Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2017-2018 Final Sınavı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Milli gelirin ülkedeki nüfusu oluşturan kişiler tarafından nasıl paylaşıldığını gösteren gelir dağılımı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil gelir dağılımı
B
Kişisel gelir dağılımı
C
Bölgesel gelir dağılımı
D
Sektörel gelir dağılımı
E
Fonksiyonel gelir dağılımı
Soru 2

Gelirin üretim faktörleri arasında ne şekilde dağıtılacağını iktisat biliminin en temel problemi olarak gören ünlü iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stanley Jevons
B
Kari Marx
C
Leon VValras
D
Adam Smith
E
David Ricardo
Soru 3

Fonksiyonel gelir dağılımı hangi temel özelliği ile bilinmektedir?

A
Üretim faktörlerinin payı
B
Firma kârları
C
Kişilerin gelirleri
D
Milli gelir
E
Dağıtılmayan kârlar
Soru 4

Neoklasik iktisadi düşünceye göre bir üretim faktörünün fiyatını belirleyen temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katma değer oranı
B
Ücret
C
Marjinal verimlilik
D
Değer
E
Kâr miktarı
Soru 5

Kuznets’e göre büyüme ve gelir dağılımı arasında nasıl bir ilişki vardır?

A
ilişki yoktur
B
Sürekli artan
C
Sabit
D
Sürekli azalan
E
Önce artan sonra azalan
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “Pen’in Geçit Töreni” grafiğinde yeterli bilgi alınamayan grubu oluşturmaktadır?

A
En yüksek gelir grubu
B
Orta gelir grubu
C
En düşük gelir grubu
D
Düşük gelir grubu
E
Ultra yüksek gelir grubu
Soru 7

Dünyadaki gelir dağılımı tartışmalarının giderek önem kazanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım sektörü gelişmeleri
B
iklim değişiklikleri
C
Göç
D
Sanayi üretimi
E
Küreselleşme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Wade tarafından açıklanan, 1980’li yıllarda artmaya başlayan gelir eşitsizliklerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Petrol fiyatlarının düşmesi
B
Nüfus artış hızlarının farklı olması
C
Borçlanma eğilimleri
D
Coğrafi keşiflerin etkisi
E
Yüksek katma değerli ürünler
Soru 9

Türkiye’deki gelir dağılımını saptama çalışmaları ilk olarak hangi dönemde başlamıştır?

A
2 Dünya Savaşı öncesinde
B
Cumhuriyetin kuruluşunda
C
24 Ocak kararlarından sonra
D
Planlı döneme geçildiğinde
E
Osmanlı döneminde
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğa neden olduğu düşünülen mikro faktörlerden biri değildir?

A
Eğitim düzeyi düşüklüğü
B
Yaş
C
Savaşlar
D
Cinsiyet
E
Etnik köken
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “İnsani Yoksulluk Endeksi” hesaplanırken dikkate alman değişkenlerden biri değildir?

A
Yaşam süresi
B
Makul yaşam standardı
C
Verimlilik
D
Sosyal dışlanma
E
Eğitim
Soru 12

A kişisi günde 1.2 dolar gelir elde edebildiği bir işte çalışmaktadır.
Bu kişi, aşağıdaki yoksulluk türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Mutlak yoksulluk
B
Göreli yoksulluk
C
insani yoksulluk
D
Öznel yoksulluk
E
Ortalama yoksulluk
Soru 13

Kişilerin enerji, hijyen, eğitim, iletişim gibi temel ihtiyaçlarını dikkate alan yoksulluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
insani yoksulluk
B
Mutlak yoksulluk
C
Göreli yoksulluk
D
Maddi mahrumiyet
E
Sosyal dışlanma
Soru 14

Gini katsayısının “mutlak gelir eşitliğini” belirtmesi için alması gereken değer aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
-1
B
0
C
1
D
>1
E
Soru 15

Hanehalkı ve bireylerin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göreli yoksulluk
B
insani yoksulluk
C
Objektif yoksulluk
D
Mutlak yoksulluk
E
Öznel yoksulluk
Soru 16

Çalışıyor olmakla birlikte üretime katkısı sıfır olan işçilerin veya üretimden çekilmesi durumunda üretimde kayıp oluşmayan işçilerin işteki durumunu tanımlayan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevsimsel işsizlik
B
Friksiyonel işsizlik
C
Gizli işsizlik
D
Açık işsizlik
E
iradi işsizlik
Soru 17

Elif Hanım haftada 30 saat çalışmaktadır, ancak ekonomik nedenlerle daha fazla çalışmak istemektedir. Elif Hanım’ın işgücü piyasalarındaki durumu nasıl tanımlanır?

A
Doğal işsizlik
B
Tam istihdam
C
Ücretsiz aile işçiliği
D
Eksik istihdam
E
Geçici istihdam
Soru 18

Üretim faktörleri hareketliliğinin önündeki engeller kaldırıldığında mal fiyatları ile birlikte faktör fiyatlarında da eşitlenme eğiliminde olacağını savunan hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keynes Teorisi
B
Mundell Hipotezi
C
Artık Değer Teorisi
D
Gelir Açığı Hipotezi
E
Kuznets Hipotezi
Soru 19

Gelişmekte olan ülkelerin küresel rekabette yer alabilmek için işgücü piyasası standartlarını düşürmesi literatürde nasıl adlandırılır?

A
Sömürü
B
Azalan kâr hadleri
C
insan onuruna yakışır iş
D
Kayıt dışı istihdam
E
Dibe doğru yarış
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yoksulluğu doğrudan etkileme kanallarından biri değildir?

A
Nüfus artışı
B
işsizlik artışı
C
Çocuk işçiliği artışı
D
Gelir eşitsizliklerinde artış
E
işgücü standartlarının düşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...