Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri 2016-2017 Final Sınavı

Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çocukların oldukça hareketli oldukları, ilk olarak sınırlarını test edip, bağımsızlıklarını ilan ettikleri, büyük kısmında öfke nöbetleri ve çekmece karıştırma gibi sorunların görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ergenlik dönemi
B
Son çocukluk dönemi
C
ilk çocukluk dönemi
D
Bir-üç yaş dönemi
E
Bebeklik dönemi
Soru 2

Özel gereksinimli bireydeki yetersizliğe neden olan zedelenmenin yeri, derecesi ve süreğen olup olmadığı gibi durumların belirlenmesini sağlayan tanılama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem tanılama
B
Hedef tanılama
C
Eğitsel tanılama
D
Tıbbi tanılama
E
Bellek tanılama
Soru 3

48-66 ay aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan, düşünme becerileri, dil becerileri ve sayı becerileri gibi alt bölümlerden oluşan standart başarı testi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitsel gelişim ardışık testi
B
Erken öğrenme becerileri değerlendirme aracı
C
Stanford başarı testi
D
California başarı testi
E
Bilişsel değerlendirme sistemi
Soru 4

1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde fakirlikle savaş politikası kapsamında ortaya çıkmış olan program aşağıdakilerden hangisidir?

A
Head Start Programı
B
Healthy Start Programı
C
Infant Health and Development Program
D
Small Steps Early Intervention Program
E
Portage Programı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesine yönelik uzun dönemli hedeflere örnek değildir?

A
Pelin, bir akademik yılın sonunda kendisini yardımsız tanır.
B
Hatice, bir akademik yılın sonunda giysilerini yardımsız giyer.
C
Ruveyda, bir akademik yılın sonunda aile fertlerinin adlarını yardımsız söyler.
D
Defne, bir akademik yılın sonunda yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara yardımsız cevap verir.
E
Eda, bir akademik yılın sonunda dört denemenin üçünde adını ve soyadını doğru söyler.
Soru 6

Türkiye’de gelişimsel tam ve değerlendirme sonrası özel gereksinime ihtiyacı olan ve tipik gelişim gösteren çocuklar için ayrı bir sınıf olarak yürütülen program aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destek eğitim odası / Kaynak oda
B
Özel eğitim sınıfı
C
Gündüzlü özel eğitim okulu
D
Yazılı özel eğitim okulu
E
Tam zamanlı kaynaştırma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen, özel eğitim öğretmenlerinin yapması gereken görevlerden biri değildir?

A
Öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programlarının amaçlarının gerçekleşme düzeyini kaydetmek
B
Ailenin ve yakın çevresinin öğrencinin gelişim sürecinde aktif rol almasını sağlamak için veli ile işbirliği yapmak
C
Öğrencilerin eğitim performanslarını ve gerçekleştirmeleri gereken amaçları dikkate alarak bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasına katkı sağlamak ve uygulamak
D
Öğrencilerin destek eğitim hizmetlerinin sağlanmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kurulu ile işbirliği yapmak
E
Öğrencilerin genel gelişimsel özelliklerini dikkate alarak verilecek tedavi hizmetlerinden öncelikli olana karar vermek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi BEP Gelişim Birimi üyelerinden biri değildir?

A
Rehber öğretmen
B
Özel eğitim öğretmeni
C
Öğrencinin sınıf arkadaşı
D
Öğrencinin ailesi
E
Sınıf/Alan öğretmeni
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimcilerin gelişimsel değerlendirme sırasında ve sonrasında yürüttüğü çalışmalardan biri değildir?

A
Öykü alma
B
Aile fertlerine eğitim verme
C
Sürece dair bilgi verme
D
Yönlendirme
E
Periyodik gelişim takibi yapma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli hedef yazımının temel ilkelerinden biri değildir?

A
Koşul
B
Zekâ puanı
C
Ölçüt
D
Birey
E
Davranış
Soru 11

BEP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sürecin her boyutuna ailelerin aktif olarak katılmasını hedefler.
B
Birey merkezli eğitim programlarıyla bireye en az kısıtlayıcı ortamda eğitilme fırsatı sağlar.
C
Yasal bir zorunluluktur.
D
Bir eğitim ve öğretim yılı içinde özel gereksinimli öğrenciye kazandırılacak davranışların neler olduğunu belirler.
E
Öğrencinin diğer öğrencilerden ayrıştırılarak eğitim almasına olanak sağlar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi okullarda sağlanan rehberlik hizmetlerinin temel amaçlarından biri değildir?

A
Çocuk için gelişim destek programı hazırlamak ve öneriler sunmak
B
Çocuğun, doğru kararlar verebilmesini sağlamak
C
Çocuğun, ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olmak
D
Çocuğun, problem çözme gücünü geliştirmesine yardımcı olmak
E
Çocuğun, temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesini sağlamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirmeyi ilgilendiren konularda etik ilkelerin belirlenmesinde etkili olan, yurtdışındaki kurum ve kuruluşlardan biri değildir?

A
Özel Gereksinimli Çocuklar Konseyi
B
Dünya Sağlık Örgütü
C
Ulusal Eğitimde Ölçme Konseyi
D
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
E
Ulusal Çocuk Gelişim Derneği
Soru 14

Bireyin doğru olan ile doğru olmayım ayırt etme ve buna uygun davranma becerisine ne ad verilir?

A
Ahlak
B
Özgünlük
C
Hukuk
D
Özerklik
E
Gelenek
Soru 15

Birleşmiş Milletler kararlarına göre, birey kaç yaşına kadar çocuk sayılır?

A
15
B
17
C
18
D
20
E
21
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirme uygulamasında uzmanın uyması gereken etik ilkelerden biri değildir?

A
Seçimleri yönlendirme
B
Anonimlik
C
Gönüllülük
D
Adalet
E
Sözünde durma
Soru 17

Aile ile yapılan görüşmelerde ailenin üzücü, savunucu, normalden farklı yaşantı ve ifadelerinin yargılanmaması ve ailenin kendisi hakkındaki bilgileri paylaşmada kendini güvende hissettirilmesi aile ile yapılan görüşmelerde sergilenebilecek olumlu iletişim becerilerden hangisini ifade eder?

A
Etkin ve dikkatle dinleme
B
içten bir yaklaşım sergileme
C
Empatik bir anlayış sergileme
D
Koşulsuz kabul ve olumlu ilgi gösterme
E
Saydam bir yaklaşım sergileme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çocuğu tanıma ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ailelerle çalışan uzmanların dikkat etmesi gereken konulardan biri değildir?

A
Aileler arası ayrımcılıktan kaçınma
B
Aileleri dışlamama
C
Aileleri yargılamama
D
Aile ile işbirliği yapma
E
Ailelerin eğitim seviyesine göre işbirliği yapma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir uzmanın ev ziyareti sırasında gözlemleyebileceği özelliklerden biri değildir?

A
Çocuğun evdeki sorumlulukları
B
Kardeşler arası ilişkiler
C
Anne-babaya ait eşyalar
D
Anne-babanın çocuğa karşı davranışları
E
Evdeki genel sosyal-duygusal ortam
Soru 20

Bir yaşındaki bebeğin annesinin kucağından hiç inmediğini gözleyen bir uzman, anneden çocuk yetiştirme ile ilgili yöresel özellikler, gelenekler ve uygulamalar hakkında bilgi almaya çalışmıştır.
Buna göre, uzman aşağıdaki özelliklerden hangisini dikkate alarak aileyi tanımaya çalışmıştır?

A
Temel ihtiyaçlar
B
Bağlanma stili
C
Kültürel bağlam
D
Fiziksel etkinlik
E
Bilişsel gelişim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x