Girişimcilik ve İş Kurma 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Girişimcilik ve İş Kurma 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal girişimcilik kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal girişimci için kârın sürdürülebilirliği önemlidir.
B
Sosyal girişimciliğin getirisi sosyal faydadır.
C
Sosyal girişimciliğin taklit edilmesi özendirilmelidir.
D
Ashoka sosyal girişimcilik hareketidir.
E
Mikrokredi uygulaması bir sosyal girişimcilik örneğidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin tanımında yer almaz?

A
Riskten kaçınmak
B
Sorunları fark etmek
C
Üretim faktörlerini bir araya getirebilmek
D
Yenilik yapmak
E
Fırsatları öngörmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kapsam bakımından girişimcilik çeşitlerinden biridir?

A
Sosyal girişimcilik
B
Ekonomik girişimcilik
C
Dış girişimcilik
D
Genç girişimcilik
E
Yeni girişimcilik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin ekonomideki rolünü açıklar?

A
Rekabet ortamını canlandırırken yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmak
B
Mevcut pazarı küçültmek
C
istihdam olanaklarını ertelemek
D
Bilgiye dayalı ekonomiyi hammaddeye dayalı ekonomiye dönüştürmek
E
Verimliliği düşürmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi başarılı girişimcilerin özelliklerinden biri değildir?

A
iyi gözlemci
B
Sezgileri güçlü
C
Düşünme ve değerlendirme yetenekleri gelişmiş
D
Hayal gücü düşük
E
Sosyal yönü kuvvetli
Soru 6

“Aklımda her zaman herkesten farklı ne yapabiliriz sorusu vardır.” diyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gary Hamal
B
Steve Jobs
C
Steve Wozniak
D
Bili Gates
E
Ratan Tata
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlikte uygulanan araştırmalardan biri değildir?

A
Yasal araştırmalar
B
Finansal araştırmalar
C
Toplumsal araştırmalar
D
Teknolojik araştırmalar
E
Örgütsel araştırmalar
Soru 8

İş modeli hazırlanırken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?

A
Müşteri için hangi değeri üretmeliyim?
B
Fizibilite yapmalı mıyım?
C
Kârlılığı nasıl sürdürürüm?
D
Müşteri kim?
E
Hangi ürün/hizmet?
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tasarımcının rolünün stratejik önemini gösteren ve dikkat etmesi gereken konulardan biri değildir?

A
Herkesin aynı fikirde olmasını sağlaması
B
Diğer çalışanlarla iyi ilişkiler kurulması
C
Herkesi dinleyip fikir almaya çalışması
D
Düşünülmeyeni düşünmesi
E
Koşulların değişimine göre esnek olması
Soru 10

Çizimler ve modeller ile gerçek tasarımın detaylarının şekil aldığı tasarım süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknik geliştirme
B
Tasarım spesifikasyonları
C
Proje planlama
D
Kavram tasarımı
E
Kavram geliştirme
Soru 11

Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

A
Pazar mekanizmaları
B
Sosyal çevre koşulları
C
Denetim odağı
D
Toplumsal gelenek
E
Hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdüler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi toplumlarda girişimci bireylerin sayısını artırmak için temel eğitim düzeyinde öğretilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Sorumluluk almak
B
Farklı düşünebilmek
C
Alışılmadık çözümler üretmek
D
Ezberci bir yaklaşım izlemek
E
Yönetilmekten çok yönetmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi başarısız işletme girişimlerinin neden olduğu durumlardan biridir?

A
Risk almayı artırması
B
Eğitim olanaklarını artırması
C
Girişimcilik güdüsünün artması
D
Negatif dışsallık yaratması
E
Girişimcilik motivasyonunu artırması
Soru 14

Girişimcilik sürecinde teknolojik buluşların ve yenilik konusunun önemini ilk kez vurgulayan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Jean Baptise Say
C
Frederick W.Taylor
D
Adam Smith
E
Joseph A.Schumpeter
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mevcut işletmenin satın alınmasının üstünlüklerinden biridir?

A
Önemli çalışanların kaybedilmesi
B
işletmenin aşırı değerlenmiş olması
C
Olası konum üstünlüğü
D
Performansın düşük olması
E
Girişimcinin kendine aşırı güven duyması
Soru 16

Franchisee kavramını ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destek veren işletme
B
Destek alan işletme
C
Markanın sahibi işletme
D
Anlaşmada yer alan tarafların her biri
E
iş modeli
Soru 17

Yalnız gerçek kişilerin ortak olabildiği, asgari sermayeye gereksinimi olmayan, bütün ortakların sınırsız sorumlu olduğu şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komandit şirket
B
Limited şirket
C
Anonim şirket
D
Adi ortaklık
E
Kollektif şirket
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi basit usulde gelir vergisine tabi işletmenin kuruluşunda, girişimcinin yapacağı işe göre ilgili Meslek Odası veya Ticaret Odasına kayıt yaptırırken teslim etmesi gereken evraklardan biri değildir?

A
3 fotoğraf
B
Sicile kayıt belgesi
C
Vergi dairesine kayıt belgesi
D
Alanında çıraklık belgesi
E
Nüfus cüzdanı örneği
Soru 19

A otel işletmesinin B seyahat acentesini bünyesine katarak büyümeye çalışması aşağıdaki şirket yapılanmalarının hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Karma birleşme
B
içsel büyüme
C
Yatay birleşme
D
Tasfiye
E
Dikey birleşme
Soru 20

TTK’nuna göre aşağıdaki şirketlerden hangileri birlesemez?

A
Anonim şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
B
Kollektif şirket ile limited şirket
C
Kollektif şirket ile komandit şirket
D
Limited şirket ile limited şirket
E
Kollektif şirket ile kollektif şirket
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...