Finansal Yönetim 2016-2017 Vize Sınavı

Finansal Yönetim 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyümek
B
Ortakların servetini maksimize etmek
C
Süreklilik sağlamak
D
Kâr elde etmek
E
Maliyetleri azaltmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi şirket yönetişiminin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Adil olma
B
Şeffaflık
C
Esneklik
D
Sorumluluk
E
Hesap verilebilirlik
Soru 3

Finansal yönetimin temel görevlerinin dışında, kur riski ile politik riskin araştırılıp ölçülmesi ve yönetilmesi, dış ticaret faaliyetleri, uluslararası bankacılık ve portföy yönetimi gibi konuların önem kazandığı finansal yönetim alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlıkların temini
B
Finansal kurumlar
C
Yatırım analizi
D
Kurumsal finansman
E
Uluslararası finansman
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin uzun vadeli yatırımların planlanması, seçilmesi ve yönetilmesi kapsamında, söz konusu yatırımlarla ilgili dikkate alması gereken temel faktörlerden biri değildir?

A
Temettü oranı
B
Risk
C
Zamanlama
D
Büyüklük
E
Getiri
Soru 5

Yöneticileri, işletmenin birer vekili olarak kabul eden ve hissedarlar ile yöneticiler arasındaki ilişkileri açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vekâlet teorisi
B
Net gelir teorisi
C
Yönetişim teorisi
D
Maliyet teorisi
E
Dividant teorisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarını belirleyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Dış ticaret açıkları
B
Bütçe açıkları
C
işletme faaliyetlerinin düzeyi
D
Hane halkı tüketim eğilimi
E
Uluslararası para akımları
Soru 7

Birden çok nakit akışı söz konusu ise, bu nakit akışları hangi durumda anüite olarak ifade edilir?

A
Hem nakit akışları hem de faiz ödemeleri düzensiz ise
B
Nakit akışları sonsuza dek eşit ancak düzensiz ise
C
Nakit akışları düzenli ve birbirine eşit ise
D
Nakit akışları düzenli ancak birbirine eşit değil ise
E
Nakit akışları düzensiz ise
Soru 8

Nominal faiz oranı %8 ise, bir yatırımcının 1. yılın sonunda 2.430 TL elde edebilmesi için bugün kaç TL para yatırması gerekir?

A
2.170
B
2.250
C
2.290
D
2.320
E
2.380
Soru 9

%9 basit faizle 6 yıl vadeli, 5.000 TL borcu olan bir işletmenin ödeyeceği toplam faiz tutarı kaç TL’dir?

A
2.500
B
2.600
C
2.700
D
2.800
E
2.900
Soru 10

Nominal faiz oranı %11 ve enflasyon oranı %9 ise, reel faiz oranı yüzde kaçtır?

A
1,57
B
1,68
C
1,73
D
1,77
E
1,83
Soru 11

İşletmeye kredi verenler, finansal analiz açısından işletmenin hangi özelliğine odaklanır?

A
Uzun dönemli nakit akışına
B
Sürekliliğine
C
Hedeflerine ulaşma durumuna
D
Likidite durumuna
E
Kârlılığına
Soru 12

İşletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini, borçla finansmanın işletmeye ne derece yararlı olduğunu ve işletmenin uzun süreli ödeme gücünü ölçen oran grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal yapı oranları
B
Faaliyet oranları
C
Kârlılık oranları
D
Likidite oranları
E
Borsa performans oranları
Soru 13

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 1 nolu Finansal Tabloların Sunuluşu başlıklı standarta göre, aşağıdakilerden hangisi finansal tablo içinde yer alacak bilgilerin nitelikli olabilmesi için gerekli özelliklerden biri değildir?

A
Karşılaştırılabilirlik
B
ihtiyaca uygunluk
C
Süreklilik
D
Güvenilirlik
E
Anlaşılabilirlik
Soru 14

Elde edilecek bilgilerin sınırlı olması nedeniyle, daha çok diğer analiz teknikleri için bir ön hazırlık yapmak amacıyla kullanılan finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oran analizi
B
Eğilim yüzdeleri analizi
C
Trend analizi
D
Dikey yüzde analizi
E
Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi
Soru 15

Bir hisse senedinin fiyat/kazanç oranının büyümesi ne anlama gelir?

A
Hisse senedi çok değer kaybetmiştir.
B
Hisse senedi fazla değer kazanmıştır.
C
Hisse senedi satın alınmalıdır.
D
Hisse senedi elde tutulmalıdır.
E
Hisse başına kâr azalmıştır.
Soru 16

Satışları 100.000 birim olan bir işletme %80 kapasite ile çalışıyorsa, bu işletmenin tam kapasitedeki satışı kaç birim olur?

A
125.000
B
115.000
C
105.000
D
100.000
E
80.000
Soru 17

Finansal denetimde en sık kullanılan oranlardan biri olan faiz ödeme gücü oranının yüksek olması ne anlama gelir?

A
işletme borçlarının ana para taksitlerini kolaylıkla ödeyebilir.
B
işletmenin sermaye yapısı güçlüdür.
C
işletme başarısızdır.
D
işletme faiz ödemelerini zorlanmadan yapabilir.
E
işletmenin hisse başına kârı yüksektir.
Soru 18

Yüksek faiz ve vergi öncesi kâr beklentisi olan işletmelerin borçlanarak finansal kaldıraçlarını yükseltmeleri durumunda hisse başına kârda nasıl bir değişim olur?

A
Başabaş noktasına göre değişir.
B
Düşer.
C
Değişmez.
D
Faaliyet kaldıracına göre değişir.
E
Yükselir.
Soru 19

Toplam kaldıraç derecesi 1,8 olan bir işletme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işletmenin üretim ve satışları %1 arttığında, faiz ve vergi öncesi kârı % 1,8 artacaktır.
B
işletmenin üretim ve satışları %1 arttığında, hisse başına geliri % 1,8 artacaktır.
C
işletmenin üretim ve satışları %1 arttığında, faiz ve vergi öncesi kârı %1,8 azalacaktır.
D
işletmenin üretim ve satışları %1 arttığında, iş riski % 1,8 artacaktır.
E
işletmenin üretim ve satışları %1 arttığında, hisse başına geliri % 1,8 azalacaktır.
Soru 20

Finansal Hiyerarşi Teorisine göre, işletmeler iç kaynakların yetmemesi nedeniyle dış kaynaklara yönelmeleri durumunda öncelikle hangi finansman kaynağını kullanır?

A
Hisse senedi
B
Menkul kıymetleri nakde çevirme
C
Otofinansman
D
Borç
E
Hisse senedine dönüştürülebilir bonolar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...