Girişimcilik 2012-2013 Vize Sınavı

Girişimcilik 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Girişimci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üretim girdilerini örgütleme yeteneğine sahip kişilerdir.
B
Risk alma konusunda isteklidirler.
C
Kaynakları kontrol etmeye çalışırlar.
D
Değer yaratan kişilerdir.
E
Girişimci olmak için gerekli tek şey sermayedir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

A
Yaratıcılık
B
Dışa kapalılık
C
Kararlılık
D
Hayalcilik
E
Liderlik
Soru 3

Girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini satın alan ve üreten kişi olarak ifade eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Joseph A. Schumpeter
B
Jean Baptise Say
C
Richard Cantillon
D
Adam Smith
E
David Ricardo
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin işlevleri arasında yer alan üretimi organize etme ve sağlama işlevinin bir özelliğidir?

A
Yenilik yapması
B
İstihdam yaratması
C
Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratması
D
Sermaye birikimi sağlaması
E
Rekabetçi bir ortamda üretimi verimli bir şekilde sağlaması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin toplumsal faydasını öne alan girişimcilik türlerinden biridir?

A
Kamu Girişimciliği
B
Yalın girişimcilik
C
iç girişimcilik
D
Küresel girişimcilik
E
Sosyal Girişimcilik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

A
Statü sembollerine bağlı olması
B
Örgütteki düzen konusunda çok duyarlı olması
C
Çevreyi anlaması, geleceğe dönük ve esnek olması
D
Yönetim seçenekleri yaratması
E
Ekip çalışmasını cesaretlendirmesi
Soru 7

Varolan bir örgüt içerisinde girişim ve yenilik etkinliklerinin toplamını ortaya koyan ve belli başlı riskleri göze alan kişiye ne ad verilir?

A
Girişimci
B
İşçi
C
İç girişimci
D
Sermaye sahibi
E
Yönetici
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimci arasındaki farklardan biri değildir?

A
Girişimci geliştirici iken iç girişimci güçlendiricidir.
B
Girişimcinin savaşı pazara yönelik iken iç girişimcinin savaşı şirket kültürüne yöneliktir.
C
Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken, iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır.
D
Girişimci risk alırken, iç girişimci herhangi bir risk üstlenmez.
E
Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır.
Soru 9

Şirketlerin bilinçli olarak çekirdek bir gruba sınırlı bir bütçe ayırdığı ve bu grubun yenilik uzmanları gibi hareket ettiği, şirketin nasıl gelişebileceği konusunda fikir ürettiği model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fırsatçı model
B
Adanmış model
C
Kolaylaştırıcı model
D
Üretici model
E
Yayılmacı model
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasındaki önemli dört adımdan biri değildir?

A
Bütçeleme
B
Vizyonun geliştirilmesi
C
Yeniliklerin özendirilmesi
D
iç girişimciler için uygun ortamın yaratılması
E
Takımların oluşturulması
Soru 11

Yaratıcılıkta hazırlık aşamasında toplanan girdilerle sorunu çözmek için fikirler üretilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuluçka
B
Hazırlık
C
Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi
D
Yaratıcılıkların çıkması
E
Uygulama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bireysel yaratıcılığı artıran ortamlardan biri değildir?

A
İnsanlar arasında etkileşimi sınırlayan ortamlar.
B
Kaos ve belirsizliği yaratıcılık fırsatı olarak değerlendiren ortamlar.
C
Farklılıkların çok olduğu ortamlar.
D
Özgün düşüncenin teşvik edildiği ortamlar.
E
Fikirlerin teşvik edildiği, cesaretlendirildiği ortamlar.
Soru 13

Var olan şeylerden bir şey elde etmek, var olup da şimdiye kadar hiç kimse tarafından bir araya getirilmemiş parçaların bir araya getirilmesine ne ad verilir?

A
Yenilik
B
İş fikri
C
İnovasyon
D
Girişimcilik
E
Yaratıcılık
Soru 14

Bireylerin sağladığı farklılıklar bir araya getirilerek farklılıkların çoğaltıldığı yaratıcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel
B
İçsel
C
Örgütsel
D
Dışsal
E
kişisel
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin kurallarından biri değildir?

A
Ortaya atılan fikirler hiçbir şekilde eleştirilmez.
B
Düşünmeden konuşmak serbesttir.
C
Fikir kombinasyonları oluşturulmalı.
D
Olabildiğince az fikir üretilmeli.
E
Katılımcıların dikkati sorun üzerinde odaklanmalı.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli inovasyonunda sistemi oluşturan parçalardan biri değildir?

A
Değer önermesi
B
Kilit süreçler
C
Kilit kaynaklar
D
Fikrin gerçekleştirilmesi
E
Kâr formülü
Soru 17

İnovasyonda yaratıcılığın kullanıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fikirleri yönetme
B
Fikir toplama
C
Başarı potansiyeli olan fikirleri seçme
D
Uygulama
E
Bütçeleme
Soru 18

İşletme dışındaki firmalarla ya da başka kişi ve organizasyonlarla işbirliği yaparak onların inovasyon kaynakları ve güçlerinden yararlanan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal inovasyon
B
Operasyonel inovasyon
C
Açık inovasyon
D
İş Modeli inovasyonu
E
Kapalı inovasyon
Soru 19

Üretim eylemlerinin ve operasyonların nasıl yapılması gerektiğine yönelik gerçekleştirilen inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tersine inovasyon
B
Açık inovasyon
C
Radikal inovasyon
D
Operasyonel inovasyon
E
Kapalı inovasyon
Soru 20

Radikal inovasyon ve adımsal inovasyon arasındaki ilişkiyi doğru açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal inovasyon ve adımsal inovasyon birbirinden bağımsızdır.
B
Adımsal inovasyon radikal inovasyon sonucu ortaya çıkan yenilikler üzerinden gerçekleştirilir.
C
Radikal inovasyon olmadan adımsal inovasyon gerçekleştirilebilir.
D
Radikal inovasyonlar adımsal inovasyonlara göre daha sık ortaya çıkar.
E
Radikal ve adımsal inovasyon arasındaki fark inovasyondaki yenilik düzeyi ile ortaya çıkmaz.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x