Girişimcilik 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Girişimcilik 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Örgütsel ortam
II. iş fikirleri
III. Kaynaklar
IV. Çevresel fırsatlar
Yukarıdakilerden hangileri girişimcilik sürecine katkıda bulunan girdi bileşenler indendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

İç girişimci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ancak kendisine verilen yetki ve sorumluluk dâhilinde hareket edebilir.
B
Mevcut bir işletmedeki kurulu dinamiklerle çalışır.
C
Katlandığı risk işletmeyi ilgilendirmektedir.
D
işletmede var olan fonları kullanır.
E
Daha iyiye yönelik olarak şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı engelleyen bireysel faktörlerden biri değildir?

A
Aşırı kuralcılık
B
Farklı düşünebilmek
C
Risk alma korkusu
D
Tek doğrunun olduğuna inanmak
E
Kalıpçılık
Soru 4

İşletmenin sadece iç kaynaklarını kullanarak yaptığı inovasyon türüne ne ad verilir?

A
Kapalı inovasyon
B
Açık inovasyon
C
Radikal dönemsel inovasyon
D
Tersine inovasyon
E
Operasyonel inovasyon
Soru 5

İş planını okuyacak kişilerin planda okuyacakları ilk ve en son bölüm olacağı için en önemli bölüm olan ve tüm plan ortaya çıktıktan sonra yazılması gereken bölüm/kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rakip firmalarda çalışan beyaz yakalıların sayısının yer aldığı kısım
B
Rakip firmaların verdiği ücretlerin yer aldığı bölüm
C
Yöneticilerin özgeçmişlerinin yer aldığı kısım
D
iş planı özü kısmı / bölümü
E
Çalışan sayısının yer aldığı kısım
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci kapsamında yer almaz?

A
işletmenin ve işletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi
B
Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi
C
Dağıtım kanallarıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması
D
Sermaye yapısının belirlenmesi
E
Girişimin kendine özgü özelliğinin saptanması
Soru 7

İş planının “pazarlama planı” kısmında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaz?

A
işletmenizin yasal statüsü ne olacak?
B
Potansiyel müşterileriniz kimler?
C
Başlangıçta beklediğiniz pazar payı nedir?
D
Pazarın şu anki büyüklüğü nedir?
E
Rakipleriniz kimler?
Soru 8

Üretim ihtiyaçları, iş planının hangi bölümünde yer alır?

A
Pazarlama planında
B
Üretim planında
C
Yönetim planında
D
Giriş kısmında
E
Ekler kısmında
Soru 9

Melek yatırımcı ve risk sermayedarlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Melek yatırımcılar; risk sermayedarlarına göre, daha fazla risk alırlar ve beklentileri düşüktür.
B
Melek yatırımcıların yatırım oranları, risk sermayedarlarına göre daha düşüktür.
C
Risk sermayedarları, melek yatırımcılara oranla daha fazla teknoloji tabanlı yatırımlara destek verirler.
D
Melek yatırımcılar; risk sermayedarlarına göre, daha fazla araştırma ve değerlendirme süreci uygularlar.
E
Melek yatırımcılar yatırımlarını tamamen maceracı bir ruhla ve amatör bir şekilde yaparken, risk sermayedarları profesyonel ve yüksek getiri amaçlı yaparlar.
Soru 10

Ellerinde büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Markalama
B
Leasing
C
Risk sermayesi
D
Patentleme
E
Lisanslama
Soru 11

İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu, fiyatların düşme eğilimine geçtiği, satışların arttığı fakat fiyatlardaki düsüs nedeniyle kârların azaldığı, işletme gelişiminin üçüncü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuruluş
B
Büyüme
C
Olgunluk
D
Bitiş
E
Başlangıç
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi KOSGEB tarafından girişimcilere sağlanan desteklerden biri değildir?

A
AR-GE, inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
B
Yeni Girişimci Desteği
C
Genel Destek Programı
D
Girişimcilik Destek Programı
E
Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi
Soru 13

I. Rekabet yasaları
II. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasalar
III. Çalışma kurallarını düzenleyen çalışma yasaları
IV. Vergi yasaları
Yukarıdakilerden hangileri girişimciliğin gelişmesi için yapılan hukuki düzenlemelerdendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi inkübatörlerin amaçlarından biri değildir?

A
Geliştirilen yeniliklerin ticarileştirilmesini sağlamak
B
Yeni teknolojilerin bulunmasını teşvik etmek
C
Rekabet ve istihdam yaratılmasını sağlamak
D
Maliyetleri artırmak
E
Çalışanların yenilik yaratma yeteneklerini artırmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü oluşturmuştur?

A
Büyük ölçekli işletmeler
B
Teknolojik çevre
C
Yasal, siyasi çevre
D
KOBİ’ler
E
Sosyal çevre
Soru 16

Dünya'daki ilk teknopark uygulamaları aşağıdaki ülkelerin hangisinde görülmüştür?

A
ABD’de
B
Almanya’da
C
İtalya’da
D
Avusturya’da
E
İsrail’de
Soru 17

Kümelenmelerin amiral gemisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal girişimciler
B
işletmeler
C
Kamu kuruluşları
D
Lojistik
E
Leasing
Soru 18

I. Yeni bir malın ya da hizmetin, yeni bir tipinin veya kalitelisinin piyasaya sürülmesi
II. Üretime yeni bir tekniğin uygulanması
III. Yeni bir pazarın oluşturulması
IV. Endüstrinin yeniden yapılandırılması
V. Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması
Schumpeter'e göre yukarıdakilerden hangileri temel girişimci davranışlarındandır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, III ve V
D
II, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimciliğin kalkınmadaki önemiyle ilgili uygulamalardan biri değildir?

A
Ücret eşitsizliğinin artmasını sağlamak
B
Ekonomik kalkınmayı sağlamak
C
inovasyon (yeni ürün ve hizmetler) oluşturmak
D
Sosyal sermayeyi artırmak
E
Kaynakların dağılımıyla ilgili eşitliği desteklemek
Soru 20

Sanayi Toplumu’ndan Bilgi Toplumu’na geçiş ile birlikte ölçek ekonomisi yerini aşağıdakilerden hangisine bırakmaktadır?

A
Kitle üretimine
B
Çeşit ekonomisine
C
Kalıp üretime
D
Esnek olmayan üretime
E
Seri üretime
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x