Finansal Yönetim 2015-2016 Vize Sınavı

Finansal Yönetim 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vekalet Teorisi'ne göre, aşağıdakilerden hangisi vekalet maliyeti kalemlerinden biri değildir?

A
Bonus
B
Teşvik
C
Hisse senedi opsiyonu
D
Maaş
E
Denetim
Soru 2

Finans kurumlarının sahip oldukları alacak senetlerini bir havuzda toplayarak oluşturdukları ve bir varlığı teminat göstererek ihraç ettikleri yatırım aracı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazine bonosu
B
Varlığa dayalı menkul kıymet
C
Finansman bonosu
D
Mevduat sertifikası
E
Repo
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi finansal yönetimin işlevleri arasında yer almaz?

A
Para piyasası ile işbirliğine girmek
B
Koordinasyon ve kontrol
C
insan kaynaklarını yönetmek
D
Sermaye piyasası ile işbirliğine girmek
E
Tahmin ve planlama
Soru 4

Aşağıdakilerden hangi örgütlü borsaların özelliklerinden biri değildir?

A
Yalnız kendisine kote edilmiş menkul kıymetlerin alım ve satımına aracılık etmesi
B
Belirli işlem kurallarının olması
C
Belirli üyelerinin olması
D
işlemlerin, karşılıklı güven esasına dayalı olması
E
Belirli bir fiziksel mekâna kurulmuş olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi sahiplerinin haklarından biri değildir?

A
Rüçhan hakkı
B
Faiz geliri elde etme hakkı
C
Şirket yönetimine katılma hakkı
D
Kârdan pay alma hakkı
E
Bilgi edinme hakkı
Soru 6

Nominal faiz oranı %10 ve enflasyon oranı %8 ise, reel faiz oranı yüzde kaçtır?

A
1,49
B
1,55
C
1,62
D
1,71
E
1,85
Soru 7

Bir yılda 2 kez faiz ödenmesi durumunda, yıllık %12 bileşik faizle yatırılan 1.200 Türk Lirası’nin üç yıl sonundaki değeri yaklaşık kaç Türk Lirası olur?

A
1.702
B
1.784
C
1.835
D
1.932
E
2.127
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bugün yatırılan paranın ya da borcun belirli bir süre sonundaki değerini ifade eder?

A
Nakit akışı
B
Fon akışı
C
Gelecekteki değer
D
Bugünkü değer
E
Beklenen değer
Soru 9

Paranın zaman değerini, geri ödenmeme riskini ve enflasyon beklentilerini yansıtan en geniş kapsamlı faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risksiz faiz
B
Reel faiz
C
Basit faiz
D
Bileşik faiz
E
Nominal faiz
Soru 10

%10 basit faizle bankaya yatırılan 2.250 Türk Lirası’ndan, 2 . yılın sonunda kaç Türk Lirası faiz geliri elde edilir?

A
450
B
425
C
410
D
400
E
380
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin net çalışma sermayesinin yetersiz olduğunu gösterir?

A
Dönen varlıkların, özkaynaklardan az olması
B
Yabancı kaynak toplamının, özkaynaklardan fazla olması
C
Dönen varlıkların, kısa vadeli yabancı kaynaklardan az olması
D
Dönen varlıkların, uzun vadeli yabancı kaynaklardan fazla olması
E
Duran varlıkların, dönen varlıklardan fazla olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi borsa performans oranlarından biri değildir?

A
Fiyat / Kazanç oranı
B
Net kâr marjı
C
Temettü verim oranı
D
Kâr payı getirisi
E
Piyasa değeri / Defter değeri
Soru 13

Cari oranı 2 iken, likidite (asit-test) oranı 1 olan bir işletme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmek için stoklara önemli derecede ihtiyaç duymaktadır.
B
Alacaklara bağlanan fonları yüksek boyutlara ulaşmıştır.
C
Stoklara bağlanan fonları önemli ölçüde azalmıştır.
D
Kısa vadeli borçları, uzun vadeli borçlarından daha fazladır.
E
Devamlı sermayesi yükselmiştir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin stoklarını elden çıkaramaması ve alacaklarını tahsil edememesi gibi olağanüstü durumlarda, hazır değerleri ve menkul kıymetleri ile kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini gösterir?

A
Cari oran
B
Asit-test oranı
C
Çalışma sermayesi
D
Nakit oranı
E
Net çalışma sermayesi
Soru 15

Du Pont finansal denetim sisteminde hangi oranlar bir araya getirilmiştir?

A
Likidite oranları ve borsa performans oranları
B
Finansal yapı oranları ve borsa performans oranları
C
Faaliyet oranları ve kârlılık oranları
D
Faaliyet oranları ve likidite oranları
E
Finansal yapı oranları ve kârlılık oranları
Soru 16

Faaliyet kaldıracı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir işletmenin faaliyet kaldıracı derecesi, en çok başabaş noktasında yüksektir.
B
Başabaş noktasından uzaklaştıkça, faaliyet kaldıracı derecesi düşer.
C
Bir işletmenin satışlarındaki değişim ile faiz ve vergi öncesi kârındaki (FVÖK) değişim arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
D
Yüksek sabit gider, yüksek düzeyde faaliyet kaldıracı anlamına gelir.
E
işletmenin her satış düzeyinde faaliyet kaldıracı derecesi aynıdır.
Soru 17

Bir işletmenin kullanabileceği temel finansal kaynaklar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Satışlar, amortisman ve özsermaye
B
imtiyazlı hisse senetleri, borçlar ve özsermaye
C
Satışlar, borçlar ve özsermaye
D
imtiyazlı hisse senetleri, borçlar ve satışlar
E
imtiyazlı hisse senetleri, satışlar ve özsermaye
Soru 18

Derecelendirme kuruluşları aşağıdakilerden hangisini derecelendirir?

A
Borçlanma araçlarını
B
Anonim şirketleri
C
Borsaları
D
Hisse senetlerini
E
KOBİ'leri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi değişken giderdir?

A
Yönetici maaşları
B
Kira
C
Direkt işçilik giderleri
D
Finansman giderleri
E
Amortismanlar
Soru 20

Faiz ve vergi öncesi kârın (FVÖK) sıfır olduğu noktanın tanımlanmasını sağlayan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başabaş analizi
B
Trend analizi
C
Faaliyet kaldıracı
D
Finansal kaldıraç
E
Topam kaldıraç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...