Genel Muhasebe 2016-2017 Final Sınavı

Genel Muhasebe 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pasifi düzenleyici hesaplar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Pasif karakterlidirler.
B
Dönem kârı veya zararına devredilirler.
C
Bilançonun pasifinde eksi olarak yer alırlar.
D
Alacak kalanı verirler.
E
Bilançonun aktifinde eksi olarak yer alırlar.
Soru 2


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
İşletmenin kredili mal satmasına
B
İşletmenin satıcılara olan borcu için bir bono imzalamasına
C
İşletmenin senetle mal satın almasına
D
İşletmenin satıcılara olan borcu için elindeki bir alacak senedini ciro etmesine
E
İşletmenin senetsiz borcunu senetli borca dönüştürmesine
Soru 3

Muhasebe dışı envanterle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Muhasebe dışı envanter sonuçları ile kesin mizandaki tutarlar karşılaştırılır.
B
İlk işlem iktisadi kıymetlerin sayılması, tartılması ve ölçülmesidir.
C
Yanlış sayım işletmenin finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının yanlış belirlenmesine yol açar.
D
Envanter işlemleri kapsamında öncelikle sayım ve değerleme yapılır, sonra ayarlama ve düzeltme kayıtları yapılır.
E
Genel geçici mizan düzenlenmesinden sonra muhasebe dışı envanter işlemleri yapılır.
Soru 4

Dönembaşı bilançosuna dayanılarak yapılan yevmiye kaydına ne ad verilir?

A
Kapanış maddesi
B
Açılış maddesi
C
Günlük işlem maddesi
D
Envanter maddesi
E
Ayarlama ve düzeltme maddesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mal satışında hasılatın doğması için gerekli koşullardan biri değildir?

A
İşletmenin malların sahipliği ile ilgili risk ve getiriyi alıcıya devretmesi
B
Hasılatın güvenilir şekilde ölçülmesi
C
Satılan mallar üzerinde işletmenin kontrol ve sahipliğini etkin şekilde sürdürememesi
D
İşleme ilişkin tüm maliyetlerin güvenilir şekilde ölçülmesi
E
Ekonomik yarar elde edilmesinin kesin olması
Soru 6

Ödenmemiş sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İşletmenin ortaklarından sermaye alacağıdır.
B
Aktif karakterli bir hesaptır.
C
Ortakların sermaye taahhüt borçlarıdır.
D
Ortakların sermaye borçlarını ödemesi durumunda bu hesap borçlandırılır.
E
Bilançoda sermayenin altında düşülecek tutarı gösterir.
Soru 7

Aşağıdaki hesaplardan hangisi 32 Ticari Borçlar grubunda yer almaz?

A
Satıcılar
B
Alınan Depozito ve Teminatlar
C
Verilen Depozito ve Teminatlar
D
Borç Senetleri
E
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun faaliyet giderleri grubunda yer alan bir hesaptır?

A
Genel Yönetim Giderleri
B
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
C
Komisyon Giderleri
D
Karşılık Giderleri
E
Kambiyo Zararları
Soru 9

Cari dönemde hak kazanılmış ancak gelecek dönem veya dönemlerde tahsil edilecek gelirlerin kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?

A
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
B
Gelecek Aylara Ait Gelirler
C
Diğer Ticari Alacaklar
D
Gelir Tahakkukları
E
Diğer Çeşitli Alacaklar
Soru 10

Giderlerin tahakkuk ilkesine göre muhasebeleştirilmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?

A
İhtiyatlılık
B
Tam açıklama
C
Maliyet esası
D
Tutarlılık
E
Dönemsellik
Soru 11


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Gelecek döneme ilişkin finansman giderinin kaydına
B
Ay sonunda finansman giderinin gelir tablosu hesabına yüklenmesine
C
Gerçekleşen finansman giderinin tahakkukuna
D
Maliyet hesapları ile sonuç hesaplarının karşılaştırılmasına
E
Tahakkuk etmiş, ancak ödenmemiş finansman giderinin kaydına
Soru 12

30.000 TL ye satın alınan bir demirbaşın, 5 yıl üzerinden, azalan bakiyeler yöntemine göre ikinci yıl amortisman gideri kaç TL dir?

A
6.000
B
6.600
C
7.200
D
8.000
E
12.000
Soru 13

İşletmelerde yedek ayırmak aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A
Alacaklıların haklarının korunmamasına
B
Öz sermayeyi risklere karşı koruyarak sağlam tutmasına
C
Borçların zamanında ödenmesine
D
Düzenli kâr payı dağıtımına
E
İşletmenin güçlü öz kaynakla gelişimini ve sürekliliğini sağlamasına
Soru 14


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Dönem sonunda ayrılan borç ve gider karşılığından peşin ödenen geçici vergi tutarının düşülmesine
B
Dönem kârı üzerinden vergi yasal yükümlülük karşılığı ayrılmasına
C
Dönem içinde geçici vergi ödenmesine
D
Dönem içinde ödenen geçici verginin mahsup edilmesine
E
Dönem içinde ödenen geçici vergi tutarının dönem sonunda ilgili pasif hesabına aktarılmasına
Soru 15

'A' İşletmesi, aldığı kredi tutarını vade sonunda tahakkuk eden faizi ile birlikte ticari mevduat hesabından ödemiştir.
Bu işlemle ilgili yapılacak yevmiye kaydı yukarıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 16

Ticari mal hareketlerini Devamlı Envanter Yöntemi ile izleyen bir işletmede satış iadesi olması durumunda, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
İade alınan kısmın maliyet bedeli, Ticari Mallar Hesabına borç kaydedilir.
B
İadeye ilişkin KDV tutarı, Hesaplanan KDV Hesabına alacak kaydedilir.
C
İade alınan kısmın maliyet bedeli, Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına alacak kaydedilir.
D
İade alınan kısmın maliyet bedeli, Satış İadeleri Hesabına borç kaydedilir.
E
İade alınan kısmın satış tutarı, Satış İadeleri Hesabına borç kaydedilir.
Soru 17

Büyük defter ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kaydetme işlevi sadece büyük defterde gerçekleştirilir.
B
Her hesap çift sayfayı kapsar.
C
Yasal olarak tutulması zorunlu defterdir.
D
Her bir finansal tablo unsurundaki değişim bir arada gösterir.
E
Finansal nitelikli olayların etkileri hesap bazında izlenir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedekleri hesap grubunda yer almaz?

A
Hisse senedi iptal kârları
B
Özel fonlar
C
Hisse senedi ihraç primleri
D
MDV yeniden değerleme artışı
E
iştirakler yeniden değerleme artışı
Soru 19

Finansal olayların nasıl ve ne zaman kaydedileceğini, nasıl ölçüleceğini yani nasıl muhasebeleştir ileceğini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A
Muhasebe standartları
B
Bilanço ilkeleri
C
Muhasebenin temel kavramları
D
Gelir tablosu ilkeleri
E
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
Soru 20

Sermaye şirketlerinde şirket genel kurul kararı gereğince aşağıdaki yedeklerden hangisi ayrılır?

A
Yasal yedekler
B
Özel fonlar
C
Statü yedekleri
D
Diğer sermaye yedekleri
E
Olağanüstü yedekler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x