Gümrük Mevzuatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Gümrük Mevzuatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İstatistik pozisyonlarına bölünmüş, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin ilk sütununda kaç kodlu rakam kullanılmıştır?

A
8
B
10
C
12
D
14
E
15
Soru 2

Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırmızı hat
B
Sarı hat
C
Mavi hat
D
Yeşil hat
E
Beyaz hat
Soru 3

Gümrük mevzuatı hükümlerine göre eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin aşağıdaki para birimlerinden hangisi ile beyanı zorunludur?

A
Euro
B
Dinar
C
Türk Lirası
D
Amerikan Doları
E
Ruble
Soru 4

Yabancı ülkelerden gelen, kendi kanun ve tarifelerinde yazılı esaslara göre vergiye tabi tutulan, bütün eşyaların ve kişilerin muayene ve kontrol edildiği hat ve bölgeye ne ad verilir?

A
Gümrük statüsü
B
Gümrük
C
Gözetim alanı
D
Serbest bölge
E
Denetim alanı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi şartlı muafiyet rejiminde teminat verine geçmez?

A
Para
B
Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
C
Tahvil
D
Hazine bonosu
E
Gayrimenkul
Soru 6

Tamirat amaçlı olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen, hariçte işleme rejimi kapsamındaki eşya için hariçte işleme izni verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Ekonomi Bakanlığına
B
ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
C
Kalkınma Bakanlığına
D
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
E
Bakanlar Kuruluna
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme izin belgesinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerden biri değildir?

A
Gümrük beyannameleri asılları
B
ithalat listesi
C
ihracat listesi
D
Hammadde sarfiyat tablosu
E
Kıymet bildirim formu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izin belgesinin kapatılabilmesi için müracaatta istenen belgelerden biri değildir?

A
Bağlayıcı menşei bilgisi
B
ihracat listesi
C
ithalat listesi
D
Gümrük beyannameleri asılları
E
Ekspertiz raporu
Soru 9

İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyanın yerine kullanılan, aynı ticari kalitede olan, aynı teknik özellikleri taşıyan ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan serbest dolaşımdaki eşyaya ne ad verilir?

A
Tercihli eşya
B
Değişmemiş eşya
C
Aynı eşya
D
Sınıflandırılmış eşya
E
Eşdeğer eşya
Soru 10

Temel amacı üretimi yapılmayan eşyanın ithali yerine, Avrupa Birliği üyesi ülke girdilerinden üretilen işlem görmüş ürünün yeniden ithali ile döviz tasarrufu sağlanması olan gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Antrepo
B
Dahilde işleme
C
ihracat
D
Hariçte işleme
E
Geçici ihracat
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri ifade eder?

A
Asıl işlem görmüş ürün
B
Ayrıcalıklı ürün
C
Eşdeğer ürün
D
Dolaşımlı ürün
E
ikame ürün
Soru 12

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesini düzenleyen rejim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Transit rejimi
B
Dahilde işleme rejimi
C
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
D
Hariçte işleme rejimi
E
Antrepo rejimi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel antrepo tiplerinden biridir?

A
C
B
D
C
E
D
F
E
P
Soru 14

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
10 gün
B
15 gün
C
25 gün
D
1 ay
E
Sınırsız
Soru 15

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde aşağıdaki değerlerden hangisi esas alınarak para cezası uygulanır?

A
FOB
B
EXW
C
CİF
D
EVT
E
WCR
Soru 16

Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde ilgili gümrük idaresine düzeltme talebinde bulunabilirler?

A
7
B
15
C
30
D
60
E
90
Soru 17

Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara ve ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesine ne ad verilir?

A
ihraç müsaadesi
B
Rejime dayalı ihracat
C
Konsinye ihracat
D
Standart ihracat
E
Onaylı ihracat
Soru 18

Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, gerekli belgelerin aşağıdakilerden hangisine sunulmasıyla transit rejimi sona erer?

A
Varış gümrük idaresine
B
Giriş gümrük idaresine
C
Hareket gümrük idaresine
D
Dış ihracat bölümüne
E
Transit idaresine
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kanununda vergi kaybına neden olan cezaların ortaya çıkış şekillerinden biri değildir?

A
Gümrük beyan farklarından doğan cezalar
B
Özet beyan farkından doğan cezalar
C
Dahilde işleme rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
D
Antrepo rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
E
Geçici ithalat rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
Soru 20

Gümrük suç ve cezalarıyla ilgili olarak gümrük idareleri tarafından verilen ve parasal nitelik taşıyan cezalara ne ad verilir?

A
Denetimli cezalar
B
idari cezalar
C
Yargısal cezalar
D
Adli cezalar
E
Tekerrürlü cezalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...