Girişimcilik ve İş Kurma 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Girişimcilik ve İş Kurma 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yeni girişimciliğin özelliklerinden biri değildir?

A
Eğitimli genç girişimcilerin bu girişimciliğe daha yatkın olması
B
Ekonomiye yeni sektörler kazandırması
C
Üretilen faydanın küresel sorunlar için değil yerel sorunlar için olması
D
Yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözmesi
E
Ekonomik büyümenin hızlı olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin alt süreçlerinden biri değildir?

A
Arama
B
Seçme
C
Uygulama
D
Sonlandırma
E
Değerlendirme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Batı iş kültürünün belirleyici boyutları arasında yer almaz?

A
Hatalardan ders çıkarmak
B
Yenilikçilik
C
Risk almak
D
Hiyerarşik sistemle çalışmak
E
Düşük bireysellik
Soru 4

Taklidin yaygınlaşmasının istendiği girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal girişimcilik
B
Ekonomik girişimcilik
C
Başlangıç girişimciliği
D
Dış girişimcilik
E
iç girişimcilik
Soru 5

Girişimciliğe ilk ve temel ekonomik teorik katkıda bulunan düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alman düşünürler
B
İngiliz düşünürler
C
Amerikalı düşünürler
D
HollandalI düşünürler
E
Fransız düşünürler
Soru 6

Neoklasiklere göre girişimcinin temel rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa etkinsizliklerini düzeltmek
B
Piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmak
C
Kâr fırsatları yakalamak
D
Karşılanmamış ihtiyaçları karşılamak
E
Yeni bir mal üretmek
Soru 7

Girişimcilik süreçleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iş fikrini işe dönüştüren süreçlere girişimcilik süreçleri denir.
B
Bu süreçler işletmenin doğumunu gösterir.
C
iş fikrinin bulunmasıyla başlar.
D
Bu süreçlerin her biri diğeriyle aynı özelliklere sahiptir.
E
iş fikrinin kârlı şekilde paraya çevrilmesine kadar devam eder.
Soru 8

Pazarlama ve işletme vizyonunu karşılamak için ürün geliştirme süreci içinde gerçekleştirilen bir dizi teknik faaliyete ne ad verilir?

A
Tasarım süreci
B
Pazarlama süreci
C
Üretim süreci
D
Karar süreci
E
Finans süreci
Soru 9

Var olan bir probleme, bulunan yeni bir çözümün ticari başarı getirecek şekilde uygulanmasına ne ad verilir?

A
Üretim
B
inovasyon
C
Yaratıcılık
D
Buluş
E
Pazarlama
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tasarım brifinde yer almaz?

A
Öngörülen zaman
B
Tasarım problemi
C
işletme alt yapısı
D
işletme stratejisi
E
Üretimde çalışan sayısı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli oluşturulurken sorulması gereken sorulardan biri değildir?

A
Hangi müşterilere ürün/hizmet vermeliyim?
B
Hangi ürünü üretebilirim?
C
Hangi müşteri grupları benim kâr etmemi sağlar?
D
Benim müşterim kim olacak?
E
Hangi müşteri gruplarına fayda üretebilirim?
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli bileşenlerinden biri değildir?

A
Müşteri değer önermesi
B
Kilit süreçler
C
Çevre faktörü
D
Kilit kaynaklar
E
Kâr formülü
Soru 13

Fikri olup da parası olmayan kişilere bireysel imkânlarını kullanarak fon sağlayan kişilere ne ad verilir?

A
Hissedar
B
Kredi sağlayıcı
C
Risk sermayedarı
D
Melek yatırımcı
E
Destek veren
Soru 14

Girişimci sayısının artırılabilmesi için gerekli olan ortama ne ad verilir?

A
Girişimcilik iklimi
B
Girişimcilik fırsatları
C
Girişimcilik kültürü
D
Girişimcilik eğitimi
E
Girişimcilik finansmanı
Soru 15

Franchisee’nin işletme fonksiyonları konusunda eğitimlere tabi tutulması franchisingin yararlarından hangisinin kapsamında yer alır?

A
Yönetim uzmanlığı
B
Ürün ve hizmetin tanınırlığı
C
Finansal destek
D
Operasyonel denetim
E
Yapısal denetim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin bilgi düzeyini zorlayan konulardan biri değildir?

A
Sermaye ihtiyaçlarının karşılanması
B
Pazara ilişkin bilgi birikimi
C
Girişimcinin kişilik özellikleri
D
Ürünlerin pazardaki kabul edilebilirlik düzeyi
E
Yönetim uzmanlığı
Soru 17

Girişimcinin, kurulu bir işi kapatma kararı verdikten sonra vergi dairesine vereceği bildirime ne ad verilir?

A
Gelir vergisi bildirimi
B
işe başlama bildirimi
C
KDV bildirimi
D
işi bırakma bildirimi
E
işe ara verme bildirimi
Soru 18

Denetim kurulu aşağıdaki şirketlerin hangisinde zorunlu olarak yer alır?

A
Komandit şirket
B
Adi şirket
C
Kollektif şirket
D
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
E
Anonim şirket
Soru 19

Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, aşağıdakilerden hangisi iflas edebilecek girişimler arasında yer almaz?

A
Belediyeler
B
Şahıs işletmeleri
C
Kooperatifler
D
Tüzel kişiler
E
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
Soru 20

Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki olumlu fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ciro
B
Zarar
C
Basit usulde ticari kazanç
D
Satış
E
Vergi sonrası kâr
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...