Genel Muhasebe 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir işletmenin sahibinin kişisel mal varlığının, işletmenin bilançosunda gözükmemesi hangi kavram gereğidir?

A
Kişilik
B
Maliyet
C
Parayla ifade
D
Tutuculuk
E
Özün önceliği
Soru 2

Aşağıdaki bilanço eşitliklerinden hangisi yanlıştır?

A
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye
B
Kasa + Mal + Demirbaş - Zarar = Sermaye
C
Kasa + Mal + Demirbaş + Zarar = Sermaye + Kâr
D
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye + Kâr
E
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye + Kâr - Zarar
Soru 3

işletme 2.000 TL kira ödemesi yapmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kira ödemesi kasa mevcudunu artırdığı için Kasa hesabı borçlandırılır.
B
Kira ödemesi kasa mevcudunu artırdığı için Kasa hesabı alacalandırılır.
C
Kira ödemesi kasa mevcudunu azalttığı için Kasa hesabı alacalandırılır.
D
Kira ödemesi gider olduğu için Gider hesabının alacağına kaydedilir.
E
Kira ödemesi sermayeyi artırır.
Soru 4

Hesap kalanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gider hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
B
Gelir hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
C
Tüm varlık hesaplarının kalanları bilançonun pasifinde yer alır.
D
Varlık ve kaynak hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
E
Tüm kaynak hesaplarının kalanları bilançonun aktifinde yer alır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler kapsamında değildir?

A
Alınan çekler
B
Tahviller
C
Hisse senetleri
D
Hazine Bonoları
E
Finansman bonoları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesaptır?

A
Diğer Hazır Değerler
B
Gelir Tahakkukları
C
Alınan Çekler
D
Gelecek Aylara Ait Giderler
E
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıktır?

A
iştirakler
B
Bağlı ortaklıklar
C
Özel maliyetler
D
Arazi ve arsalar
E
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Soru 8

Ticari mal satış işleminde, aşağıdaki hesaplardan hangisine, satış tutarı ile alacak kaydı yapılır?

A
indirilecek KDV
B
Yurt içi Satışlar
C
Satıcılar
D
Alıcılar
E
Alacak Senetleri
Soru 9

30.000 TL ye satın alman bir demirbaşın, 5 yıl üzerinden, azalan bakiyeler yöntemine göre ikinci yıl amortisman gideri kaç TL dir?

A
6.000
B
6.600
C
7.200
D
8.000
E
12.000
Soru 10

________ ______________
ÖDENECEK SOSYAL
GÜVENLİK KESİNTİLERİ US. XXX
BANKALAR HS. XXX
________ ______________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Ayrılan sosyal güvenlik kesintisi primleri için banka çeki düzenlenmesine
B
Çalışanlar için sosyal güvenlik kesintisi primi hesaplanmasına
C
Hesaplanan sosyal güvenlik kesintisi primlerinin bankadaki hesaba yatırılmasına
D
Çalışanlar için hesaplanan sosyal güvenlik kesintisi primlerinin banka tarafından ödenmesine
E
Çalışanların maaşları üzerinden vergi ve fon hesaplanmasına
Soru 11

Banka Kredileri hesabının alacak kalanı, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Bankalara olan kredi borcu tutarını
B
Banka Kredileri hesabına işleyen faizi
C
Bankadaki mevduat hesabına işleyen faizi
D
Bankaya yapılan ödemeleri
E
Bankalardan olan alacağı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mali borçlar hesap grubunda yer almaz?

A
Ertelenmiş finansal kiralama maliyetleri borçlanma
B
Uzun vadeli kredilerin anapara faizleri taksitleri ve
C
Banka kredileri
D
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
E
Borç senetleri
Soru 13

Maliyeti 85.000 TL, birikmiş amortismanı 51.000 TL olan taşıt, KDV hariç 32.000 TL’ye satılmıştır.
Bu bilgilere göre işletmenin kâr veya zararı kaç TL’dir?

A
34.000 zarar
B
19.000 zarar
C
2.000 zarar
D
2.000 kâr
E
19.000 kâr
Soru 14

Aşağıdaki hesaplardan hangisi kâr yedekleri hesap grubunda yer almaz?

A
Olağanüstü Yedekler
B
Yasal Yedekler
C
Statü Yedekleri
D
Hisse Senedi İhraç Primleri
E
Özel Fonlar
Soru 15

________ ________
102 BANKALAR US. XXX
501 ÖDENVEM'Ş SERMAYE US. XXX
521 HİSSE SENEDİ İPTAL
KARLAR HS. XXX
________ ________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisselerinin iptal edilerek yeni hisse senetlerinin başka ortağa satılmasına
B
Şirketin sermaye artırımına
C
Ortakların şirkete sermaye taahhüdünde bulunmasına
D
Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmesine
E
Ortakların sermaye taahhütlerini bankaya yatırmasına
Soru 16

Ödenmemiş Sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sermaye hesabının altında biçiminde gösterilir. bir indirim
B
Ortakların işletmeye olan borçlarıdır. sermaye
C
Aktif karakterli bir hesaptır.
D
işletmenin ortaklarından olan alacağıdır. sermaye
E
Ortakların işletmeye fiilen sermaye tutarıdır. getirdikleri
Soru 17

Aktifte artışa neden olan harcamalara ne ad verilir?

A
Zarar
B
Maliyet
C
Hasılat
D
Gider
E
Masraf
Soru 18

Dönem Net Zararı hesabıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dönem net zararı bilançoda 591 no’lu hesapta izlenir.
B
Bilançoda öz kaynakları azaltan bir indirim biçiminde gösterilir.
C
izleyen dönemin başında 580 Geçmiş Yıllar Zararlarına aktarılarak kapatılır.
D
Dönemin giderleri gelirlerinden büyükse ortaya çıkar.
E
690 Dönem Kâr veya Zararı hesabı alacak kalanı veriyorsa oluşur.
Soru 19

Dönemsonu işlemlerinin en ayrıntılı şekilde yapıldığı bilanço kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasa
B
Bankalar
C
Hisse senetleri
D
Stoklar
E
Verilen avanslar
Soru 20

Pasifi düzenleyici hesaplar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Alacak kalanı verirler.
B
Bilançonun pasifinde eksi olarak yer alırlar.
C
Pasif karakterlidirler.
D
Dönem kârı veya zararına devredilirler.
E
Bilançonun aktifinde eksi olarak yer alırlar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x