Genel Muhasebe 2012-2013 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlerde doğması muhtemel zararlar için önceden gider yazılması hangi muhasebe kavramı gereğidir?

A
Dönemsellik
B
Tam açıklama
C
İşletmenin sürekliliği
D
Önemlilik
E
İhtiyatlılık
Soru 2

Finansal tablo kullanıcıları için önemli olan ancak muhasebe kayıtlarında yer almayan bir bilginin finansal tablo dipnotlarında açıklanmasını gerektiren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam açıklama
B
Tutuculuk
C
Önemlilik
D
Özün önceliği
E
Tarafsızlık ve belgelendirme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi finansal nitelikli olay olarak tanımlanabilir?

A
“A” işletmesi ile sözleşme imzalanması
B
İşletmenin 1.200 Türk Lirası borcunu bankadan ödemesi
C
Pazarlama departmanı müdürünün emekli olması
D
İşletme çalışanlarına piknik düzenlenmesi
E
Söz konusu piknik için 500 adet kumanya hazırlattırılması
Soru 4

Ortakların başlangıçta koydukları sermeyenin bilanço üzerindeki etkisi ne olur?

A
Varlıklarda artış; Sermayede azalış
B
Varlıklarda artış; Sermayede artış
C
Varlıklarda azalış; Sermayede azalış
D
Varlıklarda azalış; Sermayede artış
E
Varlıklarda artış; Borçlarda artış
Soru 5

Bir işletme sahibinin kişisel mal varlığının işletmenin bilançosunda gözükmeyecek olması hangi muhasebe kavramı gereğidir?

A
Maliyet
B
Parayla ifade
C
Süreklilik
D
Sosyal sorumluluk
E
İşletmenin kişiliği
Soru 6

Her bir finansal tablo unsurunda, finansal nitelikteki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?

A
Bilanço
B
Gelir tablosu
C
Mizan
D
Hesap
E
Kâr-zarar cetveli
Soru 7

İşletme 2.000 Türk Lirası kira ödemiştir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kira ödemesi kasa mevcudunu artırdığı için Kasa hesabı alacaklandırılır.
B
Kira ödemesi kasa mevcudunu artırdığı için Kasa hesabı borçlandırılır.
C
Kira ödemesi kasa mevcudunu azalttığı için Kasa hesabı alacaklandırılır.
D
Kira ödemesi gider olduğu için Gider hesabının alacağına kaydedilir.
E
Kira ödemesi sermayeyi artırır.
Soru 8

Pasif karakterli hesaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Borç kalanı verirler.
B
Azalışlar alacak tarafına kaydedilir.
C
İlk kayıt hesabın alacak tarafına yapılır.
D
Artışlar borç tarafına kaydedilir.
E
Borç tarafı sıfır iken alacak tarafına kayıt yapılmaz.
Soru 9

Aktif karakterli hesaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A
Borç kalanı verirler.
B
İlk kayıt hesabın alacak tarafına yapılır.
C
Azalışlar alacak tarafına kaydedilir.
D
Artışlar borç tarafına kaydedilir.
E
Alacak tarafı sıfır iken borç tarafına kayıt yapılmaz.
Soru 10

İşletmenin 1.000 Türk Lirası tutarındaki borcunu ödemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Borçlar alacaklandırılır.
B
Kasa borçlandırılır.
C
Giderler borçlandırılır.
D
Gelirler borçlandırılır.
E
Kasa alacaklandırılır.
Soru 11

2.500 Türk Liralık alacak senedi bankada ıskonto ettirilmiş, banka 200 Türk Lirası faiz kesmiş ve bakiye tutarı işletmenin mevduat hesabına aktarmıştır. Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alacak Senetleri hesabı 2.300 alacaklandırılır.
B
Finansman Giderleri hesabı 200 alacaklandırılır.
C
Alacak Senetleri hesabı 2.500 alacaklandırılır.
D
Bankalar hesabı 2.500 borçlandırılır.
E
Bankalar hesabı 2.300 alacaklandırılır.
Soru 12

Aşağıdaki hesaplardan hangisi düzenleyici hesaptır?

A
Alınan çekler
B
Faiz Gelirleri
C
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
D
Diğer Hazır Değerler
E
Alacak Senetleri
Soru 13

Banka aracılığı ile yapılan hisse senedi satışında yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Satılan hisse senetlerinin satış bedeli, Bankalar hesabının alacağına kaydedilir.
B
Satılan hisse senetlerinin maliyet bedeli, Hisse Senetleri hesabının borcuna kaydedilir.
C
Satılan hisse senetlerinin satış bedeli, Kambiyo Kârları hesabının borcuna kaydedilir.
D
Satılan hisse senetlerinin maliyet bedeli, Hisse Senetleri hesabının alacağına kaydedilir.
E
Satılan hisse senetlerinin satış bedeli, Kambiyo Kârları hesabının alacağına kaydedilir.
Soru 14

Maliyeti 1.000 Türk Lirası olan eldeki yabancı paralar, 1.050 Türk Lirasına çevrildiğinde yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kasa hesabına 1.050 borç; 1.050 alacak kaydı yapılır.
B
Kasa hesabına 1.000 borç; 1.050 alacak kaydı yapılır.
C
Kambiyo Kârları hesabına 50 borç kaydı yapılır.
D
Kambiyo Kârları hesabına 1.050 alacak kaydı yapılır.
E
Kasa hesabına 1.050 borç; 1.000 alacak kaydı yapılır.
Soru 15

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Stoklar hesap grubunda yer alır?

A
Verilen Sipariş Avansları
B
Hisse senetleri
C
Gelecek Aylara Ait Giderler
D
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
E
Alacak Senetleri
Soru 16

Vergi Usul Kanunu açısından, döneminde ayrılmayan amortisman için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir yıl sonra ayrılır.
B
Döneminde ayrılmayan amortisman daha sonra ayrılamaz.
C
İki yıl içinde ayrılır.
D
Üç yıl içinde ayrılır.
E
Son yıl toplu halde ayrılır.
Soru 17

Aşağıdaki hesaplardan hangisi maddi duran varlık hesabıdır?

A
Yapılmakta Olan Yatırımlar
B
iştirakler
C
Özel Maliyetler
D
Bağlı Ortaklıklar
E
Haklar
Soru 18

Amortisman süresi 5 yıl olan bir duran varlık için azalan bakiyeler usulü ile hesaplanan yıllık amortismanın en düşük olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk yıl
B
ikinci yıl
C
Üçüncü yıl
D
Dördüncü yıl
E
Beşinci yıl
Soru 19

Kiralanan satış mağazasına yaptırılan kalorifer tesisatı için yapılan 6.000 Türk Liralık harcama aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Özel Maliyetler
B
Genel Yönetim Giderleri
C
Demirbaşlar
D
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
E
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
Soru 20

Maliyeti 15.000 Türk Lirası ve faydalı ömrü 5 yıl olan bir duran varlık, azalan bakiyeler usulüne göre amortismana tabi tutulursa 2. yıl hesaplanan amortisman gideri kaç Türk Lirasıdır?

A
3.000
B
3.200
C
3.400
D
3.600
E
3.800
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x