Gastronomi Ve Medya 2016-2017 Vize Sınavı

Gastronomi Ve Medya 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Deneyimler gösterdi ki izleyici için neyin piştiği değil, kimin pişirdiği önemli" sözü kime aittir?

A
Bob Lape
B
Anthony Bourdain
C
Sarah Moulton
D
Emeril Lagesse
E
Jeff Smith
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi televizyonun kitle iletişiminde üstlendiği işlevlerden biri değildir?

A
Yerleştirme işlevi
B
Sosyal ve kültürel işlevleri
C
Siyasi işlevleri
D
Ekonomik işlevleri
E
Enformasyon işlevi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gastronominin tüm hatlarıyla ele alınıp açıklandığı “Tatmanın Fizyolojisi” kitabında geçen bilim dallarından biri değildir?

A
Sosyoloji
B
Kimya
C
Astroloji
D
Antropoloji
E
Fizik
Soru 4

Malatya iline ait coğrafi işaretleme ile tescillenen besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayısı
B
Dut
C
Kiraz
D
Erik
E
Armut
Soru 5

Divle obruk peyniri aşağıdaki şehirlerden hangisine coğrafi işaretleme ile tanımlanmıştır?

A
Trabzon
B
Çorum
C
Amasya
D
Konya
E
Manisa
Soru 6

Thomas Edison’ın geliştirdiği Kinetoscope ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Görüntüler büyük bir perdeye yansıtılır.
B
Sinema gibi toplumsal etki yaratacak bir ortamı gerekli kılmaz.
C
Sinematografın yarattığı etkiyi yaratmıştır.
D
Sinematografla bir benzerliği yoktur.
E
izleyici kapasitesi açısından sınırsız bir aygıttır.
Soru 7

Modern gastronominin kuramcısı olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fernand Point
B
Marie Antonie Çareme
C
Catherine de’ Medici
D
Georges Auguste Escoffier
E
Brillat-Savarin
Soru 8

Türkiye'de yayımlanan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasvir-i Efkâr
B
Tercüman-ı Ahval
C
Takvim-i Vekayi
D
Basiret
E
Ceride-i Havadis
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi medyanın bireylere yaşadıkları toplum hakkındaki genel bilgi ve değerleri aktararak, onların sosyal yaşama katılımlarını sağlamasına yönelik işlevini tanımlamaktadır?

A
Eğitim
B
Toplumsallaştırma
C
Kültürün gelişmesine katkı
D
Güdüleme
E
Bütünleştirme
Soru 10

Gastronomi temalı ilk filmlerden biri olan Baby’s Launch filmini çeken kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles-Emile Reynaud
B
Etienne Gaspard Robertson
C
Lumiere Kardeşler
D
Thomas Edison
E
Georges Melies
Soru 11

1996 yapımı, yönetmenliğini Cambell Scott ve Stanley Tucci’nin yaptığı gastronomi temalı film aşağıdakilerden hangisidir?

A
Big Night
B
Bella Martha
C
Solino
D
Ratatouille
E
Chef
Soru 12

Türk televizyonlarında yayınlanan ilk gastronomi temalı televizyon programının sunucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ümit Ömer Sevinç
B
Oktay Aymelek
C
Nuray Yılmaz
D
Deniz Orhun
E
Gülriz Sururi
Soru 13

Kullanımlar ve Doyumlar Kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler politik duruşları ve sosyo-kültürel yapıları doğrultusunda içerikleri değerlendirir.
B
Okurlar pasif/edilgen bireylerdir.
C
Psikolojik bir ihtiyaç olan eğlenme isteği bazı kitle iletişim araçlarının içerikleriyle giderilmektedir.
D
Okurların her biri ihtiyaçlarının farkındadır ve bu doğrultuda kitle iletişim içeriklerini değerlendirmektedir.
E
Okuyucu ve dinleyicilerin medya metinlerinde verilmek istenen anlamdan çok daha farklı yorumlar geliştirebileceğini öne sürmektedir.
Soru 14

I. Gastronomi yazarının gastronomiyi besleyen akımları anlayabilme ve çözümleyebilme yetisine sahip olması gerekir.
II. Gastronomi yazarının farklı mutfaklar arasındaki etkileşimi iyi biliyor olması gerekir.
III. Gastronomi yazarı bir aşçı kadar yemek yapma becerisine sahip olmalıdır.
Gastronomi yazarlığı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnızlll
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür programlarından biri değildir?

A
Doğrudan Eğitim Programları
B
Televizyon Belgeselleri
C
Yarışma Programları
D
Yemek Programları
E
Diziler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine kabul edilen yemeklerden biridir?

A
Keşkek
B
Yayla çorbası
C
Fasulye turşusu
D
Gözleme
E
Su böreği
Soru 17

İlk Türk yemek kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mükemmel Yemek Kitabı
B
Halk Mutfağı
C
Melceü’t Tabbâhin
D
Aşçı ve Aşhane
E
Yeni Usûl Yemek Kitabı
Soru 18

Sinema aracılığıyla kişilerin farklı kültürlerin yeme içme alışkanlıkları hakkında fikir edinebilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A
Anlamlandırma Kuramı
B
Model Alma Kuramı
C
iki Aşamalı Akış Kuramı
D
Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı
E
Toplumsal Beklentiler Kuramı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi eğlence yoğunluklu içeriği, verdiği tariflerde vurguladığı düşük yağ kullanımı ve sağlıklı beslenme konularına ağırlık vermesiyle farklı bir televizyon programı hazırlayan şeftir?

A
Jeff Smith
B
Philip Harben
C
Joyce Chen
D
Graham Kerr
E
Bob Lape
Soru 20

İletişim sürecinin başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanal
B
Kod
C
Mesaj
D
Kaynak
E
Hedef
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x