Genel Uygarlık Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Genel Uygarlık Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Roma mimarisinde öncelik verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümülüsler
B
Dini yapılar
C
Kamusal yapılar
D
Kaya anıtları
E
Evler
Soru 2

Frank Devleti'nde, Tevrat'taki David (Davut) gibi rahipkral yönetici modeline ne ad verilir?

A
Caeseropapistik
B
Dükalık
C
Serf
D
Triumvir
E
Propraetor
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Felsefesi'nin ilkelerinden biri değildir?

A
Akıl
B
Bilim
C
Calvincilik
D
Laiklik
E
Hukuk
Soru 4

İ1İS taş aletleri yapan insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homo erectus
B
Homo neanderthalensis
C
Homo sapiens
D
Homo habilis
E
Homo heidelbergensis
Soru 5

Sanayi Devrimi sonrasında demir sanayisinde yoğun olarak kullanılmaya başlanan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kok kömürü
B
Odun
C
Doğalgaz
D
Bio-yakıt
E
Petrol
Soru 6

Küreselleşmenin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı federal devletler
B
Blok devletler
C
Federal devletler
D
Ulus devletler
E
Geri kalmış devletler
Soru 7

Arap tarihinin “zaferin zaferi” veya “en büyük zafer” olarak bahsettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıffîn Savaşı
B
Nihâvend Savaşı
C
Bedir Savaşı
D
Kâdisiye Savaşı
E
Arkaba Savaşı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kol gücünün yerini buharla işleyen makinelerin alması sonucunda üretimde büyük kapasitelere ulaşılmasını ifade eder?

A
Feodalite
B
Sanayi Devrimi
C
Tarım Devrimi
D
Fransız ihtilali
E
Bolşevik Devrimi
Soru 9

İslam hat sanatının kurucusu olarak kabul gören hattat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebû Mâşer
B
ibn Mukla
C
Mütenebbi
D
Beşşar b. Bürd
E
ibn Rüşd
Soru 10

Kral ve soylu kişiler için yapılmış, genellikle altında mezar odası bulunan toprak ya da taştan yapılmış mezar anıta ne ad verilir?

A
Tümülüs
B
Potern
C
Vabartum
D
Karum
E
Mastaba
Soru 11

Sömürgecilik yarışına ilk başlayan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hollanda
B
Fransa
C
Portekiz
D
İngiltere
E
ispanya
Soru 12

Tahran Konferansı hangi tarihler arasında yapılmıştır?

A
14-24 Ocak 1943
B
12-16 Mayıs 1943
C
11-12 Ağustos 1943
D
28 Kasım-1 Aralık 1943
E
22-26 Aralık 1943
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Arap coğrafyacılar tarafından Batı’ya aktarılan bilgi ve deneyimlerden biri değildir?

A
Hint Okyanusu’ndaki akıntılar
B
Yön tespiti
C
Limanların tespiti
D
Haritaların yapımı
E
Buharlı gemi yapımı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri değildir?

A
Çanakkale Cephesi
B
Irak Cephesi
C
Kafkas Cephesi
D
Adriyatik Cephesi
E
Kanal Cephesi
Soru 15

Arapların filozofu olarak kabul edilen, Platon ve Aristo’nun düşüncelerini bir sentez haline getirmeye çalışan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazâlî
B
Kindî
C
Ebû Mâşer
D
Fârâbî
E
ibn Rüşd
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi ve makineleşme hareketini 19. yüzyılda takip eden ilk ülkelerden biri değildir?

A
ABD
B
Belçika
C
Fransa
D
Avusturya
E
ispanya
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya’da ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Ekonomik gelişmişliğinin yüksek olması
B
Antik geleneğin var olması
C
Uzmanlık alanları belirlenmiş sanatçıların olması
D
ilk edebiyat derneklerinin bu şehirde kurulması
E
ilk genel kitaplıkların bu şehirde kurulması
Soru 18

İslam hukukuna göre, Müslüman olmayanların ürünleri üzerinden alman vergiye ne ad verilir?

A
Öşür
B
Cizye
C
Mukâtaa
D
Avarız
E
Harâc
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli anlaşmalardan biri değildir?

A
St. Jean de Maurienne Anlaşması
B
Mc Mahon Anlaşması
C
Sykes-Picot Anlaşması
D
Londra Anlaşması
E
Locarno Anlaşması
Soru 20

Dokuma sanayi açısından ilk önemli buluş olarak kabul edilen ve Uçan Mekik adı verilen mekiği icat eden dokumacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Kay
B
James Hargreaves
C
Abraham Darby
D
Richard Trevithick
E
James Watt
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...