Girişimcilik ve İş Kurma 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Girişimcilik ve İş Kurma 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hammaddeye dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçişte ekonomik gelişmenin temelini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yenilik yaratmak ve rekabet edebilmek
B
işgücü sayısını artırmak
C
Geleneksel yönetim teknikleri
D
Risk yönetimi
E
Hammaddeleri verimli kullanmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yeni girişimciliğin özelliklerinden biri değildir?

A
Eğitimli genç girişimciler bu girişimciliğe daha yatkındır.
B
Ürettikleri fayda küresel sorunlar için değil yerel sorunlar içindir.
C
Ekonomiye yeni sektörler kazandırır.
D
Ekonomik büyüme hızlıdır.
E
Yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözer.
Soru 3

Bilgiyi somut ya da soyut bir çıktıya dönüştüren bilinçli karar verme sürecine ne ad verilir?

A
Üretim
B
Tedarik
C
Planlama
D
Tasarım
E
Karar verme
Soru 4

Kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yenilikleri ticari hale getirme çabalarına ne ad verilir?

A
Genel girişimcilik
B
iç girişimcilik
C
Başlangıç girişimciliği
D
Dış girişimcilik
E
Sosyal girişimcilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Batı iş kültürünün belirleyici boyutları arasında yer almaz?

A
Hatalardan ders çıkarmak
B
Düşük bireysellik
C
Risk almak
D
Hiyerarşik sistemle çalışmak
E
Yenilikçilik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iş planının içinde yer almaz?

A
Eylem planı
B
iş modeli
C
Girişimci hakkında bilgi
D
Pazarlama planı
E
Risk sermaye kuruluşları
Soru 7

Mavi okyanus stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Rekabeti önerir.
B
Mutlaka rekabet ederek başarmayı önerir.
C
Farklılaşma yaratarak inovasyonu önerir.
D
Pek çok firmanın olduğu pazarlara girmeyi önerir.
E
Rakip firmalara benzemeyi önerir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı davranışın izlediği modelin basamaklarından biri değildir?

A
Aydınlanma
B
Kuluçka
C
ilk kavrayış
D
Kontrol
E
Hazırlık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi franchising anlaşmasına konu olmaz?

A
Sahiplik
B
Ürün
C
Hizmet
D
Marka
E
Yönetim modeli
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin artırılmasına yönelik politika önlemlerinden biri değildir?

A
Okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu
B
Yeni kurulacak işletmelere desteklerin artırılması
C
Danışmanlık hizmetlerinin artırılması
D
işletme inkübatörlerinin sayısının artırılması
E
Sektöre giriş çıkışların engellenmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Franchising alanın elde edeceği yararlardan biri değildir?

A
Yönetim uzmanlığı
B
Finansal destek
C
Vergi desteği
D
Pazara ilişkin bilgi birikimi
E
Ürün ve hizmet tanınırlığı
Soru 12

Uluslararası rekabet gücünün artırılması aşağıdakilerin hangisi ile mümkündür?

A
Makro istikrarın sağlanmasıyla
B
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesiyle
C
Firmalar arası işbirliğinin sağlanmasıyla
D
Girişimcilik eğitimlerinin artırılmasıyla
E
Başlangıç sermayesinin sağlanmasıyla
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin satın alınmasının getirebileceği risklerden biri değildir?

A
Düşük performans
B
Önemli çalışanların kaybı
C
Girişimcinin kendisine duyduğu aşırı güven
D
Mevcut stoklar
E
Aşırı değerlenmiş işletme
Soru 14

Fikri olup da parası olmayan kişilere bireysel imkânlarını kullanarak fon sağlayan kişilere ne ad verilir?

A
Fon sağlayıcı
B
Hissedar
C
Risk sermayedarı
D
Destek veren
E
Melek yatırımcı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin ana sözleşmesinde zorunlu olarak bulunması gerekenlerden biri değildir?

A
Oy hakları
B
Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre
C
Çalışanların özellikleri
D
Şirketin işletme konusu
E
Şirketin ticaret unvanı
Soru 16

Bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasına ne ad verilir?

A
iflas
B
Devretme
C
Tasfiye
D
Ayrılma
E
Devralma
Soru 17

Yeni işe başlayan girişimci tarafından kurulması önerilmeyen şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şahıs şirket
B
Anonim şirket
C
Sermayesi paylara bölünmüş komanit şirket
D
Kollektif şirket
E
Limited şirket
Soru 18

Şirketin iflasına kim hüküm verir?

A
Mahkeme
B
Ortaklar
C
Genel kurul
D
Denetçi
E
Vergi dairesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?

A
Plansız büyüme
B
Orantılı büyüme
C
Kötü yönetim
D
Rekabet
E
Doğal afetler
Soru 20

Girişimcinin iş planından sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasaya çıkış yapılması
B
iş fikrinin oluşturulması
C
iş kurma süreci
D
Fizibilite çalışmalarının yapılması
E
iş modelinin oluşturulması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...