Finansal Yönetim 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Finansal Yönetim 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sahibine sağladığı haklar açısından hisse senedi türlerinden biri değildir?

A
imtiyazlı hisse senedi
B
Adi hisse senedi
C
Nama yazılı hisse senedi
D
Primli-primsiz hisse senedi
E
Bedelli-bedelsiz hisse senedi
Soru 2

Hisse başına kazanç nasıl hesaplanır?

A
Özkaynaklar/ Hisse senedi sayısı
B
Hisse senedi defter değeri/ Hisse senedi piyasa fiyatı
C
Hisse senedi defter değeri/ Hisse başı kazanç
D
Hisse senedi piyasa fiyatı/ Hisse başı kazanç
E
Net kâr/ Hisse senedi sayısı
Soru 3

Bir varlığın piyasa koşullarında arz ve talebe göre belirlenen fiyatına ne ad verilir?

A
Nominal değer
B
Esas değer
C
Piyasa değeri
D
Gerçek değer
E
Çapraz değer
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın faydalı olarak üretimde bulunabileceği süreyi ifade eder?

A
Kalıntı değer
B
Verim oranı
C
Getiri oranı
D
Geri ödeme süresi
E
Ekonomik ömür
Soru 5

Yatırım harcaması tutarı 800.000 TL olan bir projeden 4 yıl boyunca sırasıyla 200.000 TL, 300.000 TL, 400.000 TL ve 250.000 TL elde edildiğine göre, bu projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?

A
2,75
B
3
C
3,25
D
3,5
E
3,75
Soru 6

Piyasa getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farka ne ad verilir?

A
Brüt kâr marjı
B
Piyasa risk primi
C
Etkin sınır
D
istenen getiri oranı
E
Kâr payı oranı
Soru 7

İşletme ortakları ve yöneticileri arasındaki amaç uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere ne ad verilir?

A
Kotasyon maliyetleri
B
Fırsat maliyetleri
C
iflas maliyetleri
D
Gölge maliyetler
E
Temsil maliyetleri
Soru 8

İşletmelerin elde ettiği kâr değişse bile, her yıl ödenecek kâr payı miktarının değişmeyeceği esasına dayanan kâr dağıtım politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit miktarda kâr payı dağıtımı
B
Temettü avans ödemeleri
C
Sabit oranda kâr payı dağıtımı
D
Artıklar oranında kâr payı dağıtımı
E
Sabit miktarın ya da oranın yanında ek kâr payı dağıtılması
Soru 9

Anonim şirketlerde vergiye esas olan kâra ne ad verilir?

A
Olağan kâr
B
Fiktifkâr
C
Brüt kâr
D
Mali kâr
E
Toplam kâr
Soru 10

İşletmelerde dış büyümenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belli bir alanda uzmanlaşmak
B
işletmenin piyasa değerini maksimum yapmak
C
Farklı alanlarda faaliyet göstermek
D
Ürün kalitesini artırmak
E
Pazar payını yükseltmek
Soru 11

Bir finansal kurumda beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan büyük bir şokun, finansal sistemdeki diğer kurumlara yayılarak ekonominin önemli bir kesimini olumsuz yönde etkilemesine ne ad verilir?

A
Ahlâki risk
B
işletme riski
C
Sistemik risk
D
Sistemik olmayan risk
E
Ters seçim
Soru 12

Piyasada, bir tarafın diğerine göre daha iyi veya daha fazla bilgi sahibi olması durumuna ne ad verilir?

A
Ahlâki risk
B
Ters seçim
C
Kriz problemi
D
Ters bilgi
E
Asimetrik bilgi
Soru 13

Yatırımcıların herhangi bir risk üstlenmeksizin fiyat ya da faiz hadlerinde oluşan dengesizliklerden yararlanarak her şartta belli bir kârı garanti etmeyi amaçlayarak yaptıkları işlemlere ne ad verilir?

A
Hedging
B
Spekülasyon
C
Swap
D
Arbitraj
E
Manipülasyon
Soru 14

Yatırımcılar açısından bir tahvilin değerini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahvilden sağlanacak gelir
B
Tahvilin süresi
C
Tahvilin türü
D
Tahvilin ihraç zamanı
E
Tahvili çıkaran işletmenin itibarı
Soru 15

Finansal varlıkların üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?

A
Satış fiyatı
B
Nominal değer
C
ilk değer
D
Net aktif değeri
E
Gerçek değer
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı kararlarının sermaye maliyeti ve buna bağlı olarak da işletme değeri üzerindeki etkisini açıklayan yaklaşımlar arasında yer almaz?

A
Net gelir yaklaşımı
B
Net faaliyet geliri yaklaşımı
C
Geleneksel yaklaşım
D
Modigliani-Miller yaklaşımı
E
Markowitz yaklaşımı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım politikasını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Borç düzeyi
B
Kârların istikrarı
C
Esas sermaye miktarı
D
Finansman imkânları
E
Yapılacak yatırımlar
Soru 18

Birleşmeler ve satın almalarda, her aktif kalemi için en iyi fiyatın elde edilmesi amacıyla aktif varlıkların makul bir süre zarfında paraya dönüştürülmesiyle hesaplanan işletme değerine ne ad verilir?

A
iradi tasfiye değeri
B
Defter değeri
C
işleyen teşebbüs değeri
D
Mecburi tasfiye değeri
E
Ekspertiz değeri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin nedenlerinden biri değildir?

A
Ahlâki risk ve ters seçim
B
Faiz oranındaki ani değişmeler
C
Yetersiz sermaye yapısı
D
Ekonomik istikrar
E
Gayrimenkul fiyatlarındaki aşırı hareketler
Soru 20

Türev piyasalarda, sözleşmeye konu olan varlığı belirlenen tarihte ve belirlenen fiyattan satın alma yükümlülüğüne ne ad verilir?

A
Uzun pozisyon
B
Kısa pozisyon
C
Açık pozisyon
D
Forward pozisyon
E
Futures pozisyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...