Genel Uygarlık Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Genel Uygarlık Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hititlerde soylular meclisine ne ad verilir?

A
Panku(ş)
B
Bule
C
Rubaum
D
NAM-RA
E
Omphalos
Soru 2

I. Tabureler yapılmıştır.
II. Ahşap parçalar demir birleştirilmiştir. çivilerlerle
III. Servis sehpaları imal edilmiştir.
IV. Geometrik bezekli kulanılmıştır. oymalar
Friglerin ahşap işçiliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 3

Kral ve soylu kişiler için yapılmış, genellikle altında mezar odası bulunan yığma toprak ya da yığma taştan yapılmış mezar anıtına ne ad verilir?

A
Trak
B
Matar
C
Tümülüs
D
Fibula
E
Lydion
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sümer şehir devletlerinden biri değildir?

A
Ur
B
Uruk
C
Lagaş
D
Babil
E
Umma
Soru 5

__________, Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarında bulunan, Erken Neolitik dönemin en ünlü yerleşmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Alacahöyük
B
Sardis
C
Çavuştepe
D
Çatalhöyük
E
inandıktepe
Soru 6

İlk taş aletleri yapan insan türüne ne ad verilir?

A
Homo heidelbergensis
B
Homo erectus
C
Homo sapiens
D
Homo habilis
E
Homo neanderthalensis
Soru 7

__________, Mezopotamya’ya hayat veren Dicle ve Fırat nehirlerinin doğduğu yerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Güneybatı İran
B
Doğu Anadolu
C
Basra Körfezi
D
Batı Irak
E
Suriye
Soru 8

Anadolu'da kurulan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urartu Devleti
B
Lidya Devleti
C
Hitit Devleti
D
Assur Devleti
E
Frig Devleti
Soru 9

Eski Mısır tarihinde “Piramitler Çağı” olarak da adlandırılan döneme ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Geç Dönem
B
Orta Krallık Dönemi
C
Eski Krallık Dönemi
D
Erken Dönem
E
Yeni Krallık Dönemi
Soru 10

I. Anadolu'da ticaret yapmak
II. Anadolu'ya yağma seferleri düzenlemek
III. Assur Devleti'nin sınırlarını genişletmek
Yukarıdakilerden hangileri Assurluların MÖ 1950-1750 yılları arasında Anadolu’ya geliş amaçları ndandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Yunan mitolojisinde evlilik ve doğum tanrıçası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artemis
B
Hera
C
Athena
D
Demeter
E
Aphrodite
Soru 12

Kral John’un tarafından halk ayaklanmasını durdurmak için imzalanan, halka bir çok hak ve özgürlük tanıyan ve kraliyeti kanunlara dayalı bir idari sistem içine çeken sözleşmeye ne ad verilir?

A
Clarendon Nizamnamesi
B
Verdün Antlaşması
C
Milano Fermanı
D
Magna Carta
E
Cluny Reformu
Soru 13

Belli bir uyak ve ölçü kalıbına dayalı, on dört dizelik şiire ne ad verilir?

A
Sone
B
Teslis
C
Lejyon
D
Sinod
E
Fibula
Soru 14

Geç Orta Çağ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yüzyıl Savaşları bu dönemde yaşanmıştır.
B
Barut ve ağır topun icadı, savaşlarda ağır kayıplar verilmesine neden olmuştur.
C
Veba, Avrupa’nın birçok bölgesini etkisi altına almıştır.
D
Siyasi, sosyal ve dinsel alanda yaşanan gelişmeler Avrupa’yı sarsmıştır.
E
Kardinaller Kurulu’nun temeli bu dönemde atılmıştır.
Soru 15

Eski Yunan’da şehir devleti olan Polis'in meclis binasına ne ad verilir?

A
Skene
B
Bouleuterion
C
Agora
D
Sebasteion
E
Propylaion
Soru 16

Eski Yunan’da ilk olimpiyat oyunları ne zaman yapılmıştır?

A
MÖ 776'da
B
MÖ 876'da
C
MÖ 880'de
D
MÖ 930'da
E
MÖ 975'te
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ikonayı ifade eder?

A
Hz. İsa ve azizlerden arta kalan kutsal eşyalardır.
B
ilk Hristiyanların ölülerini gömmek amacıyla yaptığı mezarlardır.
C
Yerel düzeydeki dini konuların tartışıldığı meclistir.
D
Baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesidir.
E
Doğu kiliselerinde tahta üzerine yapılan dini resimlerdir.
Soru 18

Malikâne sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her malikânenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda köy cemaati bulunurdu.
B
Malikânede çalışan köylüler özgürce seyahat edebilirlerdi.
C
Malikânelerin içinde lordun evi, çalışanların kulübeleri, depolar, tarlalar ve meralar bulunurdu.
D
Krallar, vassallardan malikâne sayısı oranında asker ve vergi toplardı.
E
Özgür köylülerin ve sertlerin çalıştığı iki tür malikâne vardı.
Soru 19

Yunan pantheonunun baş tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hera
B
Menelaos
C
Aphrodite
D
Akhilleus
E
Zeus
Soru 20

I. Geometrik Çağ
II. Klasik Çağ
III. Assur Ticaret Kolonileri Çağ
IV. Hellenistik Çağ
Yukarıdakilerden hangileri Eski Yunan Uygarlığı'nın kültürel dönemlerinden değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...