Finansal Yönetim 2016-2017 Final Sınavı

Finansal Yönetim 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Finansal yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mevcut aktiflerin yönetimi ile ilgilidir.
B
işletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir.
C
Kriz dönemlerinde önemini yitirir.
D
Varlıkların temin edilmesi ile ilgilenir.
E
Varlıkların finansmanı ile ilgilenir.
Soru 2

Bir yatırımcı 12.000 TL’yi %9,5 bileşik faizle 2 yıllığına bankaya yatırırsa, vade sonunda kaç TL’si olur?

A
13.765
B
14.388
C
15.400
D
15.773
E
16.227
Soru 3

İşletmelerin net işletme sermayelerinin yeterli olup olmadıklarının tespiti için bir ölçü oluşturan oran grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kârlılık oranları
B
Borsa performans oranları
C
Kaldıraç oranları
D
Likidite oranları
E
Faaliyet oranları
Soru 4

Finansal planlama aşamasındaki bir işletmenin satışları konusunda çok iyimser bir tahminde bulunması, aşağıdaki durumlardan hangisine neden olabilir?

A
Aşırı bir kapasite ile çalışmak zorunda kalmasına
B
Devlet destek ve teşviklerinden yararlanmasına
C
Artan talebi karşılamakta zorluk çekmesine
D
Eksik kapasitede satış yapmasına
E
Büyüyen pazarın sağlayacağı getiriden mahrum kalmasına
Soru 5

Mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek bir alacağını vadeden önce satarak tahsil eden bir işletme, aşağıdaki fon kaynaklarından hangisini kullanmış olur?

A
Leasing
B
Faktoring
C
Akreditif
D
Menkulleştirme
E
Forfaiting
Soru 6

Faktör kuruluşun, riski azaltmak için alacakları sigorta ettirmesine ne ad verilir?

A
Açık kredi
B
Akreditif
C
Çeşitlendirme
D
Risk reasüransı
E
Forfaiting
Soru 7

Optimal sermaye yapısını oluşturmaya çalışan bir finans yöneticisinin, finansal piyasaların sunduğu alternatifler arasından seçim yaparken aşağıdakilerden hangisinin dengesini göz önünde bulundurması gerekir?

A
Vade ve risk
B
Maliyet ve getiri
C
Maliyet ve risk
D
Esneklik ve risk
E
Risk ve getiri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullanacakları kısa vadeli fon tutarını etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Temettü oranları
B
Ekonomik koşullar
C
Mevsimlik değişmeler
D
işletme varlıklarının yapısı
E
Kaynakların maliyeti
Soru 9

Borç/özsermaye oranı değiştiğinde, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve işletme değerinin değişmeyeceğini ileri süren sermaye yapısı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern yaklaşım
B
Geleneksel yaklaşım
C
Net gelir yaklaşımı
D
Baumol yaklaşımı
E
Net faaliyet geliri yaklaşımı
Soru 10

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeline göre, tüm riskli varlıkları içine alan, çok iyi çeşitlendirilmiş ve sistematik olmayan risklerden tamamen arındırılmış olan portföy aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risksiz portföy
B
Kurumsal portföy
C
Pazar portföyü
D
Sistematik portföy
E
Endeks portföyü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tahvilin sağladığı nakit girişlerini, tahvil sahiplerine yapılacak ödemelerin bugünkü değerine eşit kılan ıskonto oranını ifade eder?

A
Tahvilin nakit akışı
B
Tahvilin maliyeti
C
Tahvilin anaparası
D
Tahvilin nominal değeri
E
Tahvilin kâr payı
Soru 12

Şirkete özgü olan finansal risk, yönetim riski ve iş riskinden kaynaklanan ve çeşitlendirme ile yok edilebilen risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enflasyon riski
B
Piyasa riski
C
Ekonomik risk
D
Sistematik olmayan risk
E
Sistematik risk
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir çalışma sermayesi yönetiminin temel amaçlarından biridir?

A
Kısa vadeli likit yükümlülükleri zamanında karşılamak
B
Kısa vadeli aktifleri artırmak
C
Brüt çalışma sermayesini azaltmak
D
Dönen varlık yatırımlarını azaltmak
E
Muhasebe kayıtlarını düzenlemek
Soru 14

Bir işletmenin sel, yangın, deprem gibi felaketlere karşı nakit bulundurması, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Manipülasyon güdüsü ile nakit bulundurma
B
Faaliyet güdüsü ile nakit bulundurma
C
Spekülasyon güdüsü ile nakit bulundurma
D
işlem güdüsü ile nakit bulundurma
E
ihtiyat güdüsü ile nakit bulundurma
Soru 15

Mevsimsel çalışma sermayesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işletmenin uzun vadeli minimum ihtiyaçlarını karşılamak için bulundurulur.
B
işletmelerin yoğun oldukları dönemlerdeki faaliyetleri çerçevesinde büyümektedir.
C
Sürekli çalışma sermayesine göre daha istikrarlı bir artış gösterir.
D
Büyüyen bir işletmede oransal olarak yükselmektedir.
E
işletmenin sabit yatırımlarına benzemektedir.
Soru 16

Nakit döngüsünde, hammaddeleri ortalama işlem yapmaya hazır hale getirme, işleme ve müşterilere satma süresine ne ad verilir?

A
Satıcılara yapılan ödemenin devir hızı süresi
B
Alacak devir hızı süresi
C
Stok çevrim süresi
D
Satış devir hızı süresi
E
Faaliyet devir hızı süresi
Soru 17

Yatırım kararları, bir işletmenin gelecekteki hangi özelliğini doğrudan etkilemez?

A
Başarısını
B
Kârlılığını
C
Risk derecesini
D
Sosyal projelerini
E
Verimliliğini
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemlerden biri değildir?

A
iç kârlılık oranı yöntemi
B
Yıllık eşdeğer gider yöntemi
C
Kârlılık endeksi yöntemi
D
Net bugünkü değer yöntemi
E
Toplam net nakit girişinin yatırım tutarına oranı yöntemi
Soru 19

Bir işletmenin işlevselliğini yitiren bir tesisin yerine, aynı işi yapacak yeni bir tesis satın alması aşağıdaki yatırım türlerinden hangisine örnektir?

A
Mamul yatırımı
B
Yenileme yatırımı
C
Stratejik yatırım
D
Modernizasyon yatırımı
E
Genişleme yatırımı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi riske göre düzeltilen ıskonto oranını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Projenin ekonomik ömrü
B
Sermaye maliyeti
C
Projenin nakit akımlarının belirsizliği
D
Faiz oranı riski
E
Yatırımcının riske karşı tutumu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...