Finansal Yönetim 2014-2015 Vize Sınavı

Finansal Yönetim 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi finansal yönetimin işlevleri arasında yer almaz?

A
Koordinasyon ve kontrol
B
Para piyasası ile işbirliğine girmek
C
İnsan kaynaklarını yönetmek
D
Sermaye piyasası ile işbirliğine girmek
E
Tahmin ve planlama
Soru 2

Kurumsal yönetişimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnternet kullanımını artırmak
B
Daha etkin ücret politikası uygulamak
C
Kurum içi haberleşmeyi artırmak
D
Hissedar yönetici sorunlarını azaltmak
E
Tedarikçilerle iletişimi artırmak
Soru 3

Yatırım analizi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A
Anonim şirketler
B
Sermaye piyasaları
C
Ticari bankalar
D
Sigorta şirketleri
E
Kamu kurumları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi sahiplerinin haklarından biri değildir?

A
Rüçhan hakkı
B
Kârdan pay alma hakkı
C
Faiz geliri elde etme hakkı
D
Şirket yönetimine katılma hakkı
E
Bilgi edinme hakkı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamındadır?

A
Sermaye ile ilgili kararlar
B
İşletme bütçesi ile ilgili kararlar
C
Gelir tablosu ile ilgili kararlar
D
Uzun vadeli aktifler ile ilgili yatırım kararları
E
Bilanço ile ilgili kararlar
Soru 6

2 yıl süreyle, %20 bileşik faiz oranı üzerinden her yıl sonunda bankaya yatırılan 100 Türk Lirası’nın bugünkü değeri kaç Türk Lirası’dır?

A
122,35
B
152,77
C
180,53
D
210,62
E
250,88
Soru 7

Eşit taksitlerle ödenen bir borç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Anapara borcu, vadede topluca ödenir.
B
Faizlerin tamamı ödendikten sonra anapara ödenir.
C
Taksitler hem anapara hem de faizi kapsar.
D
Anapara ödemelerine, faiz ödemelerinden önce başlanır.
E
Faiz oranı yüksekse, anapara vadede ödenir.
Soru 8

%10 basit faiz oranıyla bankaya yatırılan 2.250 Türk Lirası’ndan, 2. yılın sonunda kaç Türk Lirası faiz geliri elde edilir?

A
450
B
425
C
410
D
400
E
380
Soru 9

Faiz ödeme sıklığına göre elde edilen getiri oranına ne ad verilir?

A
Risksiz faiz
B
Efektif faiz
C
Nominal faiz
D
Reel faiz
E
Bileşik faiz
Soru 10

Anüitelerde paranın zaman değeri hesaplamaları hangi varsayım altında yapılır?

A
Nakit akışlarının dönem ortasında gerçekleştiği
B
Nakit akışlarının dönem başında gerçekleştiği
C
Nakit akışlarının dönem sonunda gerçekleştiği
D
Faizlerin reel olduğu
E
Faizlerin risksiz olduğu
Soru 11

Bir işletmenin cari oranı 1,8 iken, likidite oranının 0,5 olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
İşletmenin ticari alacaklarının yüksek miktarda olduğunu
B
İşletmenin, stoklara çok fazla para bağladığını
C
İşletmenin uzun vadeli borçlarının yüksek miktarda olduğunu
D
İşletmenin devamlı sermayesinin yüksek miktarda olduğunu
E
İşletmenin kısa vadeli borçlarının ödenebilmesi için, stokların önemli derecede gerekli olduğunu
Soru 12

Trend analizine göre, aşağıdakilerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosu kalemleri ilişkilendirilerek yapılan bir karşılaştırmadır?

A
Stoklar - Ticari alacaklar
B
Net satışlar - Faaliyet giderleri
C
Stoklar - Ticari borçlar
D
Satışların maliyeti - Stoklar
E
Net satışlar - Satışların maliyeti
Soru 13

Piyasa değeri 100.000 Türk Lirası, varlıklarının tarihi maliyet değerleri 35.000 Türk Lirası ve yerine koyma değerleri 50.000 Türk Lirası olan bir şirketin Tobin q oranı kaç olur?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin stoklarını elden çıkaramaması ve alacaklarını tahsil edememesi gibi olağanüstü durumlarda, hazır değerleri ve menkul kıymetleri ile kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini gösterir?

A
Cari oran
B
Net çalışma sermayesi
C
Çalışma sermayesi
D
Asit-test oranı
E
Nakit oranı
Soru 15

Kârlılık oranları aşağıdaki esaslardan hangisini dikkate almaz?

A
Brüt kâra odaklanarak, satışların analizinin yapılmasını
B
Net kâra odaklanarak, giderlerin kontrolü analizinin yapılmasını
C
Özsermaye kârlılığının tahmin edilmesini
D
Varlık kârlılığının tahmin edilmesini
E
Satışların maliyetinin tahmin edilmesini
Soru 16

Derecelendirme kuruluşları aşağıdakilerden hangisini derecelendirir?

A
Borçlanma araçlarını
B
Anonim şirketleri
C
Borsaları
D
Hisse senetlerini
E
KOBİ’leri
Soru 17

Faaliyet kaldıracı derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir işletmenin satışlarındaki değişim ile, faiz ve vergi öncesi kârlarındaki değişim arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
B
Bir işletmenin satışlarındaki değişim ile, hisse başına kârlarındaki değişim arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
C
Bir işletmenin maliyetlerindeki değişim ile, faiz ve vergi öncesi kârlarındaki değişim arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
D
Bir işletmenin satışlarındaki değişim ile, temettü ödemelerindeki değişim arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
E
Bir işletmenin satışlarındaki değişim ile, vergilerindeki değişim arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
Soru 18

Finansal başabaş analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İşletmelerin hangi düzeyde nakit bulundurmaları gerektiğini açıklar.
B
İşletmelerin hangi düzeyde özsermaye, imtiyazlı hisse senedi veya borç kullanmaları gerektiğini açıklar.
C
İşletmelerin hangi oranda sabit ve değişken maliyete katlanmaları gerektiğini açıklar.
D
İşletmelerin toplam faaliyet giderlerini analiz eder.
E
İşletmelerin faiz sonrası kârını hesaplar.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin vergi ve faizden önceki kârını gösterir?

A
Satışlar ile değişken giderler arasındaki fark
B
Satışlar ile sabit giderler arasındaki fark
C
Satışlar ile finansman giderleri arasındaki fark
D
Satışlar ile toplam giderler arasındaki fark
E
Satışlar ile amortisman giderleri arasındaki fark
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toplam işletme riskini ifade eder?

A
İşletmelerin satışlarındaki veya faiz ve vergi öncesi kârlarındaki oynaklık
B
İşletmelerin pazar riski ile finansal risklerinin toplamı
C
İşletmelerin net kâr düzeyindeki oynaklık
D
İşletmelerin hisse senedi fiyatındaki oynaklık
E
İşletmelerin iş riski ile finansal risklerinin toplamı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...