Genel Muhasebe 2013-2014 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir kalemin varlık olma özelliği değildir?

A
İşletmenin kontrolünde olması
B
Gelecekte ekonomik yarar sağlamasının beklenmesi
C
İşletme faaliyetleri sonucu doğan yükümlülükler olması
D
Güvenilir şekilde ölçülebilmesi
E
Fiziksel veya fiziksel olmayan yapıya sahip olması
Soru 2

Maliyet esası kavramı aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilişkilidir?

A
Dönemsellik
B
Tutarlılık
C
İhtiyatlılık
D
İşletmenin kişiliği
E
İşletmenin sürekliliği
Soru 3

Maliyeti 100 Türk Lirası olan malın, 120 Türk Lirasına peşin olarak satılmasının bilanço üzerindeki etkisi ne olur?

A
Varlıklarda artış ; özkaynaklarda azalış
B
Varlıklarda artış; borçlarda artış; öz kaynakta artış
C
Varlıklarda artış; borçlarda azalış; öz kaynakta artış
D
Varlıklarda artış; varlıklarda azalış; öz kaynakta artış
E
Varlıklarda azalış; borçlarda artış: öz kaynakta artış
Soru 4

Muhasebe bilgi kullanıcılarının farklı dönemlere ait muhasebe bilgileri arasında karşılaştırma yapabilmelerini sağlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutarlılık
B
Tam açıklama
C
Dönemsellik
D
İşletmenin sürekliliği
E
Tarafsızlık ve belgelendirme
Soru 5

Hesap ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilanço unsurlarında meydana gelen değişikliklerin izlendiği çizelgedir.
B
Sağ taraf borç, sol taraf alacak tarafıdır.
C
Sol taraf kalanı alacak kalanıdır.
D
Her iki taraftan kalan verebilir.
E
Borç ve alacak tarafı olmak üzere iki tarafı vardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi büyük defterin özelliklerinden biridir?

A
İşlemin bütününün görülmesine olanak sağlaması
B
Her bir finansal tablo unsurunun durumunu göstermesi
C
Tutulmasının isteğe bağlı olması
D
İşlemleri tarih sırasıyla göstermesi
E
Kaydetme işlevinin yerine getirilmesi
Soru 7

Bilanço aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenir?

A
Büyük deftere
B
Yevmiye Defterine
C
Envanter defterine
D
Yardımcı deftere
E
Kesin mizana
Soru 8

Gelir ve gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gelir hesaplarındaki artışlar, hesapların borç taraflarına kaydedilir.
B
Gider hesaplarındaki artışlar, hesapların alacak taraflarına kaydedilir.
C
Öz sermayedeki artışlar gelir hesaplarında izlenir.
D
Gider hesapları alacak kalanı verirler.
E
Gelir hesaplarındaki azalışlar, hesapların alacak taraflarına kaydedilir.
Soru 9

Asli hesapların bilançoda net değerleri ile gösterilmelerini sağlayan hesaplara ne ad verilir?

A
Nazım hesaplar
B
Düzenleyici hesaplar
C
Yardımcı hesaplar
D
Gelir hesapları
E
Aktif hesaplar
Soru 10

Hesapların işleyişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Varlık ve gelir hesaplarındaki artışlar hesabın borç tarafına, azalışlar alacak tarafına kaydedilir
B
Varlık ve gider hesaplarındaki azalışlar hesabın borç tarafına, artışlar alacak tarafına kaydedilir
C
Kaynak ve gelir hesaplarındaki artışlar hesabın borç tarafına, azalışlar alacak tarafına kaydedilir.
D
Kaynak ve gider hesaplarındaki artışlar hesabın borç tarafına, azalışlar alacak tarafına kaydedilir.
E
Varlık ve gider hesaplarındaki artışlar hesabın borç tarafına, azalışlar alacak tarafına kaydedilir
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir hesap sınıfını ifade etmektedir?

A
Ticari Alacaklar
B
Kisa vadeli yabanci kaynaklar
C
Stoklar
D
Yedekler
E
Menkul kıymetler
Soru 12

Yevmiye defterinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekli değildir?

A
Sayfa numarası
B
Yardımcı defter bağlantı numarası
C
Büyük defter bağlantı numarası
D
Madde numarası
E
Borçlandırma ve alacaklandırma tutarları
Soru 13

Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı verir?

A
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
B
Gelecek Aylara Ait Giderler
C
Verilen Sipariş Avansları
D
Hisse senetleri
E
Alacak Senetleri
Soru 14

İş görüşmeleri yapmak üzere şehir dışına çıkan müşteri temsilcisi A’ya, giderlerini karşılaması için bir miktar avans verilmiştir.
Verilen avans tutarının kaydı için yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kasa Hesabına borç kaydedilir.
B
Personel Avansları Hesabına borç kaydedilir.
C
İş Avansları Hesabına borç kaydedilir.
D
Personel Avansları Hesabına alacak kaydedilir.
E
Verilen Sipariş Avansları Hesabına borç kaydedilir.
Soru 15

Bankalar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Banka mevduatına tahakkuk eden faizler için; Bankalar hesabına borç kaydı yapılır.
B
Banka mevduatına tahakkuk eden faizler için; Faiz Gelirleri hesabına alacak kaydı yapılır.
C
Banka mevduat hesabından çekilen paralar için; Bankalar hesabına alacak kaydı yapılır.
D
Banka mevduat hesabından yapılan havale tutarları; Bankalar hesabına borç kaydedilir.
E
Banka mevduat hesabından yapılan EFT tutarları; Bankalar hesabına alacak kaydedilir.
Soru 16

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Menkul Kıymetler veya Ticari Alacaklar hesap gruplarından birinde yer almaz?

A
Alıcılar
B
Hisse senetleri
C
Verilen çekler
D
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
E
Alacak Senetleri
Soru 17

Ticari mal hareketlerini Devamlı Envanter Yöntemi ile izleyen bir işletmede satış iadesi olması durumunda, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
İade alınan kısmın maliyet bedeli, Satış İadeleri Hesabına borç kaydedilir.
B
İade alınan kısmın maliyet bedeli, Ticari Mallar Hesabına borç kaydedilir.
C
iade alınan kısmın maliyet bedeli, Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına alacak kaydedilir.
D
iade alınan kısmın satış tutarı, Satış iadeleri Hesabına borç kaydedilir.
E
iadeye ilişkin KDV tutarı, Hesaplanan KDV Hesabına alacak kaydedilir.
Soru 18

Amortismanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Azalan Bakiyeler Usulü uygulamasından Normal Amortisman Yöntemine dönülebilir.
B
Normal Amortisman Yönteminden Azalan Bakiyeler Usulüne dönülemez.
C
Kıst amortisman uygulamasında ilk yıl ayrılamayan amortisman tutarı son yılda ayrılır.
D
Birikmiş Amortismanlar hesabının borcunda yıllar itibariyle ayrılan amortismanların toplamı izlenir.
E
VUK açısından binek otomobiller için ödenen KDV indirim konusu yapılamaz.
Soru 19

1 Temmuz tarihinde 30.000 Türk Lirasına satın alınan binek otomobil için normal amortisman uygulanmaktadır. Otomobilin faydalı ömrü 5 yıl olduğuna göre ilk yıl için hesaplanan amortisman gideri kaç Türk Lirasıdır?

A
12.000
B
6.000
C
5.500
D
3.000
E
2.750
Soru 20

Dört yıllık süre ile kiralanan bir mağazanın 10.000 Türk Liralık bir harcama yapılarak cephe sistemi yenilenmiştir. Bu işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sözkonusu harcama tutarı Özel Maliyetler hesabına borç kaydedilir.
B
Sözkonusu harcama tutarı Özel Maliyetler hesabına alacak kaydedilir.
C
Sözkonusu harcama tutarı Binalar hesabına borç kaydedilir.
D
Sözkonusu harcama tutarı Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabına alacak kaydedilir.
E
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına borç kaydedilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x