Genel Muhasebe 2014-2015 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günlük finansal olaylara ilişkin verinin düzenlenerek, belli kurallara uygun bir şekilde günlük defterlere yazılması işlemine ne ad verilir?

A
Sınıflama
B
Özetleme
C
Analiz
D
Kaydetme
E
Yorum
Soru 2

İşletmenin 2013 yılı sonunda varlıklarının toplamı 50.000 TL, öz kaynakları toplamı ise 38.000 TL dir. 2014 yılı sonunda ise varlıklarının 5.000 TL, borçlarının ise 3.000 TL arttığı belirlenmiştir.
Bu bilgilere göre, işletmenin 2013 yılı sonundaki öz kaynakları kaç TL dir?

A
40.000
B
45.000
C
50.000
D
52.000
E
55.000
Soru 3

Muhasebenin görevini yerine adil bir şekilde getirmesi, sadece bir grubun değil tüm ilgili tarafların çıkarlarını gözetmesi hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?

A
Süreklilik
B
Kişilik
C
Tutarlılık
D
Sosyal sorumluluk
E
Tam açıklama
Soru 4

İşletme 500 TL maliyetli malı peşin olarak 450 TL ye satmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mal 450 TL azalacaktır.
B
50 TL zarar, pasifte öz kaynaklardan indirim olarak gösterilecektir.
C
50 TL zarar, öz kaynakları azaltmaktadır.
D
Kasa 450 TL artacaktır.
E
Aktifte 50 TL azalma olmuştur.
Soru 5

Gelir tablosunda, işletmenin faaliyetlerini sürdürürken katlandığı genel yönetim giderleri gibi giderlerin yer aldığı bölüme ne ad verilir?

A
Net satışlar
B
Faaliyet kârı bölümü
C
Brüt satış kârı veya zararı
D
Brüt satış kârı bölümü
E
Net kâr bölümü
Soru 6

Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İşletme ilk kurulduğunda temel muhasebe eşitliği Varlıklar = Yabancı kaynaklar + Borçlar şeklindedir.
B
Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve gelecekteki faaliyetlerinde yararlı olmasını beklediği ekonomik kaynaklarıdır.
C
Borçlar, satıcılardan ve kredi kurumlarından sağlanan krediler ve işletme faaliyetleri nedeniyle doğan yükümlülüklerdir.
D
Borçlar var olan bir yükümlülüğün ödenmesini ya da bir görevin yerine getirilmesini gerektirir.
E
Öz kaynaklar, işletme sahiplerinin işletmedeki haklarını ifade etmektedir.
Soru 7

İşletmenin belirli bir tarihte varlık ve kaynaklarının durumunu saptamak için yaptığı sayım ve değerleme sonuçlarının kaydedildiği deftere ne ad verilir?

A
Mizan
B
Envanter defteri
C
Yevmiye defteri
D
Büyük defter
E
Hesap planı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aktif hesaptır?

A
Gider hesabı
B
Öz kaynak hesabı
C
Varlık hesabı
D
Borç hesabı
E
Gelir hesabı
Soru 9

İşletmenin gerçek durumunun ne olduğunun sayım ve değerleme yapılarak saptanmasına ne ad verilir?

A
Değerleme
B
Muhasebe dışı envanter
C
Belirleme
D
Sayım
E
Muhasebe içi envanter
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde yer alan hesap kalanları dönem sonu bilançosuna temel teşkil eder?

A
İspat edici belgeler
B
Dönembaşı bilançosu
C
Geçici mizan
D
Dönemsonu envanteri
E
Kesin mizan
Soru 11

Bilançoda asli hesapların net değerlerinin gösterilmesini sağlayan hesaplara ne ad verilir?

A
Nazım hesaplar
B
Kaynak hesapları
C
Ana hesaplar
D
Yardımcı hesaplar
E
Düzenleyici hesaplar
Soru 12

Ticari mal satış işleminde, aşağıdaki hesaplardan hangisine, satıştutarı ile alacak kaydı yapılır?

A
Satıcılar
B
İndirilecek KDV
C
Alıcılar
D
Yurt İçi Satışlar
E
Alacak Senetleri
Soru 13

Aşağıdaki işlemlerin hangisi hazır değerler tutarında azalışa neden olur?

A
Kasadan bankaya para yatırılması
B
Pesin olarak ticari mal satın alınması
C
Alıcılardan tahsilat yapılması
D
Eldeki devlet tahvillerinin satılması
E
Verilen bir çekin banka hesabından ödenmesi
Soru 14

Ticari mal satışı karşılığında çek alınması işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Satıştutarı ile Ticari Mallar hesabına alacak kaydı yapılır.
B
Satıştutarı ile Ticari Mallar hesabına borç kaydı yapılır.
C
Satılan Ticari Mallar Maliyeti ile Ticari Mallar hesabına borç kaydı yapılır.
D
Alınan Çekler hesabına alacak kaydı yapılır.
E
Alınan Çekler hesabına borç kaydı yapılır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesaptır?

A
Alınan Çekler
B
Diğer Hazır Değerler
C
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
D
Gelir Tahakkukları
E
Gelecek Aylara Ait Giderler
Soru 16

Ekim ayında 30.000 TL ye satın alınan bir binek otomobilin, 5 yıl üzerinden, normal amortisman yöntemine göre ayrılacak ilk yıl amortismanı kaç TL dir?

A
1.500
B
2.000
C
3.000
D
5.000
E
6.000
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi duran varlık kapsamında yer almaz?

A
Bağlı ortaklıklar
B
Arazi ve arsalar
C
Demirbaşlar
D
Gelecek yıllara ait giderler
E
Gelecek aylara ait giderler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi tutulmaz?

A
Demirbaşlar
B
Binalar
C
Boş arazi ve arsalar
D
Taşıtlar
E
Haklar
Soru 19

Maliyeti 15.000 TL, birikmiş amortismanı 12.000 TL olan demirbaşlar, %18 KDV hariç 8.000 TL ye satılmıştır.
Bu bilgilere göre işletmenin kâr veya zararı kaç TL dir?

A
7.000 zarar
B
6.000 zarar
C
5.000 zarar
D
5.000 kâr
E
6.000 kâr
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi amortisman yöntemlerinden biridir?

A
Devamlı envanter yöntemi
B
İlk giren ilk çıkar yöntemi (FIFO)
C
Azalan bakiyeler usulü
D
Son giren ilk çıkar yöntemi (LIFO)
E
Aralıklı Envanter Yöntemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x