Girişimcilik 2013-2014 Final Sınavı

Girişimcilik 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

A
Yaratıcılık
B
Kararlılık
C
Dışa kapalılık
D
Esneklik
E
Liderlik
Soru 2

I. Motivasyon
II. Strateji
III. Gerçekçi vizyon
Yukarıdakilerden hangileri girişimcileri etkileyen anahtar faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci ile girişimcinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Öncü ve yenilikçi olmaları
B
Fırsatları yakalamaları ve takip etmeleri
C
Risk almaktan korkmamaları
D
Kaynakları en etkili şekilde kullanmaları
E
Fon yaratma kapasiteleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci liderin özelliklerinden biri değildir?

A
Yönetim seçenekleri yaratabilmesi
B
Ekip çalışmasına önem vermesi
C
İnatçı ve ısrarcı olması
D
Açık tartışmaları desteklemesi
E
Geçmişe dönük olması
Soru 5

Yaratıcılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaratıcılık fikir bulunması ile ilgilidir.
B
Yaratıcılık, mevcut fikirlere sadece mevcut kullanım alanları bulunmasıdır.
C
Girişimcilikte yaratıcılık sorun bulma ve sorunu giderme ile ilgilidir.
D
Yaratıcılık, bilginin alınması ve yeni bir şekil alana ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve bilginin yeniden düzenlenmesi sürecidir.
E
Yaratıcılık bağlantısız görünen şeyleri yeniden bağlayabilmektir.
Soru 6

James Webb Young’ın yaratıcılık süreci modelinde ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihinsel sindirim süreci
B
Konudan uzaklaşma
C
Ham materyallerin toplanması
D
Fikirlerin çıkması
E
Uygulama
Soru 7

İşletme dışındaki firmalarla ya da başka kişi ve organizasyonlarla işbirliği yaparak onların inovasyon kaynakları ve güçlerinden yararlanılması hangi inovasyon türüyle ilgilidir?

A
Pasif inovasyonla
B
Edilgin inovasyonla
C
Negatif inovasyonla
D
Kapalı inovasyonla
E
Açık inovasyonla
Soru 8

İşletmenin iç kaynakları kullanılarak yapılan inovasyon türüne ne ad verilir?

A
Olumlu inovasyon
B
Kapalı inovasyon
C
Aktif inovasyon
D
Etkin inovasyon
E
Pozitif inovasyon
Soru 9

İş planının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İş planı, şu anki durumu, ortaya çıkacak ihtiyaçları ve yeni işletmenin olası sonuçlarını gösterir.
B
İş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir.
C
İş planı; firmanın başarılı olabilmesi ve/veya finansal açıdan varlığını sürdürebilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin karar verme sürecinin en önemli adımıdır.
D
İş planı sadece pazarlama ve finansman unsurlarını içerir.
E
İş planı, işletme için gerekli olan finansman kaynaklarını, bunların nasıl sağlanacağını ortaya koyar ve kurulması düşünülen girişimin neden başarılı olacağını gösterir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilerden biri değildir?

A
Planlama
B
ÜnI versite mezunu olma
C
Tahmin
D
Pazar araştırmasını yorumlama
E
İnsan kaynaklarını yönetebilme
Soru 11

İş planını kim hazırlar?

A
Girişimci
B
Anketör
C
Muhasebeci
D
Satış temsilcisi
E
Mühendis
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesinin temel unsurlarından biri değildir?

A
Yavaş büyüme
B
Teknolojik yenilik
C
Sermayeye katılım
D
Yönetime katılım
E
Uzun vadeli yatırım
Soru 13

Melek yatırımcı ve risk sermayedarlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Risk sermayedarları melek yatırımcılara oranla daha fazla teknoloji tabanlı yatırımlara destek verirler.
B
Melek yatırımcılar yatırımlarını tamamen maceracı bir ruhla ve amatör bir şekilde yaparken risk sermayedarları profesyonel ve yüksek getiri amaçlı yaparlar.
C
Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre daha fazla araştırma ve değerlendirme süreci uygularlar.
D
Melek yatırımcıların yatırım oranları risk sermayedarlarına göre daha düşüktür.
E
Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre daha fazla risk alırlar ve beklentileri düşüktür.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesi yatırım biçimleri arasında yer almaz?

A
Fikir aşamasındaki yatırımlar
B
Başlangıç yatırımları
C
Erken aşama yatırımları
D
Gerileme aşamasındaki pasif yatırımlar
E
Köprü finansman ya da destek yatırımlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan genel ulusal koşullardan biri değildir?

A
Uluslararası pasif sözleşmeler
B
Makroekonomik koşullar
C
Para politikaları
D
Vergi yapıları
E
Sosyal ve kültürel yapı
Soru 16

Dünya’da girişimcilik eğitimi konusunda ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
İtalya
C
İrlanda
D
Hollanda
E
Finlandiya
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 2nci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü oluşturmuştur?

A
Büyük ölçekli işletmeler
B
Teknolojik çevre
C
KOBİ’ler
D
Sosyal çevre
E
Yasal siyasi çevre
Soru 18

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilk kez işadamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı ayrı değerlendirebilmiştir?

A
Caruso
B
Kelly
C
Scture
D
Cantillon
E
Mills
Soru 19

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi dinamik piyasa sürecinin keşfedilmiş geliri olan kârın ortaya çıkmasını girişimsel faaliyetlere bağlar?

A
Storm
B
Kirzner
C
Clestron
D
Sytrer
E
Wistry
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik üzerine yapılan çalışmalarda konuyu piyasa sürecini insan eylemi temelinde açıklar?

A
Klasik Okul
B
Fizyokrasi
C
Liberalizm
D
Avusturya İktisat okulu
E
Tarihçi Okul
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x