Genel Uygarlık Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Genel Uygarlık Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anadolu'da kurulan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hitit Devleti
B
Assur Devleti
C
Urartu Devleti
D
Lidya Devleti
E
Frig Devleti
Soru 2

Güneş tanrısı Ra için yapılan güneş tapınakları hangi Mısır sülalesi kralları dönemine aittir?

A
3. Sülale
B
4. Sülale
C
5. Sülale
D
18. Sülale
E
20. Sülale
Soru 3

Roma mimarisinde öncelik verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evler
B
Kamusal yapılar
C
Tümülüsler
D
Dini yapılar
E
Kaya anıtları
Soru 4

Frank Devleti'nde, Tevrat'taki David (Davut) gibi rahipkral yönetici modeline ne ad verilir?

A
Triumvir
B
Propraetor
C
Dükalık
D
Sert
E
Caeseropapistik
Soru 5

16. yüzyılda Osmanlı haritacılığının gelişmesini sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evliya Çelebi
B
Kâtip Çelebi
C
Piri Reis
D
Takiyüddin
E
Ali Kuşçu
Soru 6

Hicret sırasında Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ne ad verilir?

A
Ensâr
B
Muâcirûn
C
Haricî
D
Zımmî
E
Mevâlî
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Felsefesi'nin ilkelerinden biri değildir?

A
Akıl
B
Hukuk
C
Laiklik
D
Calvincilik
E
Bilim
Soru 8

Aristo’dan sonra felsefenin ikinci babası olarak adlandırılan İslam tarihinin en önemli filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kindî
B
Gazâlî
C
Fârâbî
D
ibn Rüşd
E
Bîrûnî
Soru 9

Haydn ve Mozart Çağı olarak da bilinen 18. yüzyılda müziğin merkezi olarak sivrilmeye başlayan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roma
B
Venedik
C
Paris
D
Viyana
E
İtalya
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmek, devlet ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalenderhane
B
Medrese
C
Zaviye
D
Ribat
E
Vakfiye
Soru 11

Kur’an’ın değişik biçimlerde okunmasından kaynaklanan ihtilafın çözülmesi için mushaf haline getirilen nüshadan istinsah (kopya) yapılması hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Hamza
D
Hz. Ebûbekir
E
Hz. Osman
Soru 12

Hz. Hüseyin ve ailesinden pek çok kişinin katledildiği Kerbela olayı hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A
Abbasîler
B
Emevîler
C
Endülüs Emevîleri
D
Tolunoğulları
E
Bermekîler
Soru 13

I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan Orta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun paylaşımını içeren gizli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
St. Jean de Maurienne
B
Londra
C
Nöyyi
D
Locarno
E
Sykes-Pikot
Soru 14

Sanayi Devrimi ilk kez hangi ülkede başlamıştır?

A
ABD
B
Fransa
C
Almanya
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 15

Dokuma sanayi açısından ilk önemli buluş olarak kabul edilen ve Uçan Mekik adı verilen mekiği icat eden dokumacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Richard Trevithick
B
James Watt
C
James Hargreaves
D
John Kay
E
Abraham Darby
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Bildirisi’nin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Yöneticilerin yönetme gücünü tanrıdan alması
B
Tüm insanların eşit yaratılmış olması
C
insanların doğuştan gelen ve devredilemeyen bazı haklarının var olması
D
insanların, haklarını korumak için devletler kurmuş olması
E
Yeni bir yönetim kurmanın halkın haklarından biri olması
Soru 17

II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın genel durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Onlar Konseyi ve Dörtler Konseyi toplanmıştır.
B
ABD öncülüğünde NATO kurulmuştur.
C
Sömürgecilik tasfiye edilmiştir.
D
ABD ve Sovyet Rusya arasında soğuk savaş başlamıştır.
E
Türk Bağımsızlık Savaşı, Asya ve Afrikalı uluslara örnek olmuş ve ayaklanmalar başlamıştır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı savunma cephelerinden biri değildir?

A
Galiçya Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Romanya Cephesi
D
Makedonya Cephesi
E
Çanakkale Cephesi
Soru 19

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada barışın kalıcı kılınması ve anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
NATO
B
Bağımsız Devletler Topluluğu
C
Uluslararası Adalet Divanı
D
Milletler Cemiyeti
E
Dünya Korunma Birliği
Soru 20

Sınai mallarının üretiminde kullanılan tarım ürünlerinin (pamuk, çay, kahve vb.) geniş ölçekli olarak yetiştirildiği bölgeye ne ad verilir?

A
Scriptorium
B
Fermantasyon
C
Plantasyon
D
Dominyon
E
Kanton
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...