Genel Muhasebe 2016-2017 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kiralanan bina için kiracı işletme tarafından 50.000 TL harcamayla yaptırılan, ısıtma ve havalandırma sistemi aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Haklar
B
Binalar
C
Şerefiye
D
Özel Maliyetler
E
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal muhasebenin işlevlerinden biri değildir?

A
Özetleme
B
Kaydetme
C
Analiz ve yorum
D
Sınıflama
E
Doğrulama
Soru 3

Aşağıdaki işlemlerin hangisi dönen varlıklar toplamını azaltır?

A
Kasadan bankaya 8.000 TL yatırılması
B
Vadeli olarak 15.000 TL ticari mal satın alınması
C
Satıcılara 10.000 TL lik borcun bankadan ödenmesi
D
Maliyeti 20.000 TL olan ticari malların 25.000 TL ye peşin olarak satılması
E
Alınan çeklerden 5.000 TL lik bir çekin tahsil edilmesi
Soru 4

Hesap kalanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Varlık ve kaynak hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
B
Gelir hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
C
Tüm kaynak hesaplarının kalanları bilançonun aktifinde yer alır.
D
Gider hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
E
Tüm varlık hesaplarının kalanları bilançonun pasifinde yer alır.
Soru 5

Muhasebenin görevini yerine getirirken tarafsız ve adil olması, tüm tarafların çıkarını gözetmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?

A
Tutarlılık
B
Sosyal sorumluluk
C
Tarafsızlık
D
Özün önceliği
E
Tam açıklama
Soru 6

Bir işletmede dönem başı ticari mallar 40.000 TL, dönemde satın alman ticari mallar 80.000 TL ve dönemde gerçekleşen alış iadeleri tutarı 4.000 TL dir. Dönem sonunda satılan ticari mal maliyeti 49.000 TL olarak hesaplandığına göre dönem sonu stok maliyeti kaç TL dir?

A
63.000
B
65.000
C
67.000
D
70.000
E
73.000
Soru 7

İşletmelerin başarılı olabilmek için doğabilecek belirsizlik ve risklere karşı önlem almaları aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?

A
ihtiyati ılık
B
işletmenin sürekliliği
C
Tutarlılık
D
Özün önceliği
E
Sosyal sorumluluk
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıktır?

A
Bağlı ortaklıklar
B
Şerefiyeler
C
iştirakler
D
Haklar
E
Arazi ve arsalar
Soru 9

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yevmiye defteri nde yer almaz?

A
Madde numarası
B
Yevmiye defteri bağlantı numarası
C
Alacalandırılan hesabın tutarı
D
Sayfa numarası
E
Borçlandırılan hesabın tutarı
Soru 10

Kendi arsası üzerine yönetim binası yapan bir işletmenin, yapım sürecindeki harcamalarının kaydı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yapılan harcamalar Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabına borç kaydedilir.
B
Yapılan harcamalar Binalar hesabına borç kaydedilir.
C
Yapılan harcamalar Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabına borç kaydedilir.
D
Yapılan harcamalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri hesabına borç kaydedilir.
E
Yapılan harcamalar Özel Maliyetler hesabına borç kaydedilir.
Soru 11

Aşağıdaki bilanço eşitliklerinden hangisi yanlıştır?

A
Kasa + Mal + Demirbaş + Zarar = Sermaye + Kâr
B
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye + Kâr
C
Kasa + Mal + Demirbaş - Zarar = Sermaye
D
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye
E
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye + Kâr -Zarar
Soru 12

I. Sonuç hesapları
II. Kaynak hesapları
III. Varlık hesapları
IV. Nazım hesaplar
Yukarıdaki hesaplardan hangileri bilanço toplamına dahil edilmez?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I ve IV
E
II ve IV
Soru 13

Maliyeti 40.000 TL, birikmiş amortismanı 32.000 TL olan demirbaşlar peşin olarak yenilemek amacıyla 10.000 TL ye satılmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Özel Fonlar hesabına 2.000 borç kaydedilir.
B
Kasa hesabına 40.000 borç kaydedilir.
C
Demirbaşlar hesabına 8.000 alacak kaydedilir.
D
Birikmiş Amortismanlar hesabına 32.000 alacak kaydedilir.
E
Demirbaşlar hesabına 40.000 alacak kaydedilir.
Soru 14

İşletmelerin her bir bankada olan hesapları aşağıdakilerden hangisinde izlenir?

A
Asli hesaplarda
B
Yardımcı hesaplarda
C
Düzenleyici hesaplarda
D
Ana hesaplarda
E
Nazım hesaplarda
Soru 15

Dönem başı ve dönem sonu bilançoları aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?

A
Envanter defterine
B
Kasa defterine
C
Demirbaş ve amortisman defterine
D
Büyük deftere
E
Yevmiye defterine
Soru 16

Aşağıdaki hesaplardan hangisi maddi olmayan duran varlıklar kapsamındadır?

A
iştirakler
B
Özel Fonlar
C
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
D
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
E
Bağlı Ortaklıklar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar hesap grubunda yer almaz?

A
Menkul kıymetler
B
Hazır değerler
C
Gelecek aylara ait giderler
D
Stoklar
E
Mali duran varlıklar
Soru 18

Dönen varlıklar içinde yer alan hisse senetlerinin kârlı peşin satışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Satış tutarı kadar Hisse Senetleri hesabına alacak kaydı yapılır.
B
Satış kârı kadar Menkul Kıymet Satış Kârları hesabına alacak kaydı yapılır.
C
Hisse senetlerinin maliyet tutarı kadar Kasa hesabına borç kaydı yapılır.
D
Satış kârı kadar Kambiyo Kârları hesabına alacak kaydı yapılır.
E
Hisse senetlerinin maliyet tutarı kadar Hisse Senetleri hesabına borç kaydı yapılır.
Soru 19

İşletmenin kişilik kavramına göre 'birinci kişilik' aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet
B
işletme sahipleri
C
Çalışanlar
D
işletme
E
Kredi verenler
Soru 20

'X' işletmesi 'A' malını çek karşılığı satmıştır.
Buna göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Satılan Ticari Mallar Maliyeti ile Ticari Mallar hesabına borç kaydı yapılır.
B
Satış tutarı ile Ticari Mallar hesabına borç kaydı yapılır.
C
Alınan Çekler hesabına borç kaydı yapılır.
D
Alınan Çekler hesabına alacak kaydı yapılır.
E
Satış tutarı ile Ticari Mallar hesabına alacak kaydı yapılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x