Göç ve Göç sorunları 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Göç ve Göç sorunları 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireylerin, göç kararını zorlayan nedenler olmaksızın kendi arzularını karşılamak için giriştikleri göçlere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
gönüllü göçler
B
zorunlu göçler
C
düzenli göçler
D
kitlesel göçler
E
düzensiz göçler
Soru 2

Avrupa Birliği ( AB ) İle Sağlık Bakanlığı arasında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliştirme amaçlı imzalanan proje aşağıdakilerden hangisidir?

A
SAĞLIK
B
ESENLİK
C
SIHHAT
D
TEMENNİ
E
İYİLİK
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi göç hareketlerinin sürekliliğini açıklamaya yönelik teorilerden biridir?

A
Göçmen ilişkiler Ağı Teorisi
B
Merkez-Çevre Göç Teorisi
C
İşgücü Göçüne ilişkin Yeni Ekonomi Teorisi
D
Neo-Klasik Ekonominin Mikro Teorisi
E
İkili işgücü Piyasası Teorisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ev sahibi ülkenin (baskın grubun) benimsediği kültürleşme stratejilerinden biri değildir?

A
Eritme potası
B
Tecrit
C
Reddetme
D
Marjinalleşme
E
Çok kültürlülük
Soru 5

Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNHCR
B
UNESCO
C
WTO
D
UN
E
ILO
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi erken dönem göç teorilerinden biri değildir?

A
Kesişen Fırsatlar Teorisi
B
İtme-Çekme Teorisi
C
Marksist Teori
D
Ravenstein’ın Göç Teorisi
E
İlişkiler Ağı Teorisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda düzenlenen başlıca konulardan biri değildir?

A
Vizelere ilişkin hükümler
B
Çalışma izni muafiyeti
C
Geri göndermeme ilkesi
D
Sınır dışı etme
E
Vatansız kişi ve hakları
Soru 8

__________, bireyin kültürel kimliğini sürdürmeyi tercih edip baskın kültür ile etkileşimden kaçındığı, yalnızca kendi etnik grubunun üyeleriyle sosyal faaliyetlerde bulunmayı tercih ettiği kültürleşme stratejisidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ayrılma
B
Bütünleşme
C
Tecrit
D
Asimilasyon
E
Marjinalleşme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi göç durumlarında ortaya çıkabilecek bulaşıcı-enfeksiyöz hastalıklardan biridir?

A
Diyabet
B
Hepatit A
C
Kalp-damar hastalıkları
D
Obezite
E
Yüksek tansiyon
Soru 10

Bulundukları ülke sınırları içinde, çeşitli nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalmış kişilere ne ad verilir?

A
Göçmen
B
İstisnai göçmen
C
Yerinden edilmiş kişi
D
Sığınmacı
E
Vatansız
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında çıkarılan ve 2013 yılına kadar uygulanan, yabancıların ikameti, çalışması, siyasi mültecilik, diplomatik temsilci, sınır dışı etme gibi hükümleri içeren yasal düzenlemedir?

A
Cenevre Sözleşmesi
B
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
C
Dublin Konvansiyonu
D
Yabancıların Türkiye’de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
E
Türkiye’nin iltica ve Göç Ulusal Eylem Planı
Soru 12

Çalışmayı isteyenler ve çalışmaya hazır olanlarla (işgücü) hâlen bir işte çalışanlar (istihdam) arasındaki farka ne ad verilir?

A
Zayıf istihdam
B
Kayıtdışı istihdam
C
Kara ekonomi
D
Eksik istihdam
E
İşsizlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi göç veren bölgeler açısından emek göçünün olumlu sonuçlarından biri değildir?

A
Yoksulluğun kısır döngüsünün kırılması
B
İç tasarruflarda artış olması
C
Dışarıya sermaye ihraç edilmesi
D
Dış ödemeler bilançosunda iyileşmeler görülmesi
E
İşsizliğe geçici bir çözüm olması
Soru 14

W. Petersen'in göç sınıflamasına göre doğal çevrenin itmesi sonucunda oluşan göçlere ne ad verilir?

A
Kitlesel göç
B
İlkel göç
C
Serbest göç
D
Zorlama göç
E
Yönetilmiş göç
Soru 15

Aşağıdaki göç türlerinden hangisi gerçekleşme nedenine göre göçler sınıfına girer?

A
Ani gelişen göç
B
Kitlesel göç
C
Düzenli göç
D
Dış göç
E
Zorunlu göç
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede işgücünü belirleyen demografik faktörlerden biridir?

A
Sosyal güvenlik ile ilgili yasalar
B
Sermaye
C
Sendikal haklar
D
Doğum-ölüm oranı
E
Genel ücret düzeyi
Soru 17

Türkiye’de göçmenlere verilen sağlık hizmetlerinin sunumundan ve
koordinasyonundan aşağıdaki bakanlıklardan hangisi sorumludur?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
E
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Soru 18

I. Kitlesel göç risklerinin azaltılması
II. Sosyo-kültürel uyumu sağlama çalışmalarının yapılması
III. Sağlık sistemine uyumu sağlama çalışmalarının yapılması
IV. Eğitim sistemine uyumu sağlama çalışmalarının yapılması
Yukarıdakilerden hagileri kitlesel göçlere ilişkin afet yönetiminde, afet sonrasında gerçekleştirilen çalışmalardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 19

Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitim sistemine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
uzaktan eğitim
B
mesleki eğitim
C
örgün eğitim
D
yaygın eğitim
E
açık eğitim
Soru 20

Türkiye'de bireysel ve kitlesel sığınma olayları karşısında yapılması gerekenleri düzenleyen ilk ulusal belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancıların Çalışma izinleri Hakkındaki Kanun
B
Türk Vatandaşlığı Kanunu
C
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
D
1994 Yönetmeliği
E
Yabancıların Türkiye’de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x