Genel Dilbilim 1 2017-2018 Vize Sınavı

Genel Dilbilim 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ses simgesel bir sözcüktür?

A
hatırlamak
B
kuş
C
civciv
D
araba
E
cik cik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dilbilimin alt dallarından biri değildir?

A
Anlambilim
B
işaret Dili
C
Sesbilim
D
Biçimbilim
E
Sözdizim
Soru 3

Yazılı ya da sözlü dilde selamlaşma, şikayet etme, özür dileme ve önerme gibi dilsel işlevleri inceleyen dilbilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söylem çözümlemesi
B
Metindilbilim
C
Kuramsal dilbilim
D
Betimlemeli dilbilim
E
Ruhdilbilim
Soru 4

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üst arka yuvarlak ünlü ile başlar?

A
in
B
an
C
un
D
ön
E
ün
Soru 5

“tekne ve temiz” sözcüklerindeki [t] sesinin sesbilgisel betimlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ötümlü artdamaksıl patlamalı
B
Ötümlü dişyuvasıl sürtünmek
C
Ötümsüz dişyuvası-ardı sürtünmek
D
Ötümsüz artdamaksıl patlamalı
E
Ötümsüz dişyuvasıl patlamak
Soru 6

Dil edinimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil edinimi, çocukların anadillerini içselleştirdikleri bir süreçtir.
B
Çocuklara anadilleri öğretilemez.
C
Bütün çocuklar dil edinim sürecinden geçer.
D
Dil edinimi süreci, bilinçli olarak yürütülür.
E
Tüm çocuklar doğmuş oldukları dil ortamından bağımsız olarak aynı süreçten geçer.
Soru 7

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi artdamaksıl bir ses içerir?

A
Papatya
B
Kelaynak
C
Turna
D
Fırın
E
Sincap
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gırtlaksıl bir sesle başlar?

A
hamal
B
kalın
C
divan
D
narin
E
alıç
Soru 9

Sözcük ve sözdizimsel düzeylerde incelenen ve bir seslemin diğerlerinden daha kuvvetli ve belirgin söylenmesi olarak tanımlanan bürünsel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansıma
B
Ton
C
Vurgu
D
Ezgi
E
Perde
Soru 10

“thöüght’ sözcüğü İngilizce bir sözcük olamaz, çünkü İngilizcede ö ve ü sesleri yoktur.” ifadesine ilişkin dilbilgisi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edimbilim
B
Sözdizim
C
Anlambilim
D
Sesbilim
E
Biçimbilim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çekimsel biçimbilimin çıktılarından biridir?

A
kitaplık
B
kitabı
C
kitapçı
D
kitapsız
E
kitapçılık
Soru 12

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde soluklanma kuralı görülür?

A
cam
B
şap
C
bebek
D
satır
E
tamir
Soru 13

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde benzeşme vardır?

A
yenge
B
yasa
C
savaş
D
vatan
E
askı
Soru 14

Kök <-----> Sesbilimse <-----> Sesbilgisel
yiyor <-----> /ye+iyor/ <-----> [yiyor]
gelecek <-----> /gel+ecek/ <-----> [gelicek]
Yukarıdaki tabloda verilen örnekler aşağıdaki ses kurallarından hangisine örnektir?

A
Ünlü eklenmesi
B
Ötümsüzleşme
C
Ünlü yükselmesi
D
Soluklanma
E
Ünsüz düşürülmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi en küçük çifttir?

A
sat-dal
B
çek-tok
C
bal-kel
D
pul-bul
E
put-süt
Soru 16

Şu an çözdüğünüz şeye ‘sınav’ denmesinin herhangi bir sebebi yoktur. Bu sözcüğün okunuşu ya da yazılışı, barındırdığı anlamı çağrıştırmaz.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerine koyma
B
Karşıtsal ilişki
C
Türetme
D
Birleştirme
E
Nedensizlik
Soru 17

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kapalı ünlü uyumu vardır?

A
ev-den
B
ev-i
C
ev-de
D
ev-e
E
ev-ler
Soru 18

gel-kel gir-kir
Yukarıdaki sözcükler dilbilimsel açıdan aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A
/k/ ve /g/ seslerinin bütünleyici dağılımda bulunduğunu
B
/g/ sesinin sesbirimcik olduğunu
C
/k/ ve /g/ seslerinin sesbirim olduğunu
D
/g/ sesinin sesbirim olmadığını
E
/k/ sesinin sesbirimcik olduğunu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sözcük tanıma sürecinde sesbilimsel ölçütün kullanılmasına yardımcı olur?

A
Duraklama noktaları
B
Anlamlı dizilimler
C
Sözcük sınıfları
D
Sözcük biçimi
E
Ses zincirleri
Soru 20

Ayşe: Susuyorum.
Fatma: Neden susuyorsun ki? Sen hep konuşurdun.
Ayşe: O anlamda değil. Tuzlu şeyler yediğim için susuyorum.
Yukarıdaki örnekte aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir sorun yaşanmaktadır?

A
Yerine koyma
B
Karşıtsal ilişki
C
Sözdizim
D
işlemleme
E
Nedensizlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x