Genel Muhasebe 2018-2019 Final Sınavı

Genel Muhasebe 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmenin kâr veya zararını kesin olarak tespit edebilmek ve varlık ile kaynak hesaplarında gerekli düzeltmeleri yapabilmek için ________ ihtiyaç vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
amortisman defterine
B
yevmiye defterine
C
sayım defterine
D
büyük deftere
E
envanter işlemlerine
Soru 2

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Senetle mal satılmasına
B
Senetle mal alınmasına
C
Senetsiz ticari borca düzenlenip verilmesine karşılık bir senet
D
Kredili mal satılmasına
E
Vadesi dolan bir yenilenmesine borç senedinin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bankaların müşterilerine nakit para vererek kullandırdıkları kredilerden biri değildir?

A
İştira
B
Alacaklı cari hesap kredileri
C
Avans
D
Borçlu cari hesap kredileri
E
Iskonto
Soru 4

İşletme 15 Kasım'da 4 aylığına kiraladığı iş yerinin kirasını çek keşide ederek ödemiştir. Bu işlemin kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
B
Genel Yönetim Giderleri
C
Gelecek Yıllara Ait Giderler
D
Gider Tahakkukları
E
Gelecek Aylara Ait Giderler
Soru 5

Pasifi düzenleyici hesaplar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Bilançonun pasifinde eksi olarak yer alırlar.
B
Alacak kalanı verirler.
C
Bilançonun aktifinde eksi olarak yer alırlar.
D
Dönem kârı veya zararına devredilirler.
E
Pasif karakterlidirler.
Soru 6

Vergi kanunlarına uyularak hesaplanan kâra ne ad verilir?

A
Faaliyet kârı
B
Olağan kâr
C
Ticari kâr
D
Mali kâr
E
Dönem kârı
Soru 7

Gelir ve giderlerin dönemle ilişkilendirilmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi uygulanır?

A
Maliyet
B
Tahakkuk
C
Tutuculuk
D
Önemlilik
E
Süreklilik
Soru 8

Ödenmiş Sermaye Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İşletmenin ortaklarından olan sermaye alacağıdır.
B
İşletmeye henüz yatırılmayan sermaye tutarıdır.
C
Ortakların işletmeye olan sermaye borcudur.
D
İşletmeye tahsis edilen sermayeden henüz ödenmemiş sermaye düşülerek bulunan tutardır.
E
Ortakların işletmeye taahhüt ettikleri sermaye tutarıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun faaliyet giderleri grubunda yer alan bir hesaptır?

A
Satılan Hizmet Maliyeti
B
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
C
Genel Yönetim Giderleri
D
Kambiyo Zararları
E
Komisyon Giderleri
Soru 10

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler grubunda yer almaz?

A
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
B
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
C
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
D
Ödenecek Vergi ve Fonlar
E
Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Soru 11

1. Gelir K. Hasılat sağlamak amacıyla yapılan aktif tükenmeleridir.
2. Maliyet L. işletmelerin ana faaliyet konusu veya dışındaki işlemlerden elde ettiği hasılat ve diğer faaliyetlerden elde ettiği brüt tutarlardır.
3. Gider M. işletmeye bir varlık girişi sağlayarak aktifte artışa neden olan harcamalardır.
Yukarıdaki kavramlar ve ilgili açıklamaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-L, 2-M,3-K
C
1-L, 2-K, 3-M
D
1-M, 2-L, 3-K
E
1-M,2-K, 3-L
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter kapsamında değildir?

A
Demirbaşların sayılması
B
Stoktaki malların sayılması
C
Kasadaki yabancı paranın sayılması ve değerlemesi
D
Stok sayım sonuçlarına göre ilgili hesaplara kayıt yapılması
E
Kasa mevcudunun sayılması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler kapsamında değildir?

A
Alınan çekler
B
Tahviller
C
Finansman bonoları
D
Hazine bonoları
E
Hisse senetleri
Soru 14

İşletmelerde yedek ayırmak aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A
Borçların zamanında ödenmesine
B
Düzenli kâr payı dağıtımına
C
Öz sermayeyi risklere karşı koruyarak sağlam tutmasına
D
işletmenin güçlü öz kaynakla gelişimini ve sürekliliğini sağlamasına
E
Alacaklıların haklarının korunmamasına
Soru 15

Aşağıdaki yedek akçe türlerinden hangisi sermaye şirketlerinde genel kurul kararıyla ayrılır?

A
Olağanüstü yedekler
B
Özel fonlar
C
Statü yedekleri
D
Diğer kâr yedekleri
E
Yasal yedekler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedekleri hesap grubunda yer almaz?

A
Hisse senedi ihraç primleri
B
Hisse senedi iptal kârları
C
Özel fonlar
D
MDV yeniden değerleme artışı
E
iştirakler yeniden değerleme artışı
Soru 17

Bu yevmiye kaydı, aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?

A
Alınan kredi ticari mevduat hesabına aktarılmıştır.
B
Alınan kredi tutarı vade sonunda tahakkuk eden faiziyle birlikte ticari mevduat hesabından ödenmiştir.
C
Bankadaki ticari mevduat hesabı kapatılmıştır.
D
İşletme bankadan kredi çekmiştir.
E
Alınan kredi tutarı vade sonunda faiziyle birlikte senet karşılığı ödenmiştir.
Soru 18

Hesaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kaynak hesaplarının ilk açılışında borç tarafına kayıt yapılır.
B
Gider hesapları her zaman alacak kalanı verirler.
C
Varlık hesapları her zaman borç kalanı verirler.
D
Gider hesaplarının ilk açılışında alacak tarafına kayıt yapılır.
E
Gelir hesapları her zaman borç kalanı verirler.
Soru 19

20.000 TL maliyetli bir demirbaşın, 5 yıl üzerinden, azalan bakiyeler usulune göre hesaplanan ilk yıl amortisman tutarı kaç TL'dir?

A
4.000
B
5.000
C
6.000
D
7.000
E
8.000
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun brüt kâr bölümünde yer almaz?

A
Satış İadeleri
B
Satılan malın maliyeti
C
Satış iskonto
D
Pazarlama giderleri
E
Net satışlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x