Finansal Yönetim 2 2018-2019 Vize Sınavı

Finansal Yönetim 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üzerinde yazılı olan değerle (nominal değerle) satışa sunulan tahvillere ne ad verilir?

A
ikramiyesiz tahvil
B
Başabaş tahvil
C
Primli tahvil
D
iskontolu tahvil
E
imtiyazlı tahvil
Soru 2

Kiralayan şirket ile kiracının aynı ülkede faaliyet gösterdiği leasing türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yurtiçi kiralama
B
Uluslararası kiralama
C
Satışa yardımcı kiralama
D
Operasyonel kiralama
E
Satma ve geri kiralama
Soru 3

Kârların dağıtılmayarak bilançoda gösterilmesi yoluyla fon sağlanmasına ne ad verilir?

A
Tasfiye
B
Amortisman
C
Açık otofinansman
D
Girişim sermayesi
E
Hibrit finansman
Soru 4

Primli tahvilin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa değeriyle satışa sunulan tahvillerdir.
B
Tezgâhüstü piyasalarda satılan tahvillerdir.
C
Sabit faizli tahvillerdir.
D
Kredi notu düşük olan tahvillerdir.
E
Nominal değerinden daha düşük bir bedelle satışa çıkarılan tahvillerdir.
Soru 5

I. Vergi kaybını önlemesi
II. Devir kolaylığı sağlaması
III. Tasarruf sahibi açısından gizlilik sağlaması
Yukarıdakilerden hangileri hamiline yazılı pay senetlerinin avantajlarındandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

işletmenin varlıklarının toplam cari değeri ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
borsa değeri
B
aktif değeri
C
hurda değeri
D
ihraç değeri
E
işleyen teşebbüs değeri
Soru 7

İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilmesi halindeki değerine ne ad verilir?

A
işleyen teşebbüs değeri
B
Defter değeri
C
Nominal değer
D
Piyasa değeri
E
Tasfiye değeri
Soru 8

Bir işletmenin tasfiyesi halinde mevcut varlıkların satılmasıyla elde edilecek gelirden, öncelikle ________ ödeme yapılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dönüştürülebilir menkul kıymet sahiplerine
B
adi pay senedi sahiplerine
C
işletmeye borç vermiş kişi veya kurumlara
D
imtiyazlı pay senedi sahiplerine
E
kurucu pay senedi sahiplerine
Soru 9

I. Firma analizi
II. Olasılık analizi
III. Ekonomik analiz
IV. Sektör analizi
Yukarıdakilerden hangileri temel analizin aşamalarıdır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I,II ve III
E
I,III ve IV
Soru 10

Piyasa fiyatı 6 TL olan 1.000.000 adet pay senedine sahip bir işletmenin piyasa kapitalizasyon değeri kaç TL olur?

A
1.000.000
B
3.000.000
C
5.000.000
D
6.000.000
E
9.000.000
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlık yatırımlarının özelliklerinden biridir?

A
Bölünemez nitelikte olması
B
Riskinin, duran varlıklara göre daha yüksek olması
C
Değer kaybına uğramadan, süratle paraya çevrilme olasılığının oldukça yüksek olması
D
Duran varlıklardan daha fazla tutarda harcama gerektirmesi
E
Duran varlıklardan daha uzun vadeli olması
Soru 12

Yatırım harcaması tutarı 1.000.000 TL olan bir projeden 4 yıl boyunca sırasıyla 200.000 TL, 300.000 TL, 500.000 TL ve 650.000 TL elde edildiğine göre, bu projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?

A
1
B
3
C
5
D
7
E
9
Soru 13

Bir işletmenin, kurulmuş olduğu yerden organize sanayi bölgesine taşınmak için yaptığı yatırımlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Nakil yatırımları
B
Tevsii yatırımları
C
Entegrasyon yatırımları
D
Darboğaz giderme yatırımları
E
Modernizasyon yatırımları
Soru 14

İşletmelerin, bir yıldan uzun süre yararlanacakları maddi veya gayri maddi varlıklara yaptıkları yatırımlara ne ad verilir?

A
Dönen varlık yatırımları
B
Menkul kıymet yatırımları
C
Pazarlama yatırımları
D
Mali yatırımlar
E
Duran varlık yatırımları
Soru 15

Yatırım tutarı 150.000 TL ve ekonomik ömrü 1 yıl olan bir projeden 360.000 TL nakit girişi beklenmektedir. İskonto oranı %15 ve ek risk primi %5 ise, bu projenin iskonto oranı düzeltilmiş net bugünkü değeri kaç TL’dir?

A
50.000
B
100.000
C
150.000
D
200.000
E
250.000
Soru 16

I. Banka kredilerinin maliyeti
II. imtiyazlı pay senetlerinin maliyeti
III. Adi pay senetlerinin maliyeti
Yukarıdakilerden hangileri özkaynak maliyetini oluşturan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

İmtiyazlı pay senetleri için her yıl düzenli olarak 4 TL kâr payı ödeyen bir işletmenin pay senetlerinin piyasa fiyatı 20 TL ise, söz konusu pay senedinin işletmeye maliyeti yüzde kaçtır?

A
7
B
9
C
13
D
17
E
20
Soru 18

I. işletmenin sermaye yapısı politkası
II. Faiz oranlarının düzeyi
III. işletmenin yatırım politikası
Yukarıdakilerden hangileri ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini etkileyen işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Geri ödenmeme riskinin mevcut olmadığı kabul edilen menkul kıymetlerin getirisine ne ad verilir?

A
Özkaynak maliyeti
B
Riskli faiz oranı
C
Beta katsayısı
D
Risksiz faiz oranı
E
Piyasa risk primi
Soru 20

Mükemmel piyasa varsayımları altında, sermaye yapısının ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini belirlemede ilgisiz olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Net faaliyet geliri yaklaşımı
B
Modigliani-Miller yaklaşımı
C
Sistematik yaklaşım
D
Net gelir yaklaşımı
E
Statik dengeleme teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,10. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...