Görüşşme Teknikleri 2016-2017 Final Sınavı

Görüşşme Teknikleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Topluma açık yerlerde birbirini hiç tanımayan kişilerin bir arada bulunduğu alanlarda korunan mesafeye ne ad verilir?

A
Mahrem mesafe
B
Genel mesafe
C
Sosyal mesafe
D
Özel mesafe
E
Kişisel mesafe
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerdeki görüşmenin amaçlarından biri değildir?

A
Sadece başvuranla görüşerek onun sorunları hakkında fikir sahibi olmak
B
Başvuranın zihinsel ve duygusal durumu hakkında bilgi toplamak
C
Başvurana yapılan geçmişteki tedaviler hakkında bilgi almak
D
Başvurana kendisine yapılacak yardım hakkında bilgi vermek
E
Başvuran ve görüşmeci arasında karşılıklı ilişki geliştirmek
Soru 3

Görüşmecinin, görüşme sırasında aklına gelen her türlü soruyu sorduğu, gelen cevaplara göre yeni soruları şekillendirdiği görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Odak grup görüşmesi
B
Yapılandırılmış görüşme
C
Yapılandırılmamış görüşme
D
Teşhis görüşmesi
E
Sosyal inceleme görüşmesi
Soru 4

Sistem yaklaşımının temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bütünlük-İlişki-Denge
B
Bütünlük-Çelişki-Kaos
C
Sorun-Çelişki-Denge
D
İlişki-Denge-Karmaşa
E
Çel işki-İ lişki-Sistem
Soru 5

Görüşmecinin başvuranına karşı profesyonel ilişki çerçevesinde olmayan duygu ve düşüncelerini yönlendirmesine ne ad verilir?

A
Güçlendirme
B
Etkileşim
C
Aktarım
D
Karşıt aktarım
E
Empati
Soru 6

Freud’un ruhsal sorunların bilinçaltı çatışmalardan kaynaklandığını ileri sürdüğü kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlanma Kuramı
B
Davranışçı Kuram
C
Bilişsel Kuram
D
insancıl Kuram
E
Psikodinamik Kuram
Soru 7

Bireyin kaynaklarının farkına varmasını sağlama, bu kaynakları etkili kullanmasına yardım etme ve potansiyellerini açığa çıkarmakta destekleyici olma anlamında kullanılan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farklılıklara duyarlılık
B
içtenlik
C
Pozitif yanlılık
D
Başvuranı güçlendirme
E
Empati
Soru 8

Korunmaya muhtaç ergen bir çocuğun, okul, aile, çevre içerisindeki temel psikolojik, sosyolojik, kültürel, eğitsel olguları ve değerleri arasındaki doğal ilişkilerin ortaya çıkartılması ve birbirleri üzerindeki etkilerin çözümlenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Yöntemsel uzmanlık
B
Teorik bütünlük
C
Profesyonel mesleki bakış
D
Pratik bütünlük
E
Bilimsel sistematik analiz
Soru 9

Görüşmecinin verilen yanıtları yanlış anlaması veya dikkatsizliği nedeniyle hatalı bir araya getirmesine ne ad verilir?

A
Unutma hatası
B
Yerini değiştirme hatası
C
Tanıma hatası
D
Derleme hatası
E
ihmal hatası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi olumlu ilişki kuran uzmanlara yakıştırılan sıfatlardan biri değildir?

A
Harbi
B
Dostane
C
Tutarlı
D
Yargılamayan
E
Otoriter
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme girişiminde kullanılan tekniklerden biri değildir?

A
Sessizlik
B
Yargılama
C
Yorumlama
D
Netleştirme
E
Yüzleştirme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi doğru ve başarılı bir veri kaydı için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Aslına uygunluğun sağlanması
B
izinsiz kayıt yapılması
C
Birleştirilmiş yöntem kullanılması
D
Yüz yüze görüşme yapılması
E
Gizliliğin garanti edilmesi
Soru 13

Sosyal çalışmacılar tarafından görüşme sonucunda hazırlanan raporlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başlangıç ve bitiş raporu
B
Görüşme ve değerlendirme raporu
C
Gözlem ve analiz raporu
D
Süreç ve özet raporu
E
Giriş ve sonuç raporu
Soru 14

Sosyal çalışmacının görüşme sırasında kendisi ile ilgili bir olay anlatmaması hangi etik ilke ve sorumluluğun bir gereğidir?

A
Doğruluk ve dürüstlük
B
Tarafsız olmak
C
Yönlendirmemek
D
Yanlış vaatlerde bulunmamak
E
Ayrımcılık yapmamak
Soru 15

İki veya daha fazla alternatiften hangisinin seçileceği konusunda yaşanan güçlüğe ne ad verilir?

A
Etik çatışma
B
Etik yargılama
C
Etik karar alma
D
Etik seçim
E
Etik değerlendirme
Soru 16

Belli bir grup ya da ülke içindeki insanların nasıl davranmaları gerektiğini gösteren yazılı kurallara ne ad verilir?

A
Yargılama
B
Etik ilke
C
Etik kural
D
Yorumlama
E
Etik kod
Soru 17

Yaşam boyu gelişim çizgisinde “çocuk” kavramı aşağıdaki yaş ve dönem aralıklarından hangisiyle tanımlanır?

A
0-18 yaş
B
2 yaş-ergenlik
C
5yaş-18yaş
D
6yaş-12yaş
E
Ergenlik-gençlik
Soru 18

Kamu ya da özel sektörde ücretli, maaşlı çalışan sosyal çalışmacıların başvuranlardan ayrıca bir ödeme kabul etmesi, hediye alması ya da başvuranın mal ve hizmetlerinden ücretsiz yararlanması veya bunları kabul etmesi nedeniyle aşağıdaki etik ilkelerden hangisi ihlal edilmiş olur?

A
Doğruluk ve dürüstlük
B
Başvuranın bilgilerini korumak
C
Kötüye kullanma riskini azaltmak
D
Beklenmeyen zarar riskini azaltmak
E
Yanlış vaatlerde bulunmamak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çocukla görüşme yapmanın temel nedenlerini oluşturan durumlardan biri değildir?

A
Çocuğun fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
B
Göç etmiş ya da mülteci çocukların uyum sorunlarının olması
C
Evlat edinme çalışmalarının gereğinin yapılması
D
Evsiz sokakta yaşayan çocukların olması
E
Suça itilen ya da suç mağduru çocuklar olması
Soru 20

Bir bozukluktan kaynaklanan, insan için normal olduğu düşünülen etkinlikleri yerine getirme yeteneğinde görülen herhangi bir sınırlanmaya ya da eksikliğe ne ad verilir?

A
Düzensizlik
B
Bozukluk
C
Yetersizlik
D
Engel
E
Anormallik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x