Genel Muhasebe 2017-2018 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Finansal raporlar temel olarak aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenir?

A
Vergi Usul Kanununa
B
Türk Ticaret Kanununa
C
Sermaye Piyasası Kanununa
D
Muhasebe Standartlarına
E
Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine
Soru 2

50.000 TL maliyetli bir taşıtın, 5 yıl üzerinden, azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplanan ilk yıl amortisman tutarı kaç TL'dir?

A
20.000
B
16.000
C
14.000
D
12.000
E
10.000
Soru 3

Aralıklı envanter yönteminde, satış iade işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alıcılar hesabına alacak, satış iadeleri hesabına borç kaydı yapılır.
B
Ticari mallar hesabına borç, satış iadeleri hesabına alacak kaydı yapılır.
C
Satıcılar hesabına alacak, satış iadeleri hesabına borç kaydı yapılır.
D
Ticari mallar hesabına alacak, satış iadeleri hesabına borç kaydı yapılır.
E
Yurtiçi satışlar hesabına borç, satış iadeleri hesabına alacak kaydı yapılır.
Soru 4

Aşağıdaki işlemlerden hangisi hem varlıklarda hem de borçlarda azalışa neden olur?

A
Peşin makine satılması
B
Peşin olarak makine alımı
C
Amortisman ayrılması
D
Borcun kasadan ödenmesi
E
Alacağın tahsil edilmesi
Soru 5

I. Varlıklardaki artışlar borç tarafta gösterilir.
II. Gelirlerdeki artışlar borç tarafta gösterilir.
III. Sermayedeki artışlar alacak tarafta gösterilir.
IV. Varlıklardaki artışlar alacak tarafta gösterilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 6

20 Eylül'de, 60.000 TL maliyetle aktifleştirilen bir taşıt için kist amortisman uygulanmaktadır. Amortisman süresi 5 yıl olduğuna ve normal amortisman yöntemi uygulandığına göre 5. yıl amortisman tutarı kaç TL'dir?

A
12.000
B
15.000
C
20.000
D
24.000
E
26.000
Soru 7

Kasada bulunan ve maliyeti 3.000 TL olan yabancı paraların, 2.800 TL'ye satılması durumunda yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kasa hesabının hem borç hem alacağına 3.000 TL'lik kayıt yapılır.
B
Kasa hesabının hem borç hem alacağına 2.800 TL'lik kayıt yapılır.
C
Kambiyo Kârları hesabının alacağına 200 TL'lik kayıt yapılır.
D
Kasa hesabının borcuna 3.000 TL'lik kayıt yapılır.
E
Kambiyo Zararları hesabının borcuna 200 TL'lik kayıt yapılır.
Soru 8

Muhasebenin işlevlerinden olan kaydetme işlevi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilir?

A
Büyük defter
B
Muhasebe fişleri
C
Envanter defteri
D
Yevmiye defteri
E
Bilanço
Soru 9

Muhasebenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletmenin ödeyeceği vergiyi saptamak
B
ilgili taraflara doğru, güvenilir ve yararlı bilgi sağlamak
C
işletmenin girdi ve çıktılarını kaydetmek
D
işletmenin kârını hesaplamak
E
Finansal tabloları düzenlemek
Soru 10

1. Basit madde
2. Bileşik madde
3. Karışık madde
K. Birden çok hesap borçlanırken birden çok hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi
L. Birden çok hesap borçlanırken bir hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi
M. Bir hesap borçlanırken bir Sokenişik hesabın o alacaklandığı yevmiye maddesi

Yukarıdaki yevmiye maddesi türleri ile tanımların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-M, 2-K, 3-L
B
1-L, 2-K, 3-M
C
1-M, 2-L, 3-K
D
1-K, 2-M, 3-L
E
1-L, 2-M, 3-K
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin varlık ve kaynak yapısında değişim yaratmayan işlemlerin izlendiği hesap grubudur?

A
Nazım hesaplar
B
Gelir tablosu hesapları
C
Yardımcı hesaplar
D
Düzenleyici hesaplar
E
Bilanço hesapları
Soru 12

Aşağıdaki işlemlerin hangisi dönen varlıklar toplamını değiştirmez?

A
Ticari malların kârlı olarak peşin satılması
B
Elde bulunan yabancı paraların kârlı olarak Türk Lirasına çevrilmesi
C
Dönen varlıklarda bulunan hisse senetlerinin peşin olarak zararına satılması
D
Peşin olarak ticari mal satın alınması
E
Senet keşide edilerek taşıt satın alınması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Dönen Varlıklar hesap grubunda yer alır?

A
Taşıtlar
B
Demirbaşlar
C
Binalar
D
Mali Duran Varlıklar
E
Gelecek Aylara Ait Giderler
Soru 14

Maliyeti 85.000 TL, birikmiş amortismanı 51.000 TL olan taşıt, KDV hariç 32.000 TL’ye satılmıştır.
Bu bilgilere göre işletmenin kâr veya zararı kaç TL’dir?

A
34.000 zarar
B
19.000 zarar
C
2.000 zarar
D
2.000 kâr
E
19.000 kâr
Soru 15

Maliyeti 20.000 TL, birikmiş amortismanı 12.000 TL olan demirbaşlar peşin olarak yenilenmek amacıyla 10.000 TL'ye, %18 KDV ayrıca ilave edilerek satılmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kasa hesabına 11.800 borç kaydedilir.
B
Demirbaşlar hesabına 8.000 alacak kaydedilir.
C
Hesaplanan KDV hesabına 1.800 alacak kaydedilir.
D
Özel Fonlar hesabına 2.000 alacak kaydedilir.
E
Birikmiş Amortismanlar hesabına 12.000 borç kaydedilir.
Soru 16

1. Kaydetme
2. Sınıflama
3. Özetleme
K. Finansal olaylara ilişkin verilerin derlenerek günlük deftere yazılması
L. Defterlerdeki bilgilerin bilgi kullanıcılarının yararlanacağı şekilde kısaltılması
M. Çok sayıdaki verinin benzer işlem gruplarına göre düzenlenmesi

Yukarıda verilen işletme fonksiyonları ve gerçekleştirilen işlemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-M, 3-L
B
1-M, 2-K, 3-L
C
1-L, 2-M, 3-K
D
1-M, 2-L, 3- K
E
1-K, 2- L, 3-M
Soru 17

Dönen varlıklar içinde yer alan ve maliyeti 5.000 TL olan hisse senetlerinin, 4.000 TL'ye satılması ve paranın banka hesabına yatırılması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına 1.000 TL'lik borç kaydı yapılır.
B
Hisse senetleri hesabına 5.000 TL'lik alacak kaydı yapılır.
C
Banka hesabına 4.000 TL'lik borç kaydı yapılır.
D
Bu işlem sonucu hisse senetleri hesap bakiyesi 5.000 TL azalır.
E
Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına 5.000 TL'lik alacak kaydı yapılır.
Soru 18

Finansal nitelikli olayların nasıl, ne zaman kaydedileceğini, nasıl ölçüleceğini açıklayan, muhasebe ilkelerinin dayanağını oluşturan gözleme dayalı temel düşünceler ve çıkış noktaları aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A
Türk Ticaret Kanunu'nu
B
Muhasebe standartlarını
C
Muhasebe ilkelerini
D
Muhasebe kavramlarını
E
Vergi Usul Kanunu'nu
Soru 19

İşletmenin belirli bir tarihte varlık ve kaynaklarının durumunu saptamak için yaptığı sayım ve değerleme işlemine ne ad verilir?

A
Bilanço düzenleme
B
Envanter çıkartma
C
Yevmiye defteri tutma
D
Mizan çıkartma
E
Büyük deftere kaydetme
Soru 20

I. Kaydetme
II. Sınıflama
III. Özetleme
IV. Analiz ve yorum
V. Raporlama
Muhasebenin defter tutma ile ilgili işlevleri yukarıdakilerden hangileridir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I,II ve III
D
I,II ve IV
E
III, IV ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x