler şeklinde tanımlanan finansal araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Banka bonosu
B
Mevduat çeki
C
Finansman bonosu
D
Mevduat sertifikası
E
Repo
Soru 6

Çekin karşılığı tutarın, keşidecinin hesabının bulunduğu banka şubesinden sorgulanması işlemine ne ad verilir?

A
Ciro etmek
B
Keşidelemek
C
Provizyon almak
D
ilan etmek
E
Üstünü çizmek
Soru 7

Gecelik repo işlemlerinde vade günü kaçtır?

A
1
B
3
C
5
D
7
E
14
Soru 8

Bir işletmenin öz sermaye toplamının dolaşımda olan toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan hisse senedi değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defter değeri
B
Piyasa değeri
C
Tasfiye değeri
D
ihraç değeri
E
Nominal değer
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığının görevlerinden biri değildir?

A
Uluslararası, bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkileri yürütmek
B
Açık piyasa işlemleri yapmak
C
ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek
D
Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek
E
Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak
Soru 10

Türkiye’deki mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının, yabancı banka temsilciliklerinin, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, finansal holding şirketlerinin, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerinin verilmesinden, bu kuruluşların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBB
B
TCMB
C
SPK
D
TMSF
E
BDDK
Soru 11

Özel olarak portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen şartları yerine getirerek, Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almış bir anonim şirket şeklinde tanımlanan banka dışı mali aracı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansman şirketleri
B
Finansal holding şirketleri
C
Varlık yönetim şirketleri
D
Yatırım bankaları
E
Portföy yönetim şirketleri
Soru 12

Portföylerinin en az aylık ortalama bazda %25’i Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma tip
B
A tipi
C
C tipi
D
Katılım tipi
E
B tipi
Soru 13

Klasik Faiz Teorisine göre, yatırımlar sabitken, tasarruflarda meydana gelecek bir artışın denge faiz oranı üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denge faiz oranı önce düşer, sonra yükselir.
B
Denge faiz oranı sabit kalır.
C
Denge faiz oranı önce yükselir, sonra sabit kalır.
D
Denge faiz oranı yükselir.
E
Denge faiz oranı düşer.
Soru 14

Likidite Tercihi Teorisine göre, para talebi sabitken, para arzında meydana gelecek bir artışın denge faiz oranında yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denge faiz oranı önce yükselir, sonra sabit kalır.
B
Denge faiz oranı düşer.
C
Denge faiz oranı yükselir.
D
Denge faiz oranı değişmez.
E
Denge faiz oranı önce yükselir, sonra düşer.
Soru 15

Finansal varlığı ihraç eden ekonomik birimin üstlendiği sorumlulukları yerine getirememe olasılığı olarak ifade edilen kavrama ne ad verilir?

A
Satmalıma gücü riski
B
Sistematik risk
C
Operasyonel risk
D
Geri ödememe riski
E
Likidite riski
Soru 16

Likidite Tercihi Teorisine göre para arzı sabitken, para talebinde meydana gelecek bir artışın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Para arzı doğrusu sola kayar ve denge faiz oranı yükselir.
B
Para arzı doğrusu ve para talebi eğrisi birlikte sağa kayar, denge faiz oranı değişmez.
C
Para talebi doğrusu sağ yukarıya kayar ve denge faiz oranı yükselir.
D
Para arzı doğrusu sağa kayar ve denge faiz oranı düşer.
E
Para talebi eğrisi sol aşağıya kayar ve denge faiz düşer.
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...