Finansal Yönetim 2014-2015 Final Sınavı

Finansal Yönetim 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi örgütlü piyasaların özelliklerinden biri değildir?

A
Belirli işlem kurallarının olması
B
Sadece elektronik ortamda işlem yapılması
C
Belirli üyelerinin olması
D
Sadece kendisine kote edilmiş menkul kıymetlerin alım ve satımına aracılık yapması
E
Belirli bir fiziksel mekâna kurulmuş olması
Soru 2

Anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüzel bir kişiliğe sahip olduğu için sınırsız ömrü vardır.
B
Esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan şirket türüdür.
C
Günümüz ticaret dünyasındaki en önemli işletme yapısıdır.
D
Ortaklarının sorumluluğu sınırsızdır.
E
Şirket ortaklığı, hisse senetleri yoluyla kolayca el değiştirebilmektedir.
Soru 3

Düzensiz nakit akışlarının bugünkü değerinin hesaplanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Anüitenin bugünkü değerinden yararlanılır.
B
Nakit akışları faize bölünür.
C
Sonsuz anüite formülünden yararlanılır.
D
Faizin sürekli bölündüğü varsayılır.
E
Nakit akışları ayrı ayrı bugüne indirgenir ve toplamı alınır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dikey yüzde yöntemi ile analizde ana grup içindeki payı 100 olarak kabul edilen kalemlerden biri değildir?

A
Dönen varlıklar
B
Kısa vadeli yükümlülükler
C
Özkaynaklar
D
Dönem net kârı/zararı
E
Uzun vadeli yükümlülükler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin net çalışma sermayesinin yetersiz olduğunu gösterir?

A
Dönen varlıkların, kısa vadeli yabancı kaynaklardan az olması
B
Yabancı kaynak toplamının, özkaynaklardan fazla olması
C
Dönen varlıkların, özkaynaklardan az olması
D
Dönen varlıkların, uzun vadeli yabancı kaynaklardan fazla olması
E
Duran varlıkların, dönen varlıklardan fazla olması
Soru 6

Toplam kaldıraç derecesi 2 olan bir işletme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İşletmenin satışları %2 artarsa, hisse başına kârı daima %1 artacaktır.
B
Belirli bir satış düzeyinde işletmenin satışları %1 artarsa, faiz ve vergi öncesi kârı %2 artacaktır.
C
İşletmenin satışları %1 artarsa, faiz ve vergi öncesi kârı daima %2 azalacaktır.
D
Belirli bir satış düzeyinde işletmenin satışları %1 artarsa, hisse başına kârı %2 azalacaktır.
E
Belirli bir satış düzeyinde işletmenin satışları %1 artarsa, hisse başına kârı %2 artacaktır.
Soru 7

İşletmelerin taksitli satışlarından doğan alacaklarını güvence altına almak için müşterilerinden aldıkları senetleri vadesinden önce nakde dönüştürerek elde ettikleri kısa vadeli fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticari kredi
B
Borçlu cari hesap
C
Iskonto kredisi
D
Spot kredi
E
Açık kredi
Soru 8

Bir işletmenin finansman sürecinde kısa süreli fonlara ağırlık verilmesi, aşağıdaki risk türlerinden hangisinin ortaya çıkmasına neden olabilir?

A
Likidite riski
B
Piyasa riski
C
Kur riski
D
Faiz riski
E
Faaliyet riski
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi leasing türlerinden biri değildir?

A
Finansal kiralama
B
Faktör kiralama
C
Yurt içi ve yurt dışı kiralama
D
Satış ve geri kiralama
E
Faaliyet kiralaması
Soru 10

“3/10, net 30” kredi şartının 1 yıl içerisinde kullanılmaması durumunda, ıskontodan vazgeçmenin yıllık maliyeti yaklaşık yüzde kaç olur?

A
23
B
34
C
45
D
56
E
78
Soru 11

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli’ne göre, riskli bir varlığın beklenen getirisi nasıl hesaplanır?

A
Banka faiz oranı esas alınarak
B
Banka faiz oranına risk primi eklenerek
C
Risksiz faiz oranına risk primi eklenerek
D
Pazar getirisine risk primi eklenerek
E
Tahvil maliyetine risk primi eklenerek
Soru 12

Net gelir yaklaşımında, aşağıdakilerden hangisinin sabit olduğu kabul edilmektedir?

A
Marjinal sermaye maliyetinin
B
İşletme değerinin
C
Ortalama sermaye maliyetinin
D
Kapitalizasyon oranının
E
Borcun maliyetinin
Soru 13

Verginin olmadığı varsayımı altında, Modigliani-Miller’in sermaye yapısına ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borç/özkaynak oranının artması işletme değerini etkilemez.
B
Daha çok özkaynak kullanılarak işletme değeri artırılabilir.
C
Daha ucuz kaynak kullanılarak işletme değeri artırılabilir.
D
Borç/özkaynak oranının artması işletme değerini artırır.
E
Daha çok borç kullanılarak işletme değeri artırılabilir.
Soru 14

Aşağıdaki çalışma sermayesi politikalarından hangisi işletmenin riskini artırır?

A
Orta düzeyde çalışma sermayesi bulundurmak
B
Yüksek düzeyde çalışma sermayesi bulundurmak
C
Düşük düzeyde çalışma sermayesi bulundurmak
D
Cari borçlar düzeyi kadar çalışma sermayesi bulundurmak
E
Cari borçların düzeyinden fazla çalışma sermayesi bulundurmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biridir?

A
Demirbaşlar
B
Arsalar
C
Özsermaye
D
Alacaklar
E
Uzun vadeli yükümlülükler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesini ifade eder?

A
Toplam varlıklar ile dönen varlıklar arasındaki fark
B
Uzun vadeli yükümlülükler ile kısa vadeli yükümlülükler arasındaki fark
C
Sabit varlıklar ile kısa vadeli yükümlülükler arasındaki fark
D
Dönen varlıklar ile kısa vadeli yükümlülüklerin toplamı
E
Dönen varlıklar ile kısa vadeli yükümlülükler arasındaki fark
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin menkul kıymet bulundurma amaçlarından biri değildir?

A
Borsada spekülasyon yaparak getiri elde etmek
B
İşletme hesaplarındaki muhtemel açıkları kapatmak
C
Belirli zamanlarda ödenmesi gereken nakdi hazırlamak
D
Beklenmeyen, olağanüstü harcamaları karşılamak
E
İşletmenin getirisini artırmak
Soru 18

Yenileme yatırımlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapasiteyi artırmak
B
Teknik ömrü sona eren bir yatırımın yerine yeni bir yatırım yapmak
C
Mevcut mamulleri geliştirmek
D
İş görenlerin refahını artırmak
E
Mamul dizisine yeni mamuller eklemek
Soru 19


Her birinin yatırım maliyeti 60.000 Türk Lirası olan X, Y ve Z yatırım projelerinin net nakit girişleri yıllar itibariyle yukarıda verilmiştir.
Bu bilgilere göre, X, Y ve Z yatırım projelerinin geri ödeme dönemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
X 2 yıl, Y 2 yıl, Z 3 yıl
B
X 2 yıl, Y 3 yıl, Z 4 yıl
C
X 3 yıl, Y 2 yıl, Z 4 yıl
D
X 3 yıl, Y 3 yıl, Z 2 yıl
E
X 3 yıl, Y 4 yıl, Z 3 yıl
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik koşulu altında kullanılan proje değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A
Olasılık dağılımı
B
Kârlılık endeksi
C
Belirlilik eşitliği
D
Karar ağacı
E
Simülasyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...