Finansal Yönetim 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Finansal Yönetim 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özellikleri itibariyla özsermaye ile borç arasında melez bir karakter gösteren menkul kıymetlere ne ad verilir?

A
Sabit getirili menkul kıymet
B
Hibrit menkul kıymet
C
Başabaş menkul kıymet
D
Varlığa dayalı menkul kıymet
E
Oydan yoksun menkul kıymet
Soru 2

Bir işletme 3 ayda bir eşit taksitlerle geri ödeyeceği bir kredi kullanacaktır. Kredinin vadesi 5 yıl olduğuna göre işletmenin ödeyeceği taksit sayısı kaçtır?

A
5
B
10
C
12
D
15
E
20
Soru 3

Tahvilin faiz ve anapara ödemelerinin gecikmeli olarak yapılması ya da hiç yapılamaması durumunda hangi tür risk söz konusudur?

A
Geri çağırma riski
B
Faiz oranı riski
C
Ödenmeme riski
D
Enflasyon riski
E
Likidite riski
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tahvil yatırımlarında ortaya çıkabilecek risk türlerinden biri değildir?

A
Yeniden yatırım riski
B
Likidite riski
C
Ödenmeme riski
D
Döviz riski
E
Enflasyon riski
Soru 5

Dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Duran varlıklara göre daha az likittir.
B
Duran varlıklara göre daha fazla bölünebilirlik özelliktedir.
C
Duran varlıklara göre riski daha düşüktür.
D
Duran varlıklara göre daha düşük harcamayı gerektirir.
E
Vadesi en fazla bir yıldır.
Soru 6

Başlangıç yatırım tutarı 800.000 TL ve ekonomik ömrü 6 yıl olan bir projenin ilk 2 yıl boyunca her yıl 250.000 TL, sonraki 4 yıl boyunca ise her yıl 150.000 TL gelir getirmesi beklendiğine göre, bu projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi öz kaynak maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Amortisman fonlarının maliyeti
B
imtiyazlı hisse senetlerinin maliyeti
C
Adi hisse senetlerinin maliyeti
D
Dağıtılmamış kârların maliyeti
E
Tahvillerin maliyeti
Soru 8

Fiyatı 200 TL olan ve yatırımcısına yıllık sabit 20 TL kâr payı ödemesi sağlayan bir imtiyazlı senedinin sermaye maliyeti yüzde kaçtır?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 9

İşletmelerin elde ettiği kâr değişse bile, her yıl ödenecek kâr payı miktarının değişmeyeceği esasına dayanan kâr dağıtım politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit oranda kâr payı dağıtımı
B
Sabit miktarın ya da oranın yanında ek kâr payı dağıtılması
C
Sabit miktarda kâr payı dağıtımı
D
Artıklar oranında kâr payı dağıtımı
E
Temettü avans ödemeleri
Soru 10

Kâr dağıtım politikasının ve hissedarlara dağıtılacak kâr paylarının, işletmenin piyasa değeri üzerinde bir etkisi olmadığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modigliani-Miller kâr payı ilişkisizliği yaklaşımı
B
Gordon-Lintner kâr payı ilişkisi yaklaşımı
C
Statik yaklaşım
D
Net kâr yaklaşımı
E
Geleneksel yaklaşım
Soru 11

Kâr paylarındaki değişmelerin hisse senedi yatırımcılarında yarattığı alım-satım yönündeki etkiye ne ad verilir?

A
Kâr istikrarı etkisi
B
Likidite etkisi
C
Finansman etkisi
D
Yatırım etkisi
E
Sinyal etkisi
Soru 12

Bir işletmenin öz sermayesinin defter değeri 100 milyon TL ve faaliyette bulunduğu sektörün ortalama piyasa değeri/defter değeri oranı 5 ise, bu işletmenin değeri kaç milyon TL olur?

A
200
B
300
C
400
D
500
E
600
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletme sermayesi yetersizliğinin sonuçlarından biri değildir?

A
Maliyetlerin düşmesi
B
Müşteri siparişlerinin zamanında karşılanamaması
C
Üretimde kesintiler olması
D
Süresi gelmiş yükümlülüklerin yerine getirilememesi
E
Tam kapasite ile çalışılamaması
Soru 14

İşletmenin elde ettiği kârın ortaklara dağıtılan kısmına ne ad verilir?

A
Bedelsiz
B
Tahvil
C
Temettü
D
Faiz
E
iskonto
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde başarısızlığa neden olan “dış çevreye ilişkin” faktörlerden biri değildir?

A
Piyasada yok edici rekabetin ortaya çıkması
B
işletmenin, hammadde bakımından dışa bağımlı olması
C
Doğal afetler olması
D
işletmenin, nakit yönetimine yeterince önem vermemesi
E
işletmenin, gelişen teknolojiye ayak uyduramaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi döviz kurlarında meydana gelen değişikliklerden dolayı zarar etme olasılığını ifade eder?

A
Enflasyon riski
B
Kur riski
C
Faiz oranı riski
D
Ters seçim riski
E
Finansal risk
Soru 17

Bir ülkenin kamu ya da özel kesime olan dış borçlarını ödeyememesi durumunda ortaya çıkan krize ne ad verilir?

A
Dış borç krizi
B
Bankacılık krizi
C
Para krizi
D
Sistematik finansal kriz
E
ikiz krizler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi forvvard sözleşmelerin özelliklerinden biri değildir?

A
iki taraf arasında yapılması
B
Standart olmaması
C
Kredi riskinin mevcut olması
D
Kâr veya zararın vade sonunda ortaya çıkması
E
Yükümlülüklerin, borsa takas kurumunun garantisinde olması
Soru 19

Tarafların belirli bir süre zarfında faiz ödemelerini veya faiz gelirlerini birbirleriyle değiştirdikleri vadeli işlem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Futures sözleşmesi
B
Opsiyon sözleşmesi
C
Alivre sözleşmesi
D
Faiz oranı swap sözleşmesi
E
Forvvard faiz sözleşmesi
Soru 20

Vadesinden önce kullanılması mümkün olmayan opsiyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Körfez tipi opsiyon
B
Avrupa tipi opsiyon
C
Batı tipi opsiyon
D
Amerikan tipi opsiyon
E
Asya tipi opsiyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...