Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2016-2017 Final Sınavı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Sübjektif Değer Teorisi”nin gelişimine katkıda bulunan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ricardo, Smith, Marx
B
Lasalle, Walras, Marx
C
Jevons, Walras, Menger
D
Marx, Menger, Jevons
E
Jevons, Smith, Marx
Soru 2

Emekli ve dul yetim aylıkları gelir dağılımı analizlerinde hangi kalemde yer almaktadır?

A
Menkul kıymet geliri
B
Rant gelirleri
C
Ücret gelirleri
D
Haneler arası transferler
E
Sosyal transferler
Soru 3

Marx’in “Artık Değer Teorisi”ne göre toplam sermaye 80 ve toplam sabit sermaye 20 ise değişken sermayenin değeri kaçtır?

A
80
B
60
C
40
D
20
E
10
Soru 4

Gelirin ilk defa ortaya çıkması ile gerçekleşen gelir dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil
B
ikincil
C
Bölgesel
D
Kişisel
E
Sektörel
Soru 5

Geliri yeniden dağıtmak amacıyla yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmeyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neoliberal görüş
B
İskoç görüşü
C
Kuznets’in görüşü
D
Keynes’in görüşü
E
Yeniden dağılım görüşü
Soru 6

Jan Pen’in geçit töreni grafiğine göre 2 saat süren bir geçitte medyan gelirli bir kişinin tören alanından kaç dakika sonra geçmesi beklenir?

A
15
B
30
C
45
D
60
E
120
Soru 7

Politik ekonomi modeline göre ekonomi politikalarının önceliklerini belirleyen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rant sahipleri
B
Parti üyeleri
C
Medyan seçmen
D
Ücretliler
E
Kadın seçmenler
Soru 8

Toplum, gelir eşitsizliğine hiç önem vermiyorsa, Atkinson indeksinin alacağı değer kaçtır?

A
0
B
1
C
2
D
3
E
4
Soru 9

“Sen İndeksi”ni oluşturan bileşenler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gini Katsayısı, insani Yoksulluk indeksi
B
Kafa sayısı oranı, gelir açığı oranı, Gini Katsayısı
C
Lorenz Eğrisi, Gini Katsayısı, gelir açığı oranı
D
Gelir açığı oranı, Lorenz Eğrisi
E
Kafa sayısı oranı, yedek işgücü ordusu
Soru 10

Wade 2001 çalışmasına göre aşağıdakilerden hangisi 1980 ve 1990’lı yıllardaki gelir eşitsizliklerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Teknolojik değişim
B
Petrol fiyatlarındaki düşüş
C
Nüfus artış hızı farklılıkları
D
Borç tuzağı
E
Siyasal istikrarsızlıklar
Soru 11

Ekmek, peynir ve zeytinden oluşan sabah kahvaltısı A ülkesinde 1 dolar, B ülkesinde ise 3 dolardır.
Bu iki ülkenin kişi başına gelir ve refah düzeyini kahvaltı örneği üzerinden karşılaştırmak isteyen bir araştırmacı, bu farklı büyüklükleri hangi göstergeye göre karşılaştırmalıdır?

A
Zeytin Üretim Endeksi
B
Ekmek üretimindeki hammaddeler
C
Kahvaltı alışkanlıkları
D
Satmalıma Gücü Paritesi
E
Enflasyon oranı
Soru 12

Toplam yoksulluğu alt gruplara ayrıştırabilen yoksulluk indeksi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir Açığı Oranı
B
Foster, Greer ve Thorbecke (FGT) Yoksulluk indeksi
C
Sen indeksi
D
Kafa Sayısı Oranı
E
insani Kalkınma indeksi
Soru 13

Türkiye’de 2002 yılında 0.44 olan Gini katsayısı 2010 yılında 0.38 olmuştur.
Bu bilgiye göre; Türkiye’deki gelir dağılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Gelir dağılımı adaleti desteklenmelidir.
B
Gelir dağılımı eşitlikten uzaklaşmıştır.
C
Toplum gelir dağılımına önem vermemektedir.
D
Bu iki yıl arasında karşılaştırma yapılamaz.
E
Gelir dağılımında iyileşme vardır.
Soru 14

Toplumun belirli bir yüzdesinin gelir ve harcama düzeyinden daha az gelir ve harcama düzeyine sahip kişilerin yoksulluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
insani yoksulluk
B
Kültürel yoksulluk
C
Göreli yoksulluk
D
Mutlak yoksulluk
E
Asgari yoksulluk
Soru 15

A ve B ülkelerinde Gini Katsayıları A=0.56 ve B=0.60 ise bu iki ülke hangi eşitsizlik sınıflandırması kapsamındadır?

A
Çok yüksek eşitsizlik
B
Orta eşitsizlik
C
Düşük eşitsizlik
D
Yüksek eşitsizlik
E
Eşitsizlik ile ilgili bir şey söylenemez.
Soru 16

Asgari refah düzeyini yakalayamayan kişilerin sayısının toplam nüfusa oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nispi yoksulluk oranı
B
Mutlak yoksulluk oranı
C
Asgari yoksulluk oranı
D
Satmalıma gücü yoksulluğu
E
insani yoksulluk
Soru 17

Küreselleşme sürecine göre katılım derecesini tanımlayan dışa açıklık göstergeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Net göçün yavaşlaması ve sermaye kontrolleri
B
ihracatın azalması ve ithalatın artması
C
Esneklik uygulamaları ve iş bulma faaliyeti
D
Para politikası esnekliği ve düşük faiz oranı
E
Ticaretin serbestleştirilmesi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları
Soru 18

A kişisi haftada 30 saat çalışmakta ancak 40 saat çalışmak istemektedir. B kişisi ise eğitiminin gerektirdiğinden daha az ücret alarak çalışmakta, eğitimine uygun bir iş aramaktadır.
Bu veriler ışığında A ve B’nin hangi ortak işgücü piyasası tanımında yer aldıklarını gösteren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam istihdam
B
Beşeri sermaye noksanlığı
C
Eksik istihdam
D
Gizli işsizlik
E
işgücü piyasası bilgisi eksikliği
Soru 19

Gelişmekte olan ülkelerin iş piyasası standartlarını düşürerek küresel rekabet gücü elde etmeyi amaçladıkları süreç literatürde nasıl tanımlanmaktadır?

A
Azalan kâr oranları
B
Gelir yoksulluğu
C
insani standartlar
D
Dibe doğru yarış
E
Maddi mahrumiyet
Soru 20

Bir işletmede çalışan A, işten ayrılıyor. Diğer arkadaşlarının çalışma saatleri ve mevcut makine teçhizat değişmeksizin toplam üretimde bir azalma yaşanmıyor.
A’nın işteki durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Eksik istihdam
B
Mobbing mağduru
C
Yedek işgücü
D
Gizli işsiz
E
Cesareti kırılmış işgücü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...