Genel Muhasebe 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Genel Muhasebe 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. Basit madde
2. Bileşik madde
3. Karışık madde
K. Bir hesap borçlandırılırken birden fazla hesabın alacaklandırıldığı madde
L. Birden çok hesap borçlandırılırken, birden çok hesabın alacaklandırıldığı madde
M. Bir hesap borçlandırılırken diğer hesabın alacaklandığı madde

Yukarıdaki yevmiye defteri madde türleri ile ilgili açıklamaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-M, 2-L, 3K
B
1-K, 2-L, 3-M
C
1-M, 2-K, 3-L
D
1-L, 1-M, 3-K
E
1-L, 2-K, 3-L
Soru 2

İşletme 1 Eylül tarihinde aylık kirası 1.000 TL'ye depo kiralamıştır. Kira bedeli 6 aylık dönemlerle ödenecektir.
Bu bilgilere göre işletmenin Eylül ayı sonunda yapacağı kayıtta borç kaydı yapacağı hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gider Tahakkukları
B
Diğer Olağan Gider Ve Zararlar
C
Gelecek Aylara ait Giderler
D
Gelecek Yıllara Ait Giderler
E
Genel Yönetim Giderleri
Soru 3

Aşağıdaki işlemlerin hangisi dönen varlıklar toplamında artışa neden olur?

A
Vadeli olarak ticari mal satın alınması
B
Banka havalesi ile satıcılara borç ödenmesi
C
Elde bulunan bir çekin bankadan tahsil edilmesi
D
Hisse senetlerinin maliyet değeriyle nakit karşılığı satılması
E
Çek ciro edilerek ticari mal satın alınması
Soru 4

Hesaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gider hesapları her verirler. zaman alacak kalanı
B
Varlık hesapları her verirler. zaman borç kalanı
C
Kaynak hesaplarının tarafına kayıt yapılır. ilk açılışında borç
D
Gider hesaplarının tarafına kayıt yapılır. ilk açılışında alacak
E
Gelir hesapları her verirler. zaman borç kalanı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel fonlar kapsamında yer almaz?

A
İştirakler satış kârları
B
Yenileme fonu
C
Geliştirme fonu
D
Hisse senedi iptal kârları
E
Yatırım fonu
Soru 6

Aşağıdaki hesaplardan hangisi 32 Ticari Borçlar grubunda yer almaz?

A
Borç Senetleri
B
Alınan Depozito ve Teminatlar
C
Satıcılar
D
Borç Senetleri Reeskontu (-)
E
Verilen Depozito ve Teminatlar
Soru 7

________ ________
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XX
300 BANKA KREDİLERİ HS. XX
102 BANKALAR HS. XX
________ ________
Bu yevmiye kaydı, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Alınan kredi tutarı vade sonunda tahakkuk eden faiziyle birlikte ticari mevduat hesabından ödenmiştir.
B
İşletme bankadan kredi çekmiştir.
C
Bankadaki ticari mevduat hesabı kapatılmıştır.
D
Alınan kredi tutarı vade sonunda faiziyle birlikte senet karşılığı ödenmiştir.
E
Alınan kredi ticari mevduat hesabına aktarılmıştır.
Soru 8

Aşağıdaki yedek akçe türlerinden hangisi sermaye şirketlerinde genel kurul kararıyla ayrılır?

A
Yasal yedekler
B
Statü yedekleri
C
Olağanüstü yedekler
D
Özel fonlar
E
Diğer kâr yedekleri
Soru 9

I. Bir işletme veya kurumda meydana gelmesi
II. Varlık veya kaynak yapısında değişim yaratması
III. Parayla ifade edilebilmesi
IV. Kâr amacına yönelik olması
Bir olayın muhasebeye konu olabilmesi için yukarıdakilerden hangileri gerekir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 10

Muhasebenin işlevlerinden olan kaydetme işlevi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilir?

A
Yevmiye defteri
B
Muhasebe fişleri
C
Büyük defter
D
Envanter defteri
E
Bilanço
Soru 11

Kiracı işletme kiraladığı boş arsanın etrafını çitle çevirmek için 20.000 TL harcamıştır.
Bu bilgilere göre yapılan harcama kiracı tarafından aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Haklar
B
Gelecek Yıllara Ait Giderler
C
Arazi ve Arsalar
D
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
E
Özel maliyetler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, dönem kârının bir bölümünün “yedek” olarak işletmede tutulmasının sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Öz kaynakları risklere karşı korumak
B
Düzenli kâr payı dağıtımına olanak vermek
C
İşletmenin sermaye ihtiyacını karşılamak
D
İşletmenin mal ve hizmet kalitesini artırmak
E
İşletmenin güçlü öz kaynakla gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
Soru 13

işletmenin 2017 yılı dönem sonu bilançosunda Varlıkları 570 TL, Borçları 320 TL'dir. 2018 yılı sonunda Varlıklar 690 TL'ye yükselirken Borçları da 80 TL artmıştır.
Bu bilgilere göre 2018 yılı sonunda işletmenin Öz Kaynakları ne kadar artmıştır?

A
20
B
40
C
190
D
250
E
290
Soru 14

Finansal nitelikli olayların ölçülmesi ve muhasebe dili ile ifade edilmesini sağlayan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet esası kavramı
B
Tutarlılık
C
Kişilik kavramı
D
Tam açıklama
E
Parayla ölçülme kavramı
Soru 15

Bir işletmenin %75 hissesi satın alındığında yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Alış tutarı Haklar hesabının borcuna kaydedilir.
B
Alış tutarı iştirakler hesabının borcuna kaydedilir.
C
Alış tutarı Bağlı Ortaklıklar hesabının borcuna kaydedilir.
D
Alış tutarı Şerefiyeler hesabının borcuna kaydedilir.
E
Alış tutarı Bağlı Menkul Kıymetler hesabının borcuna kaydedilir.
Soru 16

7/A seçeneğinde gider hesapları aşağıdakilerden hangisine göre oluşturulmuştur?

A
Maliyet hesaplama yöntemlerine göre
B
Fonksiyon esasına göre
C
Gelir tablosuna göre
D
Dönemsellik esasına göre
E
Tahakkuk esasına göre
Soru 17

Bankaların sağladığı kredilerden, banka müşterisi olan işletme adına kendi saygınlığını ortaya koyarak işletmenin taahhüdünü yerine getireceği konusunda üçüncü kişilere güvence verdiği kredi türüne ne ad verilmektedir?

A
Nakit olmayan krediler
B
Akreditif
C
Finansal kiralama
D
Nakit krediler
E
Borçlu cari hesap
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler kapsamında değildir?

A
Hazine bonoları
B
Tahviller
C
Alınan çekler
D
Hisse senetleri
E
Finansman bonoları
Soru 19

İşletme, portföyünde bulunan bir çeki satıcılara ciro ettiğinde yapılan kayıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Verilen çekler hesabına alacak kaydı yapılır.
B
Bankalar hesabına borç kaydı yapılır.
C
Kasa hesabına alacak kaydı yapılır.
D
Satıcılar hesabına borç kaydı yapılır.
E
Alınan Çekler hesabına borç kaydı yapılır.
Soru 20

İşletme eylül ayı başında kiraladığı bir dükkanın iki yıllık kirasını peşin ödemiştir. Aylık kira 1.000 TL olduğuna göre, cari yıl sonunda bu işlemden dolayı Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında görünecek tutar kaç TL'dir?

A
6.000
B
8.000
C
10.000
D
16.000
E
20.000
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x