Finansal Tablolar Analizi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Finansal Tablolar Analizi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Finansman faaliyetleri
II. Yatırım faaliyetleri
III. işletme faaliyetleri
IV. Analiz faaliyetleri
V. Kalite faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri muhasebe analizleri kapsamında finansal tablolarda yer alan temel faaliyetlerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve V
D
IV ve V
E
I, II ve III
Soru 2

Bilanço ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir işletmenin aktif toplamı her zaman pasif toplamından büyüktür.
B
Brüt satış kârı veya zararı bilançonun bölümlerindendir.
C
işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunların kullandığı alanları gösteren bir tablodur.
D
Aktif ve pasif olmak üzere iki bölümden oluşur.
E
Bilanço, gelir tablosunda yer alan “Satışların Maliyeti” kaleminin detayını gösterir.
Soru 3

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Stok dönüş süresi 5
Alacak tahsil süresi 50
Borçların ertelenmesi süresi 20
Stok devir hızı 73
Bu bilgilere göre işletmenin nakit faaliyet dönemi kaç gündür?

A
25
B
50
C
55
D
78
E
93
Soru 4

Kısa vadeli borçların geri ödenmesinde hazır değerler ve diğer süratle paraya çevrilebilir varlıkların dışında stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stok devir hızı oranı
B
Likidite oranı
C
Stokta tutma süresi oranı
D
Stok bağımlılık oranı
E
Etkinlik oranı
Soru 5

Yatırım Yenileme Oranı (YYO)= Brüt Maddi
Duran Varlık Yatırımları / Net Maddi Duran Varlık
Amortismanları
Yatırım yenileme oranının sonucu 5,5 ise bu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
işletmenin yatırıma harcanabilecek nakit tutarı kârın 5,5 katıdır.
B
işletme kayda almış olduğu amortisman tutarının 5,5 katı yatırım yenilemesine gitmiştir.
C
işletmenin dönem net kârı, toplam net nakit miktarından 5,5 kat daha fazladır.
D
Net kârın negatif faaliyetten elde edilen nakit miktarının yaklaşık yüzde altısını %5,5 karşılamaktadır.
E
Amortismanlar toplam net nakit miktarının 5,5 katıdır.
Soru 6

Net satışlardan, satışların maliyetinin çıkarılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Brüt satış kârı / zararı
B
Dönem kârı
C
Olağan kâr / zarar
D
Dönem net kârı / zararı
E
Faaliyet kârı / zararı
Soru 7

Brüt kâr marjını etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faaliyet giderleri
B
Hisse başına kazanç
C
Yabancı kaynak finansmanı
D
Ortalama stok
E
Satışların maliyeti
Soru 8

________ , geleceğe dönük finansal öngörülerin ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan tahmini bir finansal tablodur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bütçe
B
Proforma bilanço
C
Gelir tablosu
D
Mizan
E
Nakit akım tablosu
Soru 9

İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi, işletme faaliyetleri sonucu oluşup çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârları ve dönem net kârı veya zararı nerede yer alır?

A
Gelir tablosunda uzun vadeli kaynaklar içinde
B
Bilançoda yabancı kaynaklar içinde
C
Bilançoda özkaynaklar içinde
D
Bilançoda uzun vadeli kaynaklar içinde
E
Dipnotlarda
Soru 10

Bilançoda varlıklar (aktif tarafı) likidite esasına göre sıralandığına göre aşağıdaki kalemlerden hangisi bilançonun en alt sıralarında yer alır?

A
Mali Duran Varlıklar
B
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
C
Ticari Alacaklar
D
Stoklar
E
Menkul Kıymetler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi cari oranın yeterli olup olmadığını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Alacak devir hızı
B
Dönen varlıkların gerçek değeri
C
Brüt kâr marjı
D
Mevsimlik hareketlerin etkisi
E
Dönen varlıkların yapısı ve dağılımı
Soru 12

Finansal öngörüde temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletmenin gelecekteki zorunlu nakit gereksinimlerinin tahmin edilmesidir.
B
işletme yönetimi tarafından işletme değerinin belirlenmesidir.
C
Yatırımcılar tarafından hisse senedi değerinin belirlenmesidir.
D
Bankalar tarafından kredi değerinin belirlenmesidir.
E
Yatırımcıların işletmeyi nasıl algıladığına dair tahminde bulunulmasıdır.
Soru 13

Hazır Değerler + Menkul Değerler + Alacaklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Yukarıda verilen formül aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Olağan kâr marjı
B
Stok bağımlılık oranı
C
Nakit oranı
D
Stok devir hızı
E
Likidite oranı (Asit test oranı)
Soru 14

Bir işletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetlerin etkinliğini ölçen oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kârlılık oranları
B
Varlık kullanım oranları
C
Cari oran
D
Finansal yapı oranları
E
Likidite oranları
Soru 15

Dinamik analizde işletmenin cari dönem bilgileri aşağıdakilerden hangisiyle karşılaştırılmaz?

A
Geçmiş faaliyet dönemi sonuçlarıyla
B
Sektör veya benzer işletme sonuçlarıyla
C
Genel standartlarla
D
Nakit akış tablosuyla
E
işletmede belirlenen standartlarla
Soru 16

“B” işletmesi 1 Eylül 2018 tarihinde aylık 20.000 TL karşılığında 1 yıllığına bir ofis kiralamış ve 1 yıllık kira bedelini peşin olarak ödemiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
2018 yılına ait kira gideri 240.000 TL'dir.
B
2018 yılına ait kira gideri 80.000 TL'dir.
C
2019 yılına ait kira gideri 240.000 TL'dir.
D
Ödeme tarihine bakılmaksızın gider kaydı 2019 yılında yapılacaktır.
E
Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 60.000 TL alacalandırılır.
Soru 17

Yabancı kaynak ya da borç kullanma hangi nedenle ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini azaltmaktadır?

A
Borcun teminat altına alınmış olması nedeniyle
B
Sabit faiz ödeme yükümlülüğü nedeniyle
C
Tasfiye durumunda şirketin varlıkları ve kazançları üzerinde öncelik hakkı nedeniyle
D
Faiz ödemelerinin vergiden düşürülebilir olması nedeniyle
E
Piyasa koşullarının olumsuz yönde değişmesi nedeniyle
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kârlılıkları daha dalgalı ve kârlılığında belirsizliği yüksek riskli firmalar grubundadır?

A
Ortak sayısı çok olan firmalar
B
Hisse senedi ile kaynak edinimi yüksek olan firmalar
C
işletme verimlilik oranı yüksek olan firmalar
D
Faaliyet kaldıracı düşük finansman kaldıracı yüksek olan firmalar
E
Gerek faaliyet kaldıracı gerekse finansman kaldıracı yüksek olan firmalar
Soru 19

Bir finansal varlığın gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değerine ne ad verilir?

A
Defter değeri
B
Piyasa değeri
C
Gerçek değer
D
Borsa değeri
E
Likiditasyon değeri
Soru 20

Gayrimenkul ipotekli kredilerin işletmeye sağladığı finansman kaynağı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta ve kısa vadeli borç
B
Öz sermaye
C
Stratejik ortaklık veya borç
D
Girişim risk sermayesi
E
Arkadaş ve aile kaynakları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,17. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...