Girişimcilik ve İş Kurma 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Girişimcilik ve İş Kurma 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rothwell'e göre, aşağıdakilerden hangisi tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?

A
Kavram tasarımı
B
Kalite kontrol
C
Kavram geliştirme
D
Pazar geliştirme
E
Pazara sürme
Soru 2

Tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insan yapımı nesnelerin planlanması ve kavramsallaştırılmasına tasarım denir.
B
Tasar kökünden türetilmiş olan tasarı kavramına dayanır.
C
Tasarımda sadece soyut bir çıktı vardır.
D
Temelde problem çözümü ile ilgilenir.
E
Teknolojilerin yenilikçi bir biçimde insancıllaştırılmasının ana faktörüdür.
Soru 3

“Yıkıcı yaratıcılık” olarak adlandırılan “eski yerine yeniyi koyma” eylemini girişimciliğe kazandıran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Baptise Say
B
Keynes
C
Joseph A. Schumpeter
D
Marco Polo
E
Richard Cantillon
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli bileşenlerinden biri değildir?

A
Müşteri değer önermesi
B
Kâr formülü
C
Kilit süreçler
D
Kilit kaynaklar
E
Çevre faktörü
Soru 5

Ekonomik girişimciliğin en büyük getirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâr
B
Toplumsal fayda
C
istikrar
D
Gelişme
E
istihdam
Soru 6

Girişimcinin bir değişim, reform ya da devrim yapmasının ön planda ele alındığı ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neoklasik Ekol
B
Amerika Ekolü
C
Avusturya Ekolü
D
Alman Ekolü
E
Klasik Ekol
Soru 7

Genel olarak girişimcilik, aşağıdakilerden hangisiyle baadastırılamaz?

A
Risk alma
B
Üretimin girdilerini örgütleme
C
Kriz yaratma
D
Yeni fırsatlar yaratabilme
E
Ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden biri değildir?

A
Senaryo analizi
B
Maliyet analizi
C
PEST analizi
D
GZFT analizi
E
Temel yetenek analizi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi franchising konusunu girişimcilerin gündemine taşıyan başlıca nedenlerden biridir?

A
Bilgi birikimi ve sermaye ihtiyacının paylaşılması
B
iş dünyasında artan küreselleşme
C
iş fırsatlarının artması
D
iş dünyasında artan rekabet
E
Tüketicilerin artan kalite beklentileri
Soru 10

Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel özellikler
B
Hükümet politikaları
C
Sosyo - psikolojik özellikler
D
Sınır ötesi askeri operasyon gücü
E
Pazar mekanizmaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi McClleand’ın belirttiği, girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışından biridir?

A
Taklit
B
Hesaplı risk alma
C
Değişime karşı direnç gösterme
D
Az sorumluluk alma
E
Hata yapmama
Soru 12

Franchising sözleşmesine göre belli bir hizmet ya da süreci kullanma iznini alan işletmeye ne ad verilir?

A
Franchisor
B
Tedarikçi
C
Taşeron
D
Franchisee
E
Müşteri
Soru 13

Girişimci sayısının artırılabilmesi için gerekli olan ortama ne ad verilir?

A
Girişimcilik finansmanı
B
Girişimcilik kültürü
C
Girişimcilik eğitimi
D
Girişimcilik iklimi
E
Girişimcilik fırsatları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mevcut işletmenin satın alınmasının üstünlüklerinden biridir?

A
Finansmanın kolay olması
B
Önemli çalışanların kaybedilmesi
C
Performansın düşük olması
D
Girişimcinin kendine aşırı güven duyması
E
işletmenin aşırı değerlenmiş olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme projesinde yer almaz?

A
Ortakların ailevi işlerine ait tedbirler
B
Yeni satış sözleşmeleri, yeni pazarlar gibi satış artırıcı tedbirler
C
Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler
D
Şirketin yeniden yapılanması
E
Finansal yapıya ilişkin tedbirler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?

A
Yatırım yerinin yanlış seçimi
B
iş kolunun yanlış seçimi
C
iyi bir iş planı ile işe başlamama
D
Yoğun rekabet
E
Yeterli finans ile işe başlama
Soru 17

Bir şirket şeklindeki girişimin tasfiyesini (iflas durumu dışında) aşağıdakilerden hangisi yürütür?

A
Ortaklar
B
Bilirkişi
C
Mahkeme
D
Ticaret sicil memuru
E
Tasfiye memuru
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde zorunlu olarak yer alması gereken konulardan biri değildir?

A
işletme konusu
B
Şirketin yapacağı ilanların şekli
C
Ortakların meslekleri
D
Şirketin ticaret unvanı
E
Esas sermaye paylarının grupları
Soru 19

Aşağıdaki ifadelerden hangisi basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?

A
Geçici vergi ödenmez.
B
Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
C
Vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
D
Katma değer vergisi ödenir.
E
Defter tutulmaz.
Soru 20

Gerçek usûlde gelir vergisine tabi işletmelerin üçer aylık dönemler halinde ödeyecekleri geçici vergi yüzde kaçtır?

A
10
B
15
C
20
D
25
E
30
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...