Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2017-2018 Vize Sınavı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımını belirleyen temel etmenlerden biri değildir?

A
Teknoloji politikaları
B
işgücünün örgütlenme düzeyi
C
Maliye politikaları
D
Sosyal politikalar
E
Toplumsal ilişkiler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı türlerinden biri değildir?

A
işlemsel
B
Bölgesel
C
Sektörel
D
Kişisel
E
Fonksiyonel
Soru 3

Ülkede elde edilen gelirden farklı bölgelerin aldığı paylar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Kişisel gelir dağılımı
B
Fonksiyonel gelir dağılımı
C
Transfer edilebilir gelir dağılımı
D
Bölgesel gelir dağılımı
E
Sektörel gelir dağılımı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ricardo’nun gelir dağılımı teorisinin varsayımlarından biridir?

A
Etkin ücretler geçerlidir.
B
Artan verimler geçerlidir.
C
Uzun vadede ücret oranları yükselir.
D
Her yeni toprak daha verimlidir.
E
Ücretin Tunç Kanunu geçerlidir.
Soru 5

Kaldor’un oluşturduğu Keynezyen gelir dağılımı teorisinin temelinde hangi kavram yer alır?

A
Marjinal verimlilik
B
Marjinal tasarruf eğilimi
C
Marjinal getiri oranı
D
Marjinal tüketim oranı
E
Marjinal tüketim eğilimi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmet üretiminin gerçekleşmesini sağlayan üretim faktörlerinden biridir?

A
Emek
B
Rant
C
Kâr
D
Faiz
E
Ücret
Soru 7

Azalan Verimler Kanunu’nu savunan Neoklasik iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stanley Jevons
B
Cari Menger
C
John Bates Clark
D
Kari Marx
E
Leon VValras
Soru 8

Ricardo’nun “Mutlak Üstünlükler Teorisi” yerine geliştirdiği teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rekabetçi Avantaj
B
Ölçeğe Ekonomileri
C
Karşılaştırmalı Üstünlükler
D
Değer Teorisi
E
Rant Teorisi
Soru 9

Neoklasik iktisat anlayışının temelinde yer alan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emek-Değer Teorisi
B
Sübjektif Değer Teorisi
C
Artık Değer Teorisi
D
Fonksiyonel Gelir Teorisi
E
Ücret Teorisi
Soru 10

I. Gelir dağılımı daha eşitlikçi olan ülkeler, daha
yüksek oranda ekonomik büyüme elde ederler.
II. Gelir dağılımında eşitlik ile ekonomik büyüme arasında kuvvetli bir negatif ilişki bulunur.
III. Gelir dağılımında eşitlik ile ekonomik büyüme arasında kuvvetli bir pozitif ilişki bulunur.
Gelir dağılımı ve büyüme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11

Kimi iktisatçılar tasarruf oranlarının bireysel gelir düzeyi ile birlikte yükselmekte olduğunu kabul ederler.
Bu iktisatçıların etkilendiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. B. Say
B
J. S. Mili
C
K. Marx
D
J. M. Keynes
E
A. Smith
Soru 12

“Tüm gelirlerin aynı oranda artması veya azalmasından etkilenmemesi” olarak tanımlanan gelir eşitsizliği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçekten bağımsızlık ilkesi
B
Simetri ilkesi
C
Ayrıştırılabilirlik ilkesi
D
Transfer ilkesi
E
Eşdeğerlik ölçeği
Soru 13

I. Gelir
II. Yıl
III. Birey
Yukarıdakilerden hangileri gelir dağılımının grafikle gösterim yöntemlerinde referans olarak alınabilecek ortak özelliklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

İşgücünün bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmaya yönelik faaliyetler genel olarak nasıl adlandırılır?

A
Kredi iilkânları
B
Beşeri sermaye yatırımı
C
Uzun vadeli yatırım
D
Finansal yatırım
E
Transfer ödemeleri
Soru 15

Büyüme ile artan gelir eşitsizliklerinin sosyal refahı hedefleyen politikalar ile telafi edilebileceğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
İskoç görüşü
B
Yeniden dağılım görüşü
C
Kuznets ve Keynes’in görüşü
D
Neoliberal görüş
E
Sosyalist görüş
Soru 16

Gelir dağılımı eşitsizliğinin en yaygın olarak kullanılan göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jan Pen’in Geçit Töreni
B
Atkinson indeksi
C
Lorenz Eğrisi
D
Theil indeksi
E
Gini katsayısı
Soru 17

Gelir dağılımının büyüme üzerindeki etkilerini açıklayan ilk teorik model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuznets modeli
B
Neoklasik model
C
ikili kalkınma modeli
D
Bağımsızlık modeli
E
Kredi piyasa aksaklıkları modeli
Soru 18

Politik ekonomi modeli, gelir dağılımı eşitsizliklerinin hangi yönünü vurgulamaktadır?

A
Sosyal politikalarını
B
Tarım sektörünün önemini
C
Kalkınma araçlarını
D
Toplumsal tercihlerin etkisini
E
Maliye politikalarını
Soru 19

Gelir dağılımının gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre daha dengesiz olduğunu ortaya koyan iktisatçı ve savunduğu hipotez aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yer almaktadır?

A
J. M. Keynes - Toplam Harcama Modeli
B
S. Kuznets - Ters-U Eğrisi
C
F. Mishkin - Fisher Eşitliği
D
A. Smith - Görünmez el
E
Hick-Hansen - IS-LM Analizi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı analizlerinde karşılaşılan zorluklardan biri değildir?

A
Kişisel kullanılabilir gelir verisinin elde edilmesi
B
Araştırmanın yapıldığı yılın özellikleri
C
Hanehalkı tasarruf eğilimi
D
Refah düzeyini ölçmek için uygun değişkenin seçilmesi
E
Hanede yaşayan çocuk sayısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...