Gümrük Mevzuatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Gümrük Mevzuatı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gümrük kıymetine ilişkin temel esasların uluslararası düzeyde ilk kez yer aldığı metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenevre Kıymet Sözleşmesi
B
Serbest Dolaşım Sözleşmesi
C
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
D
Kaçakçılık Dış Ticaret Sözleşmesi
E
Londra Kıymet Sözleşmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinde yer alan muafiyet türlerinden biri değildir?

A
Diplomatik muafiyet
B
Kısmi muafiyet
C
Turistik muafiyet
D
Tahsis yeri değiştirilen eşya muafiyeti
E
Genel muafiyet
Soru 3

Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne ad verilir?

A
Maliyetli yol
B
Serbest dolaşım yolu
C
Özel dolaşımlı yol
D
Denetimsiz yol
E
Gümrük yolu
Soru 4

Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde bulunur?

A
Geçici depolanan eşya
B
Hazır eşya
C
Serbest statüdeki eşya
D
Rejim belirleme aşamasındaki eşya
E
Denetimsiz eşya
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ithalat sırasında ödenebilen mali yükümlülüklerden biri değildir?

A
Damga Vergisi
B
Kurumlar Vergisi
C
Telafi Edici Vergi
D
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
E
Anti Damping Vergisi
Soru 6

Dahilde işleme izin belgesi için yapılan başvurularda projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine ya da mevcut bilgi ve belgelerden bazılarının istenmemesine aşağıdakilerden hangisince karar verilir?

A
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B
TBMM Gümrük Komisyonu
C
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Dışişleri Bakanlığı
E
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Soru 7

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesini düzenleyen rejim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Transit rejimi
B
Antrepo rejimi
C
Dahilde işleme rejimi
D
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
E
Hariçte işleme rejimi
Soru 8

Hariçte işleme rejimi kapsamında tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri bir safhada işlem görmek üzere Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyaya ne ad verilir?

A
ikincil işlem görecek eşya
B
Geçici ithalat eşyası
C
Değişmemiş eşya
D
Geçici ihracat eşyası
E
Asıl işlem görecek eşya
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme izin belgesinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerden biri değildir?

A
Kıymet bildirim formu
B
Hammadde sarfiyat tablosu
C
Gümrük beyannameleri asılları
D
ihracat listesi
E
ithalat listesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri ifade eder?

A
ikame ürün
B
Asıl işlem görmüş ürün
C
Ayrıcalıklı ürün
D
Dolaşımlı ürün
E
Eşdeğer ürün
Soru 11

Dahilde işleme rejimi kapsamında belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı ve yüzde oranınma ne ad verilir?

A
İşlenmişlik oranı
B
Fire oranı
C
Etkinlik oranı
D
Kullanım oranı
E
Verimlilik oranı
Soru 12

Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere hariçte işleme rejimi kapsamında gönderilmek istenmesi halinde izin başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
ihracatçı Birlikleri Genel Sekterliğine
B
ihracatı Geliştirme Merkezine
C
Ekonomi Bakanlığına
D
içişleri Bakanlığına
E
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
Soru 13

Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde hava yoluyla transiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A
Tır karnesi
B
ATA karnesi
C
Özet beyan
D
Taşıma beyannamesi
E
CİM taşıma belgesi
Soru 14

Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara ve ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesine ne ad verilir?

A
ihraç müsaadesi
B
Rejime dayalı ihracat
C
Standart ihracat
D
Onaylı ihracat
E
Konsinye ihracat
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi genel antrepo tiplerinden biridir?

A
C
B
D
C
E
D
F
E
P
Soru 16

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde aşağıdaki değerlerden hangisi esas alınarak para cezası uygulanır?

A
CİF
B
EVT
C
WCR
D
EXW
E
FOB
Soru 17

Gümrük ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı kapsamında yapılacak olan arama ve el koymalar aşağıdakilerden hangisi uyarınca yerine getirilir?

A
Türk Ticaret Kanunu
B
Vergi Usul Kanunu
C
icra iflas Kanunu
D
Ceza Muhakemesi Kanunu
E
Borçlar Kanunu
Soru 18

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
10 gün
B
15 gün
C
25 gün
D
1 ay
E
Sınırsız
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kanununda vergi kaybına neden olan cezaların ortaya çıkış şekillerinden biri değildir?

A
Özet beyan farkından doğan cezalar
B
Antrepo rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
C
Gümrük beyan farklarından doğan cezalar
D
Geçici ithalat rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
E
Dahilde işleme rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
Soru 20

Gümrük suç ve cezalarıyla ilgili olarak gümrük idareleri tarafından verilen ve parasal nitelik taşıyan cezalara ne ad verilir?

A
Denetimli cezalar
B
Tekerrürlü cezalar
C
Yargısal cezalar
D
idari cezalar
E
Adli cezalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...