Finansal Tablolar Analizi 2018-2019 Vize Sınavı

Finansal Tablolar Analizi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kalemlerden hangisi nakit akış tablosunun finansman faaliyetleri nedeniyle nakit girişleri arasında yer alır?

A
Borç ve faiz ödemeleri
B
Sermaye artışından sağlanan nakit girişleri
C
Temettü gelirleri
D
Nakit karşılığı sabit kıymet satışı
E
Mal satışı ve müşteri hizmetlerinden sağlanan nakit girişleri
Soru 2

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevirebileceği (satacağı, tahsil edeceği) veya kullanacağı varlıklar bilançoda hangi grupta raporlanır?

A
Duran varlıklar
B
Kısa vadeli yatırımlar
C
Dönen varlıklar
D
Yatırımlar
E
Özvarlıklar
Soru 3

Yabancı kaynak oranı nasıl hesaplanır?

A
Toplam yabancı kaynaklar / Pasif toplamı
B
Toplam yabancı kaynaklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar
C
Toplam yabancı kaynaklar / Uzun vadeli yabancı kaynaklar
D
Kısa vadeli yabancı kaynaklar / Uzun vadeli yabancı kaynaklar
E
Kısa vadeli yabancı kaynaklar / Öz kaynaklar
Soru 4

Yatırım Yenileme Oranı (YYO)= Brüt Maddi
Duran Varlık Yatırımları / Net Maddi Duran Varlık
Amortismanları
Yatırım yenileme oranının sonucu 5,5 ise bu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Net kârın negatif faaliyetten elde edilen nakit miktarının yaklaşık yüzde altısını %5,5 karşılamaktadır.
B
işletme kayda almış olduğu amortisman tutarının 5,5 katı yatırım yenilemesine gitmiştir.
C
işletmenin dönem net kârı, toplam net nakit miktarından 5,5 kat daha fazladır.
D
işletmenin yatırıma harcanabilecek nakit tutarı kârın 5,5 katıdır.
E
Amortismanlar toplam net nakit miktarının 5,5 katıdır.
Soru 5

Olağan işletme faaliyetlerden sağlanan net nakit miktarı pozitifse; aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işletme dönem faaliyetlerinden elde ettiği nakit girişleri ile dönem faaliyetleri için kullandığı nakit ihtiyacını karşılamıştır.
B
işletme olağan işletme faaliyetinde nakit girişinden daha fazla kullanımda bulunmuştur.
C
işletme yüksek miktarda nakit hisse senedi ihracı yapmıştır.
D
işletme yüksek oranda borçlanmıştır.
E
işletme sabit kıymet yatırımından daha fazla nakit sabit kıymet satmıştır.
Soru 6

Satışların maliyeti tablosu aşağıdaki tablolardan hangisinin tamamlayıcısı niteliğindedir?

A
Fon akış tablosunun
B
Ticari mallar maliyeti tablosunun
C
Bilançonun
D
Gelir tablosunun
E
Nakit akış tablosunun
Soru 7

Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini en acık biçimde yansıtan finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel finansal tablolar analizi
B
Yatırım analizleri
C
Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi
D
Oran analizi
E
Eğilim yüzdeleri (trend) analizi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe riskini ifade etmektedir?

A
işletmelerin faaliyet alanlarının farklı olmasıdır.
B
Finansal tabloların özet ve ayrıntılı olarak düzenlenmesidir.
C
Finansal tabloların birbirini izleyen yıllar itibarıyla karşılıklı olarak düzenlenmemesidir.
D
Muhasebe farklılıklarının finansal tablolarda belirsizlikler yaratabilme ihtimalidir.
E
Döneme ait ek finansal tabloların düzenlenmemesidir.
Soru 9

İşletmenin varlıklarını hangi kaynaklarla finanse ettiğinin analiz edilmesi aşağıdaki analiz türlerinden hangisinin kapsamındadır?

A
Özkaynak faaliyetlerinin analizi
B
Finansman faaliyetlerinin analizi
C
Yatırım faaliyetlerinin analizi
D
Dönen varlıkların analizi
E
Kâr faaliyetlerinin analizi
Soru 10

Bir işletmenin alacak tahsil süresi 62, stok tahsil süresi 182, borçların ertelenme süresi 122 gündür.
Bu bilgilere göre işletmenin nakit dönüş süresi kaç gündür?

A
22
B
114
C
122
D
244
E
364
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe farklılıklarının doğmasına yol açar?

A
Ticari mevduatın mukayyet değer ile kaydedilmesi
B
işletmenin tahakkuk esasını kullanması
C
Stokların maliyet bedeli ile kaydedilmesi
D
işletmenin amortisman hesaplama yöntemini değiştirmesi
E
Maddi duran varlıkların maliyet bedeliyle kaydedilmesi
Soru 12

Doğrudan (direkt) yöntemle hazırlanan nakit akış tablosunun ilk bölümünü oluşturan işletme faaliyetlerinin en önemli kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönem sonu net kâr
B
Satışlardan elde edilen nakit
C
Nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler
D
Nakit hisse senedi ihracı
E
Net kâr
Soru 13

Gelir ve giderlerin gruplandırılarak verilmediği için brüt satış kârı, faaliyet kârı, olağan kâr gibi kâr kalemlerin oluşumu hakkında bilgi edinilemeven. doğrudan dönemin net sonucunun görüldüğü gelir tablosu biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrıntılı gelir tablosu
B
Rapor tipi gelir tablosu
C
Özet gelir tablosu
D
Kapsamlı gelir tablosu
E
Hesap tipi gelir tablosu
Soru 14

Finansal analiz ve yorumun hareket noktasını oluşturan finansal tablolardaki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği, yapılacak analiz ve yorumların doğruluk ve güvenilirliğini de artıracaktır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi önemli bir güvencedir?

A
Finansal tabloların “tahakkuk esası” na göre hazırlanmış olması
B
Finansal tabloların kamuya açıklanması
C
Finansal tabloların iç denetimden geçmiş olması
D
Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması
E
Finansal tabloların kapsamlı bir şekilde hazırlanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların sağlamayı hedeflediği bilgiler arasında yer almaz?

A
işletmenin finansal durumu
B
işletmenin finansal performansı
C
işletmenin yönetim şekli
D
işletmenin nakit akışları
E
işletmenin finansal durumundaki değişiklikler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi brüt çalışma sermayesini ifade etmektedir?

A
Özkaynaklar
B
Dönen varlıklar- Kısa vadeli yabancı kaynaklar
C
Yabancı kaynaklar + Özkaynaklar
D
Duran varlıklar
E
Dönen varlıklar
Soru 17

Bay A tasarruflarını değerlendirmek üzere borsada işlem gören firmalara ortak olmak amacıyla yatırım yapmak istemektedir.
Bay Anın işletmelerin gelecekteki kazanma güçlerini tespit etmek amacıyla yapacağı analiz aşağıdakiler den hangisidir?

A
Yatırım analizleri
B
Statik analiz
C
iç analiz
D
Yönetim analizleri
E
Dinamik analiz
Soru 18

Tahakkuk esasında hasılatın ortaya çıkma zamanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmektedir?

A
Tedarikçiye sipariş verilmesiyle
B
Giderin gerçekleşmesiyle
C
Mal ve hizmetlerin satılmasıyla
D
Müşteriden siparişin alınmasıyla
E
Mal ve hizmetin satın alınmasıyla
Soru 19

Oran analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aktif devir hızı aktif toplamının net satışlara bölünmesiyle elde edilir.
B
Hisse başına kâr borsa performans oranlarındandır.
C
Cari oran dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilir.
D
Özkaynak oranı finansal yapı oranları arasında yer almaktadır.
E
Asit test oranı likidite oranları arasında yer almaktadır.
Soru 20

Alacak devir hızı 1 çıkan bir işletmenin alacakların ortalama tahsil süresi kaç gündür?

A
30
B
60
C
120
D
230
E
360
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (22 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,05. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...