Finansal Tablolar Analizi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Finansal Tablolar Analizi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisine göre Brüt Satış Kârı hesaplanır?

A
Brüt Satış Kârı = Net Satışlar + Satışların Maliyeti
B
Brüt Satış Kârı = Net Kâr + Olağan Kâr
C
Brüt Satış Kârı = Net Kâr - Net Satışlar
D
Brüt Satış Kârı =Net Satışlar - Satışların Maliyeti + Faaliyet Giderleri
E
Brüt Satış Kârı = Net Satışlar - Satışların Maliyeti
Soru 2

Firmanın sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandığı, piyasa değerini de etkileyebilecek, borç ve özkaynak birleşimine ne ad verilir?

A
işletme sermayesi
B
Sermaye yapısı
C
Borçlanma maliyeti
D
Sermaye bütçelemesi
E
Temettü politikası
Soru 3

Değerleme sürecinde gelecekte beklenen serbest nakit akımları (SNA ) hesaplanırken hangi kâr rakam baz alınarak hesaplamalara başlanır?

A
Vergi sonrası kâr
B
Brüt kâr
C
Vergi öncesi kâr
D
Faaliyet kârı
E
Satış kârı
Soru 4

Bir işletmenin cari oranının 2,4 çıkması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
işletmenin borçlarını ödedikten sonra elinde 2.4 TL'lik nakdinin kaldığını gösterir.
B
işletme her 1 TL'lik borcuna karşılık 2,4 TL'lik dönen varlık bulundurulmasına rağmen enflasyonun etkisi ile yüksek çıktığının göstergesidir.
C
işletme kısa vadeli borçlarını ödemek için 2.4 TL nakde ihtiyaç duymaktadır.
D
işletmenin her 1 TL'lik borcuna karşılık 2,4 TL dönen varlığa sahip olması gerektiğini gösterir.
E
işletmenin her 1 TL'lik kısa vadeli borcuna karşılık 2,4 TL'lik dönen varlığı vardır.
Soru 5

I. Kâr yedekleri
II. Dönem net kârı
III. Stoklar
IV. Ödenmiş sermaye
Yukarıdakilerden hangileri Özkaynaklar grubundadır?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 6

İşletmelerin dönen varlıklar toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamından büyük olmasını istemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını ödeyebilmesi ve günlük faaliyetlerini aksamadan sürdürebilmesi
B
işletmenin kredili satış koşullarını belirlemesi
C
Dönen varlıkların kendi içinde dönüşümünü sağlaması
D
Duran varlıkların dönen varlıklara dönüşümünü sağlayarak kâr elde etmesi
E
işletmelerin faaliyetlerini çeşitlendirerek çalışma sermayelerini daha verimli bir şekilde kullanması
Soru 7

İşletmenin alacaklar devir hızı 3,6; stok devir hızı 12 ve borç erteleme süresi 36 gün ise işletmenin nakit dönüş süresi kaç gündür? (Yıldaki gün sayısı 360 kabul edilecektir.)

A
51,6
B
94
C
120
D
140
E
166
Soru 8

Bir işletmenin varlık kârlılık oranı rakip işletmelere göre düşük çıkmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi varlık kârlılık oranının artmasını etkileyen etmenlerden biridir?

A
Özkaynakların azaltılması
B
Yabancı kaynakların artırılması
C
Stok devir hızının azaltılması
D
Dönem net kâr marjının artırılması
E
Maddi duran varlık devir hızının azaltılması
Soru 9

Bir ürünün üretimi için harcanan paranın ürün satıldıktan sonra ele geçirilmesi için geçen sürenin uzunluğuna ne ad verilir?

A
Muhasebe dönemi
B
Net çalışma sermayesi döngüsü
C
Nakit dönüş süresi
D
Net faaliyet dönemi
E
Nakit devir hızı
Soru 10

Geleceğe dönük hazırlanan tahmini bilançoya ne ad verilir?

A
Mizan
B
Gelir tablosu
C
Bütçe
D
Proforma bilanço
E
Nakit akım tablosu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin finanse edilmesinde “kısa vadeli yabancı kaynakların” kullanımı uygun olarak kabul edilir?

A
Varlık toplamının
B
Maddi duran varlıkların
C
Duran varlıkların
D
Mali duran varlıkların
E
Dönen varlıkların
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi cari oranın yeterliliği konusunda yargıya varılırken göz önünde bulundurulacak unsurlar arasında yer almaz?

A
Kâr dağıtım oranı
B
Ticari alacakların senetli ve senetsiz olarak dağılımı
C
Borçların ertelenme olanağı
D
Stok devir hızı
E
Kısa vadeli borçların vadeleri itibarıyla dağılımı
Soru 13

Net gelir yaklaşımına göre, firma değeri ne zaman maksimuma ulaşır?

A
Borçlanma ve özkaynak oranıyla ilgisi yoktur.
B
Borçlanma oranı %100 olduğunda
C
Borçlanma oranı, özkaynak oranının 2 katı olduğunda
D
Özkaynak oranı %100 olduğunda
E
Borçlanma ve özkaynak oranı eşit olduğunda
Soru 14

Bilançoda varlıklar (aktif tarafı) likidite esasına göre sıralandığına göre aşağıdaki kalemlerden hangisi bilançonun en alt sıralarında yer alır?

A
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
B
Menkul Kıymetler
C
Stoklar
D
Mali Duran Varlıklar
E
Ticari Alacaklar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi değer düzenleyici hesaplardan biridir?

A
Şüpheli Alacaklar
B
Özel Fonlar
C
Birikmiş Amortismanlar
D
Alınan Avanslar
E
Hisse Senedi ihraç Primleri
Soru 16

Yabancı kaynak ya da borç kullanma hangi nedenle ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini azaltmaktadır?

A
Tasfiye durumunda şirketin varlıkları ve kazançları üzerinde öncelik hakkı nedeniyle
B
Borcun teminat altına alınmış olması nedeniyle
C
Faiz ödemelerinin vergiden düşürülebilir olması nedeniyle
D
Sabit faiz ödeme yükümlülüğü nedeniyle
E
Piyasa koşullarının olumsuz yönde değişmesi nedeniyle
Soru 17

Gayrimenkul ipotekli krediler işletmeye ne tür bir finansman kaynağı sağlar?

A
Girişim risk sermayesi
B
Orta ve kısa vadeli borç
C
Stratejik ortaklık veya borç
D
Özsermaye
E
Orta ve uzun vadeli makine ekipman borcu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi finansal analistlerin öncelikle ilgilendiği oranlardan biri değildir?

A
Vergi sonrası net kâr marjı
B
Fiyat/kazanç oranı
C
Likidite oranı
D
Hisse başına düşen kâr
E
Stok devir hızı
Soru 19

Aynı sektörde faaliyette bulunan A ve B işletmelerinin özkaynak kârlılık oranı A işletmesi için %38, B işletmesi için %62 olarak hesaplanmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A
A işletmesinin özkaynakları büyüktür.
B
B işletmesinin özkaynakları büyüktür.
C
B işletmesinin yabancı kaynak finansman oranı düşüktür.
D
A işletmesinin yabancı kaynak finansman oranı yüksektir.
E
B işletmesinin varlık kârlılık oranı düşüktür.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sermaye kârlılık oranının yüksek çıkmasının nedenlerinden biridir?

A
Varlık devir hızının yüksek olması
B
Ödenmiş sermayenin büyük olması
C
Sermayenin ödenmemiş olması
D
Borçlanma maliyetinin düşük olması
E
Yabancı kaynakların düşük olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...