Finansal Yönetim 2017-2018 Vize Sınavı

Finansal Yönetim 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Kurumsal finansman
II. Finansal kurumlar
III. Yatırım analizi
IV. Pazar analizi
Yukarıdakilerden hangileri finansal yönetimin kapsamında yer alır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi ihraç ederek sermaye toplayabilmekte, ayrıca tahvil ihraç etmek suretiyle de işletmeye fon temin edebilmektedir?

A
Limited şirketler
B
Anonim şirketler
C
Komandit ortaklıklar
D
Kollektif ortaklıklar
E
Adi ortaklıklar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticilerinin karar verdiği temel konulardan biri değildir?

A
Yatırım
B
Alacak yönetimi
C
Finanslama
D
Mevcut varlıkların yönetimi
E
Pazarlama planlaması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli finansal ürünler ihraç ederek sağladığı kaynakları para ve sermaye piyasalarında değerlendirirken, yatırımlarının risklerini de denetlemeye çalışır?

A
Finansal kurumlar
B
Bireysel yatırımcılar
C
Derecelendirme kuruluşları
D
Yatırım analistleri
E
Portföy yöneticileri
Soru 5

Hisse senedi yatırımları risk ve beklenen getiri açısından nasıl değerlendirilir?

A
Risksiz - Beklenen getirisi düşük
B
Risksiz - Beklenen getirisi yüksek
C
Riski düşük - Beklenen getirisi düşük
D
Riski yüksek - Beklenen getirisi yüksek
E
Riski yüksek - Beklenen getirisi düşük
Soru 6

Bileşik faiz esasına göre, bugün %10 faizle bir bankaya yatırılan 2.000 TL'nin 2 yıl sonraki değeri kaç TL olur?

A
2.750
B
2.500
C
2.420
D
2.400
E
2.100
Soru 7

Özel bir eğitim kurumu, faaliyet alanı eğitim olan bir vakıfa sonsuza kadar her yıl 150.000 TL bağış yapmaya karar vermiştir. Faiz oranı %8 ise, bu bağışın bugünkü değeri kaç TL’dir?

A
1.275.000
B
1.450.000
C
1.675.000
D
1.750.000
E
1.875.000
Soru 8

Risksiz faiz oranı ifadesinde kastedilen risk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faiz riski
B
Zaman değeri riski
C
Döviz kuru riski
D
Geri ödenmeme riski
E
Enflasyon riski
Soru 9

Nominal faiz oranı %10 ve enflasyon oranı %7 ise, reel faiz oranı yüzde kaçtır?

A
2,80
B
2,98
C
3,10
D
3,54
E
3,82
Soru 10

Enflasyon oranı %10 ise, 10.000 TL'nin ikinci yıl sonundaki reel değeri kaç TL olur?

A
8.158
B
8.264
C
9.135
D
9.274
E
9.356
Soru 11

Cari oranı 2 iken, likidite (asit-test) oranı 1 olan bir işletme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Devamlı sermayesi yükselmiştir.
B
Alacaklara bağlanan fonları yüksek boyutlara ulaşmıştır.
C
Kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmek için stoklara önemli derecede ihtiyaç duymaktadır.
D
Stoklara bağlanan fonları önemli ölçüde azalmıştır.
E
Kısa vadeli borçları, uzun vadeli borçlarından daha fazladır.
Soru 12

Tobin Q oranı yöntemi, piyasa değeri/defter değeri yaklaşımına benzemekle birlikte, varlıkların defter değeri yerine aşağıdakilerden hangisini kullanır?

A
Likidite değerini
B
Net bugünkü değeri
C
Rayiç değeri
D
Yerine koyma değerini
E
Piyasa değerini
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kârlılık oranları grubunda yer alan oranlardan biri değildir?

A
Varlık getirisi
B
Temettü verim oranı
C
Faaliyet kâr marjı
D
Özkaynağın getirisi
E
Brüt kâr marjı
Soru 14

Nakit oranının hesaplanabilmesi için aşağıdaki verilerden hangisine gerek yoktur?

A
Hazır değerler
B
Kısa vadeli borçlar
C
Özkaynaklar
D
Menkul kıymetler
E
Nakit benzeri değerler
Soru 15

I. işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini gösterir.
II. işletmenin kısa süreli ödeme gücünü ölçer.
III. Özellikle işletmeye kredi verenleri yakından ilgilendirir.
IV. Faiz karşılama oranı bu grupta yer alır.
V. Nakit oranı bu grupta yer alır.
Finansal yapı oranları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
IV ve V
C
I, II ve III
D
I, III, ve IV
E
II, III ve V
Soru 16

Finansal Hiyerarşi Teorisi'ne göre, işletmeler hedef temettü ödeme oranlarını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlar?

A
Dış kaynaklara
B
iç finansmana
C
Nakit hesaplara
D
Menkul kıymetlere
E
Yatırım fırsatlarına
Soru 17

Satış tahminleri aşağıdaki faktörlerden hangisini içermez?

A
Şirketin sermaye maliyetini
B
Ekonomik analizi
C
Sektör analizini
D
Mamullerin fiyatlarını
E
Satıcıların tahminlerini
Soru 18

Satışları 350.000 birim olan bir işletme %60 kapasite ile çalışıyorsa, tam kapasite ile çalışması durumunda satışları kaç birim olur?

A
478.587
B
583.333
C
627.874
D
700.000
E
735.452
Soru 19

Faaliyet kaldıracı derecesi, bir işletmenin satışlarındaki değişim ile ________ değişim arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir göstergedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hisse başına kârındaki
B
ortaklara dağıtılacak kârdaki
C
faaliyet kârındaki
D
net kârındaki
E
faiz ve vergi öncesi kârındaki
Soru 20

Sabit giderleri arasında önemli tutarlarda amortisman giderleri olan işletmelerin, hangi tür başabaş noktasını hesaplaması daha uygundur?

A
Nakdi faaliyetler başabaş noktasını
B
Başabaş satış tutarını
C
Nakdi olmayan faaliyetler başabaş noktasını
D
Finansal başabaş noktasını
E
Faiz ödemeleri başabaş noktasını
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...