Genel Muhasebe 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş sermayeyi ifade etmektedir?

A
işletmenin ortaklarından olan sermaye alacağıdır.
B
işletmeye tahsis edilen sermaye tutarıdır.
C
Ortakların işletmeye olan sermaye borcudur.
D
işletmeye tahsis edilen sermayeden henüz ödenmemiş sermaye düşülerek bulunan tutardır.
E
işletmeye henüz yatırılmamış olan sermaye tutarıdır.
Soru 2

Dönemsonu bilançosu düzenlendikten sonra hesapların kapanış kaydı aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Envanter defterine
B
Envanter listesine
C
Yardımcı deftere
D
Büyük deftere
E
Yevmiye defterine
Soru 3

Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?

A
Hesapların açılması
B
Muhasebe dışı envanter
C
Muhasebe içi envanter
D
Hesapların kapatılması
E
Sonuç hesaplarının kâr veya zarara devri
Soru 4

Ekim ayında 30.000 TL ye satın alınan bir binek otomobilin, 5 yıl üzerinden, normal amortisman yöntemine göre ayrılacak ilk yıl amortismanı kaç TL dir?

A
1.500
B
2.000
C
3.000
D
5.000
E
6.000
Soru 5

Büyük defter ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her bir finansal tablo unsurundaki değişim bir arada gösterir.
B
Kaydetme işlevi sadece büyük defterde gerçekleştirilir.
C
Yasal olarak tutulması zorunlu defterdir.
D
Finansal nitelikli olayların etkileri hesap bazında izlenir.
E
Her hesap çift sayfayı kapsar.
Soru 6

Gelirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelirlerdeki artışlar ilgili kaydedilir. hesabın borcuna
B
Gelirler tahakkuk ilkesine göre kaydedilir.
C
Gelirler öz sermayede artış yaratır.
D
Kâr-Zarar hesabının devredilirler. alacak tarafına
E
Bilançoda yer almazlar.
Soru 7

Aşağıdaki bilanço eşitliklerinden hangisi yanlıştır?

A
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye + Kâr -Zarar
B
Kasa + Mal + Demirbaş + Zarar = Sermaye + Kâr
C
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye + Kâr
D
Kasa + Mal + Demirbaş = Sermaye
E
Kasa + Mal + Demirbaş - Zarar = Sermaye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?

A
Değer düşüklüğü karşılıkları
B
Şüpheli alacak karşılığı
C
Ödenmemiş sermaye
D
Birikmiş amortismanlar
E
Alacak senetleri reeskontu
Soru 9

___________ ______________
ÖDENMİŞ SERMAYE HS. 15.000
SERMAYE HS. 15.000
___________ ______________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Zararın sermayeden karşılanmasına
B
Taahhüt edilen sermayenin ödenmesine
C
Sermayenin azaltılmasına
D
Sermaye taahhüdünde bulunulmasına
E
Ödenmemiş sermayenin tahsiline
Soru 10

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Kısa Vadeli Mali Borçlar grubunda yer almaz?

A
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
B
Alınan Avanslar
C
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
D
Banka Kredileri
E
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
Soru 11

İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyetlerinin bir sonucu olan kâr veya zararını ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Gelir tablosu
B
Kâr dağıtım tablosu
C
Nakit akım tablosu
D
Fon akım tablosu
E
Özkaynaklar değişim tablosu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Dönen Varlıklar hesap grubunda yer alır?

A
Mali Duran Varlıklar
B
Gelecek Aylara Ait Giderler
C
Taşıtlar
D
Binalar
E
Demirbaşlar
Soru 13

Öz kaynaklar hesap grubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnızca faaliyet döneminin kârla kapanması sonucunda artış gösterir.
B
Bilançonun aktifinde yer alır.
C
Varlıklar üzerinde işletme sahiplerinin hakkını gösterir.
D
Gelir tablosunun ilk sırasında yer alırlar.
E
Varlıklar üzerinde üçüncü kişilerin hakkını gösterir.
Soru 14

Hesap kalanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gelir hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
B
Gider hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
C
Varlık ve kaynak hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
D
Tüm varlık hesaplarının kalanları bilançonun pasifinde yer alır.
E
Tüm kaynak hesaplarının kalanları bilançonun aktifinde yer alır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özel fonlar kapsamında yer almaz?

A
Yatırım fonu
B
Hisse senedi iptal kârları
C
Geliştirme fonu
D
Yenileme fonu
E
İştirakler satış kârları
Soru 16

Banka Kredileri hesabının alacak kalanı, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Bankalardan olan alacağı
B
Bankaya yapılan ödemeleri
C
Bankadaki mevduat hesabına işleyen faizi
D
Banka kredileri hesabına işleyen faizi
E
Bankalara olan kredi borcu tutarını
Soru 17

Dönemsonu işlemlerinin en ayrıntılı şekilde yapıldığı bilanço kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verilen avanslar
B
Bankalar
C
Kasa
D
Stoklar
E
Hisse senetleri
Soru 18

Karşılıksız aktif tükenmesine neden olan harcamalar nasıl tanımlanır?

A
Zarar
B
Maliyet
C
Gider
D
Hasılat
E
Borç
Soru 19

________________ _________________
ÖDENECEK SOSYAL
GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS. XXX
BANKALAR HS. XXX
________________ _________________ Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Çalışanlar için hesaplanan sosyal güvenlik kesintisi primlerinin banka tarafından ödenmesine
B
Çalışanların maaşları üzerinden vergi ve fon hesaplanmasına
C
Ayrılan sosyal güvenlik kesintisi primleri için banka çeki düzenlenmesine
D
Çalışanlar için sosyal güvenlik kesintisi primi hesaplanmasına
E
Hesaplanan sosyal güvenlik kesintisi primlerinin bankadaki hesaba yatırılmasına
Soru 20

I. Kaydetme
II. Sınıflama
III. Özetleme
IV. Analiz ve yorum
V. Raporlama
Yukarıdakilerden hangileri muhasebenin defter tutma ile ilgili işlevlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I,II ve III
D
I,II ve IV
E
III, IV ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x