Finansal Yönetim 2012-2013 Vize Sınavı

Finansal Yönetim 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hisse başına gelir maksimizasyonunun tek başına işletmelerin gerçek amacı olarak kabul edilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşletmenin kârlılığını dikkate almaması
B
Beklenen getirilerin zamanlama ve süresini dikkate almaması
C
İşletmenin kâr marjını dikkate almaması
D
Hissedarların servetini artırmaması
E
İşletmenin giderlerini dikkate almaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde vekâlet maliyeti söz konusu değildir?

A
Yöneticilerin yüzde elli ortak olduğu işletmelerde
B
Yöneticilerin yüzde on ortak olduğu işletmelerde
C
Yöneticilerin yüzde yüz ortak olduğu işletmelerde
D
Yöneticilerin yüzde bir ortak olduğu işletmelerde
E
Yöneticilerin ortak olmadığı işletmelerde
Soru 3

Sermaye bütçelemesinin tanımı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Sermaye ile ilgili kararlardır.
B
Uzun vadeli varlıklar ile ilgili yatırım kararlarıdır.
C
İşletme bütçesi ile ilgili kararlardır.
D
Gelir tablosu ile ilgili kararlardır.
E
Bilanço ile ilgili kararlardır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticilerinin karar verdiği temel konulardan biridir?

A
Pazarlama planlaması
B
Personel alımı
C
Üretim süreci
D
Finanslama
E
Tanıtım
Soru 5

Aşağıdaki işletme türlerinden hangisi hisse senedi ihraç edebilir?

A
Şahıs işletmeleri
B
Anonim şirketler
C
Adi ortaklıklar
D
Limitet şirketler
E
Kooperatifler
Soru 6

2 yıl süreyle her yıl sonu %20 faizle bankaya yatırılan 100 Türk Lirası’nın 2. yıl sonundaki değeri kaç Türk Lirası olur?

A
220
B
230
C
240
D
250
E
260
Soru 7

Basit faiz esasına göre bugün %10 faizle bir bankaya yatırılan 2.000 Türk Lirası’ndan, 2. yılın sonunda kaç Türk Lirası faiz geliri elde edilir?

A
520
B
430
C
420
D
400
E
340
Soru 8

Risksiz faiz oranı ifadesinde kastedilen risk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enflasyon riski
B
Faiz riski
C
Geri ödenmeme riski
D
Zaman değeri riski
E
Döviz Kuru Riski
Soru 9

Nominal faiz oranı %20, enflasyon oranı %18 ise, reel faiz oranı yüzde kaç olur?

A
1,20
B
1,69
C
1,90
D
1,99
E
2,18
Soru 10

Bugün elde edilen 1 Türk Lirası’nın, gelecekte elde edilecek 1 Türk Lirası’ndan daha değerli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paranın zaman değerinin olması
B
Enflasyonun belirsiz olması
C
Paranın bugün elde edilmesinin daha riskli olması
D
Riskli paranın daha değerli olması
E
Gelecekte elde edilecek paranın risk taşımaması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dikey yüzde yöntemi ile analiz sonucunda elde edilebilecek bilgilerden biri değildir?

A
Varlık dağılımı
B
Kaynak dağılımı
C
Stoklar-ticari borçlar ilişkisi
D
Varlık ve kaynak ilişkisi
E
Kâr-zarar kalemlerinin satışlar içerisindeki yeri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet oranlarından biri değildir?

A
Stok devir hızı
B
Alacak tahsil süresi
C
Borç devir hızı
D
Varlık devir hızı
E
Varlık getirisi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi oran analizinde yorum yapılırken dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Farklı iş kolunda aynı büyüklükteki işletmelerin oranları
B
İşletmenin önceki dönem oranları
C
Aynı iş kolunda benzer yapıdaki işletmelerin oranları
D
İş kolunun ortalama oranları
E
Çeşitli iş kolları için geliştirilen ortalama değerlerle hesaplanan oranlar
Soru 14

Birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin, temel alınan döneme ait finansal tablo kalemlerine göre gösterdiği artış veya azalışların yüzde olarak hesaplandığı finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırmalı finansal tablo analizi
B
Dikey yüzde yöntemi
C
Eğilim yüzdeleri yöntemi
D
Oran analizi
E
Tobin Q analizi
Soru 15

Piyasa değeri 100.000 Türk Lirası, varlıklarının tarihi maliyet değerleri 35.000 Türk Lirası ve yerine koyma değerleri 50.000 Türk Lirası olan bir işletmenin Tobin Q oranı kaç olur?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin sabit maliyetleri, değişken maliyetleri, satış hacmi ve kârları arasındaki ilişkiyi gösterir?

A
Bilanço
B
Gelir tablosu
C
Nakit Akım Tablosu
D
Kaldıraç analizi
E
Başabaş analizi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin borçlanma yeteneğini belirleyen temel göstergelerden biri değildir?

A
Faiz ödeme gücü oranı
B
Borç servisini karşılama gücü oranı
C
Sektör borçlanma ortalamaları
D
Faaliyet oranları
E
Derecelendirme kuruluşlarının raporları
Soru 18

Bir işletmenin kullanabileceği temel finansal kaynaklar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Satışlar, borçlar ve özkaynak
B
Satışlar, amortisman ve özkaynak
C
İmtiyazlı hisse senetleri, borçlar ve satışlar
D
İmtiyazlı hisse senetleri, satışlar ve özkaynak
E
İmtiyazlı hisse senetleri, borçlar ve özkaynak
Soru 19

Bir işletmede toplam kaldıraç derecesinin 2 olması durumunda, aşağıdaki sonuçlardan hangisinin olması beklenir?

A
İşletmenin kârı %1 artarsa, hisse başına kârı %2 artar.
B
Belirli bir satış düzeyinde işletmenin satışları %1 artarsa, faiz ve vergi öncesi kârı %1 artar.
C
İşletmenin satışları %2 artarsa, faiz ve vergi öncesi kârı %1 artar.
D
Belirli bir satış düzeyinde işletmenin satışları %1 artarsa, hisse başına kârı %2 artar.
E
İşletmenin satışları %2 artarsa hisse başına kârı %1 artar.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...